1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. asevelvollisuus

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää kutsuntojen järjestämistä etänä pandemiatilanteissa

Naisten oikeutta keskeyttää vapaaehtoinen palvelus ehdotetaan lyhennettäväksi 30 vuorokauteen palveluksen aloittamisesta.

asevelvollisuus
Suomen puolustusvoimien alokaskoulutus Santahaminassa
Työryhmä esittää mietinnössään useita muitakin muutoksia asevelvollisuutta koskevaan lainsäädäntöön.Jyrki Lyytikkä / Yle

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää, että pandemiatilanteissa asevelvollisten kutsunnat olisi mahdollista järjestää etänä. Etäkutsuntojen avulla voitaisiin hillitä vaarallisen tartuntataudin leviämistä. Poikkeusmenettelystä päättäisi puolustusministeriö.

Työryhmä jätti keskiviikkona mietintönsä, jossa se esittää etäkutsuntojen ohella lukuisia muitakin muutoksia asevelvollisuutta koskevaan lainsäädäntöön.

Työryhmä esittää myös muun muassa aikarajaa, jonka mukaan varusmiespalvelus pitäisi aloittaa viimeistään sinä vuonna, jona asevelvollinen täyttää 29 vuotta. Tällä hetkellä laissa ei ole yhtenäistä säännöstä siitä, milloin asepalvelus tulisi viimeistään aloittaa.

Naisten oikeutta keskeyttää vapaaehtoinen palvelus työryhmä lyhentäisi 45 vuorokaudesta 30 vuorokauteen palveluksen aloittamisesta. Näin estettäisiin keskeyttäminen johtajakoulutusvalintojen jälkeen.

Naisten vapaaehtoiseen palvelukseen hakemista työryhmä aikaistaisi noin kuudella viikolla. Hakemukset tulisi ehdotuksen mukaan jättää viimeistään 15. tammikuuta. Muutos mahdollistaisi naisten valintatilaisuuden järjestämisen kutsuntojen kanssa samanaikaisesti.

Myös valintoihin liittyvät terveystarkastukset saataisiin näin samaan rytmiin miesten kutsuntojen kanssa.

Lue seuraavaksi