Hyppää sisältöön

Karttulalaisilta toivotaan kommentteja alueella alkavista metsänhoitotöistä – Syvänniemen ja Sourun alueella tarvetta hakkuille

Metsänhoitotyöt on tarkoitus aloittaa kevään aikana.

Karttulalaiset voivat nyt toivoa, kuinka heidän lähiympäristöään tulisi hoitaa. Kuvituskuva. Kuva: Kristiina Lehto / Yle

Kuopion kaupunki aloittaa metsänhoitotyöt Karttulan Syvänniemen ja Sourun alueilla. Alueen asukkaiden on nyt mahdollista kommentoida hoitosuunnitelmaa ja esittää toiveita lähiympäristönsä hoidosta.

Mielipiteitä toivotaan kahden viikon sisällä. Kommentit voi lähettää sähköpostitse 10. maaliskuuta mennessä metsätalousinsinööri Heikki Soiniselle. Hoitosuunnitelmat löytyvät Kuopion kaupungin nettisivuilta (siirryt toiseen palveluun).

Syvänniemen ja Sourun alueen puuston tilaa sekä hoito- ja hakkuutarpeita on tarkasteltu asiantuntijoiden maastokatselmuksella touko–kesäkuussa 2020. Alueilla on tarvetta sekä harvennus- että avohakkuille.

Metsänhoitotöiden arvioitu ajankohta on kevät ja alkukesä.

Hakkuilla turvataan puuston elinvoima ja alueen viihtyvyys

Metsänhoitotöitä tarvitaan puuston elinvoimaisuuden ja kehityksen turvaamiseksi sekä alueen viihtyisyyden säilyttämiseksi.

Maastokatselmuksessa tarkastettujen alueiden pinta-ala on noin 160 hehtaaria. Harvennushakkuita tarvitaan noin 30 prosentille alueesta ja avohakkuita noin kolmelle prosentille alueesta.

Syvänniemen alue on taajamatyyppistä ja metsänhoitotoimenpiteet rajoittuvat useissa kohdissa tonttialueisiin. Alueella on myös virkistyskäyttöarvoja. Keihäsjoen varrella olevat liito-oravan havaintopisteet jäävät metsänhoitotoimenpiteiden ulkopuolelle.

Sourun alueen metsänhoitotyöt rajoittuvat myös tonttialueeseen. Alueen avohakkuut jäävät suurelta osin harvennushakkuiden sisään, joten muutos maisemaan on vähäinen. Sourun ruukkialue jää metsänhoitotoimenpiteiden ulkopuolelle.

Sourun alueen halki kulkeva moottorikelkkareitti tarkastetaan ja mahdolliset vaaralliset puut poistetaan. Koiraladun paikkaa muutetaan Tiiranrannantien kohdalla hieman, jotta jatkossa ainoastaan ylitetään tie eikä sitä pitkin tarvitse kulkea.

.
.