Hyppää sisältöön

Hovioikeus: Kittilän entistä hallintojohtajaa Esa Mäkistä koskevan oikeudenkäynnin tietoja julkistetaan jo etukäteen – Mäkinen pitää päätöstä kohtuuttomana

Osa syytetyistä toivoi asiakirjojen julkistamista ennen vaaleja, jotta ehkäistäisiin väärien tietojen ja huhujen levittämistä.

Esa Mäkinen sanoo, että käräjäoikeuden toiminta on ollut hänen oikeusturvansa kannalta kohtuutonta. Kuva: Annu Passoja / Yle

Kittilän kunnan päätöksenteosta viime vuonna nostetut virkarikossyytteet ovat tulleet poikkeuksellisesti julkisiksi jo ennen oikeuskäsittelyn alkamista. Rovaniemen hovioikeus hylkäsi keskiviikkona valitukset Lapin käräjäoikeuden marraskuisesta ratkaisusta, jossa asiakirjat määrättiin julkisiksi.

Yleensä syyttäjän haastehakemus – eli syytteet ja niiden teonkuvaukset – sekä poliisin esitutkintamateriaali tulevat julkisiksi vasta oikeuskäsittelyn ensimmäisenä päivänä. Lapin käräjäoikeuden on määrä aloittaa tapauksen käsittely valmisteluistunnolla toukokuun puolivälissä.

Asiakirjojen julkistamista halusi osa syytetyistä. He perustelivat vaatimustaan huhtikuun kuntavaaleilla, joissa jotkut syytetyistä on ehdolla.

– Jos aineisto julkistetaan myöhemmin, oli mahdollista, että syytteistä liikkuu vaalien aikana virheellisiä tietoja ja huhuja. Aikaisemmalla julkistamisella voidaan siten välttää kunnallisvaaliehdokkaille mahdollisista vääristä huhuista aiheutuva vahinko, he sanoivat.

Asiakirjojen julkistamista vastustivat syyttäjä Sari Anttonen sekä asianomistaja, Kittilän entinen hallintojohtaja Esa Mäkinen. Syyttäjän mukaan kuntavaalit eivät ole sellainen laissa tarkoitettu painava syy, jonka perusteella asiakirjojen julkiseksi tuloa voitaisiin aikaistaa.

Syyttäjä: Julkistaminen aiheuttaa huomattavaa haittaa

Syyttäjän mukaan julkistaminen johtaisi siihen, että oikeudenkäyntiä käytäisiin etukäteen lehtien palstoilla ja sosiaalisessa mediassa, mistä koituisi huomattavaa haittaa jutun ajamiselle käräjäoikeudessa.

– Asian esitutkintamateriaali koostui julkisten kunnan päätöksien lisäksi muustakin materiaalista, jonka oli tarkoituksenmukaista tulla julkiseksi vasta pääkäsittelyssä. Käräjäoikeuden päätös mahdollisti edellä kuvatun niin sanotun ''trial by newspaper''-ilmiön paitsi tässä asiassa myös muissa rikosasioissa, Anttonen sanoi valituksessaan hovioikeudelle.

Syyttäjän mukaan asiakirjojen julkistaminen aiheuttaisi myös vahinkoa ja kärsimystä Esa Mäkiselle, kun tämän kertomusta ja virkatoimiin liittyviä asioita käsiteltäisiin muualla kuin oikeussalissa ennen pääkäsittelyn alkamista.

Hovioikeus toteaa päätöksessään, että Esa Mäkiselle mahdollisesti aiheutuva vähäinen lisävahinko tai -kärsimys voisi sinällään olla peruste jättää asiakirjat julkistamatta etuajassa. Hovioikeuden mukaan asiaa on kuitenkin pidettävä yhteiskunnallisesti merkittävänä ja laajakantoisena, minkä vuoksi julkitulon aikaistamiselle on laissa tarkoitettu painava syy.

Hovioikeus otti huomioon myös sen, että oikeudenkäyntiasiakirjat tulisivat joka tapauksessa julkisiksi toukokuun puolivälissä, jolloin järjestetään jutun valmisteluistunto.

Mäkinen: Oikeusturvaani on loukattu kohtuuttomasti

Esa Mäkinen yllättyi siitä, että hovioikeus hyväksyi aineiston julkistamisen kuntavaalien vuoksi.

– Kuntavaalit on kyllä merkittävä yhteiskunnallinen tapahtuma, mutta niitä tulee ja menee neljän vuoden välein. Nyt varsinkin, kun ei ole tiedossa, ovatko kaikki nämä vastaajat edes ehdokkaana, niin ei sillä mielestäni niin isoa yhteiskunnallista merkitystä ole.

Mäkinen kummastelee myös Rovaniemen hovioikeuden perusteluja, joiden mukaan käräjäoikeuden tuomari ei ole esteellinen käsittelemään asiaa, vaikka syyteoikeus on päässyt vanhenemaan hänen alaisuudessaan joidenkin vastaajien osalta.

– Itse olen joutunut näiden esteellisyysasioiden kanssa paljonkin tekemisiin, ja minusta se on hieman erikoinen ratkaisu. Mitä tässä on tullut esiin kokonaisuutena, niin pidän näitä asioita oman oikeusturvani kannalta varsin kohtuuttomana, Mäkinen sanoo.

Lue lisää