1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. saimaannorppa

Verkkokalastuskiellon jatkaminen Saimaalla jakaa kaakon kansanedustajat kahteen leiriin – nykyisiä toimia pidetään riittävinä, mutta kuuttien kuolematkin huolestuttavat

Yle kysyy kuukausittain kansanedustajilta kysymyksiä, jotka liittyvät edustajien oman vaalipiirin alueeseen.  

saimaannorppa
Saimaannorpan poikanen kurkistaa lumisen luodon takaa.
Saimaannorpan kuutit syntyvät helmikuun tienoilla. Silloin norpat tarvitsevat pesintärauhaa. Suurin osa saimaannorpista syntyy Savonlinnan pohjoispuolella, mutta myös Etelä-Saimaan norppakanta on hiljalleen elpynyt.Jouni Koskela

Helmikuun kansanedustajakyselyssä Kaakkois-Suomen kansanedustajat saivat vastata kysymykseen Saimaan verkkokalastuskiellosta.

Tällä hetkellä verkkokalastus on kielletty (siirryt toiseen palveluun) saimaannorppien keskeisillä elinalueilla huhtikuun puolesta välistä kesäkuun loppuun.

Nykyinen asetus Saimaan kalastusrajoituksista kuitenkin päättyy huhtikuussa 2021.

Saimaannorppa ja kalastus -työryhmän kuukausi sitten valmistunutta loppuraporttia käytetään uuden kalastusrajoituksia koskevan asetuksen pohjana.

Loppuraportissa kalastusrajoitusalueeseen ehdotettiin laajennusta saimaannorpan suojelemiseksi. Nykyinen 2 770 neliökilometri rajoitusalue tulisi työryhmän mukaan olla noin 3 000 neliökilometriä. Työryhmä ei päässyt sopuun siitä, pitäisikö verkkokalastuskieltoa rajoittaa myös heinäkuulle.

Työryhmän ehdotuksiin pohjaava uusi asetus on määrä antaa vielä tämän kevään aikana.

Saimaannorppa.
Saimaannorppa voi elää 30-vuotiaaksi. Norpat ovat hyvin kotipaikkauskollisia.Jouni Koskela

Pitäisikö Saimaan verkkokalastuskielto ulottaa heinäkuun loppuun asti norppakannan suojelemiseksi?

Kaakkois-Suomen 17 kansanedustajasta 12 vastasi kyselyyn.

Kyllä

Heli Järvinen, (vihr.), Savonlinna

Heinäkuu on osoittautunut pienille kuuteille kohtalokkaaksi. Ammattikalastajat eivät juurikaan käytä siihen aikaan verkkoja, joten rauhoituksesta olisi vain vähän haittaa yrittäjille. Me kotitarvekalastajat voisimme vaihtaa heinäkuussa norppaystävällisiin katiskoihin ja muihin kalastusmuotoihin. Lisäksi heinäkuun rauhoituksella on laaja tuki niin kansalaisten kuin puolueidenkin piirissä.

Anneli Kiljunen, (sd.), Lappeenranta

On tärkeää suojella uhanalaista norppaa tehokkaasti ja löytää tasapaino kalastuksen ja suojelun välillä. Norppakanta on kasvanut myönteisesti, mutta saimaannorppa on edelleen erittäin uhanalainen laji, minkä takia suojelutyötä on tärkeä jatkaa edelleen. Kalanpyydysten kehittämistä norppaturvalliseksi on edelleen jatkettava, jotta kuuttien ja norppien turvallisuus paranee ja näin rajoituksia tulevaisuudessa voidaan höllentää.

Hanna Holopainen, (vihr.), Lappeenranta

Tällä hetkellä kuuttien verkkokuolemia ajoittuu juuri sille ajankohdalle, kun verkkokalastuskielto päättyy kesällä. Kuolleisuuden ehkäisemiseksi olisi syytä pidentää ajanjaksoa, jotta kuuteilla olisi paremmin aikaa vahvistua ja verkkokuolemia voitaisi välttää.

Ei

Sheikki Laakso, (ps.), Kouvola

Eiköhän nykyinen rajoitus ole sopiva.

Jani Mäkelä, (ps.), Lappeenranta

Kohtuus pitää olla kaikessa. On ymmärrettävää että kalastuksen rajoituksia pidetään norpan keskeisimmälle esiintymis- ja lisääntymisalueilla etenkin alkukesästä, mutta ei voi ajatella, että verkkokalastuskielto ulottuisi koko Saimaalle melkein koko kesäksi.

Ari Torniainen, (kesk.), Lappeenranta

Verkkokalastuskieltoa ei tule pidentää. Nyt on mielestäni saatu hyvä ratkaisu tähän vaikeaan asiaan. Norppakanta on kasvanut hyvin nykyisten rajoitusten aikana.

Ano Turtiainen, (at.), Juva

Norppakantaa suojellaan jo erittäin tehokkaasti, ja nyt saavutetut toimet ovat riittäviä turvaamaan norpan olemassaolon. Norpan suojelussa tehdään helposti ylilyöntejä, joista syntyy haittaa paikallisten eli autioituvan maaseudun ihmisten normaaliin elämään, ja se ei saisi olla norpankaan suojelun tarkoitus.

Jukka Kopra, (kok.), Lappeenranta

Nyt tehdyt uudet laajennukset ovat riittäviä. Tilannetta pitää seurata ja tarvittaessa arvioida uudelleen. Norppakanta on onneksi kasvanut viime vuosina tehtyjen suojelutoimenpiteiden ja vapaaehtoistyön ansioista.

Suna Kymäläinen, (sd.), Lappeenranta

Valtioneuvosto antaa uuden asetuksen kalastusrajoituksista tämän kevään aikana ennen huhtikuun alkua.

Ei osaa sanoa

Paula Werning, (sd.), Kouvola

En osaa sanoa. Jo nykyisten kalastusrajoitusten seurauksena saimaannorppakanta on onneksi kohentunut selvästi. Kanta on kasvanut 2000-luvulla noin 240 yksilöstä noin 420–430 yksilöön. Valtioneuvoston edellinen asetus Saimaan kalastusrajoituksista on voimassa huhtikuuhun 2021 asti, ja uusi asetus kalastusrajoituksista annetaan kevään aikana, ennen huhtikuun alkua. Oma kanta varmasti tarkentuu, kun asiasta käydään keväällä tarkempi poliittinen keskustelu.

Niina Malm, (sd.), Imatra

En osaa sanoa. Norppien suojelu on ehdottoman tärkeää. Näen ennemmin tämän vaihtoehtona, kuin suurempien kieltoalueiden laajempi käyttöönotto.

Sirpa Paatero, (sd.), Kotka

Verkkokalastuskielto on hyvä rajata erityisesti alueellisesti paikkoihin, joissa Saimaan norppakanta on saatu lisääntymään, jotta hyvä kehitys saa jatkoa

Kyselyyn eivät vastanneet Juho Eerola, (ps.) Kotka, Antti Häkkänen, (kok.), Mäntyharju, Hanna Kosonen, (kesk.), Savonlinna, Jari Leppä, (kesk.), Pertunmaa ja Ville Kaunisto, (kok.), Kouvola.

Verkkokalastus uhkaa norppia

Norppien suurimmat uhat Saimaalla ovat hukkuminen kalanpyydyksiin, ilmastonmuutos, joka hankaloittaa lisääntymistä, pesimäaikainen häirintä sekä hajanainen ja pieni kanta.

Saimaannorppa on erittäin uhanalainen laji ja sitä esiintyy ainoastaan Saimaalla.

Saimaannorppa rauhoitettiin vuonna 1955. Sitä ennen saimaannorppaa oli pidetty kalastukselle haitallisena eläimenä, minkä vuoksi niitä tapettiin runsaasti.

Vaikka saimaannorppa rauhoitettiin, kanta jatkoi pienentymistään 1980-luvulle saakka, jolloin saimaannorppia oli alle 200 yksilöä.

Saimaannorpan suojelutoimilla kantaa on saatu elvytettyä. Vuonna 2019 Metsähallituksen tutkijat arvioivat, että Saimaalla on hieman yli 400 norppaa.

Lähteet: WWF, Maa- ja metsätalousministeriö, Ympäristö.fi

Lue seuraavaksi