1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Lappi

Lapin kunnat: Lomituksen uudistuksessa huomioitava alueiden erityisolosuhteet

Lapin kunnista vain Posio kannattaa maakuntaa laajempaa lomituspalvelualuetta.

Lapin kunnat vaativat, että parhaillaan valmisteltavana olevassa lomituksen paikallisyksiköiden yhdistämisprosessissa huomioidaan alueiden erityisolosuhteet.

Valtaosa kunnista pitää tärkeänä, että Lapin tulee olla mahdollisen uudistuksen jälkeen yksi yhtenäinen lomitusalue. Lomitusalueiden lähivuosien yhdistämisen tavoitteena on riittävän suurien ja toiminnallisten lomitusyksiköiden muodostaminen. Lapin erityisolosuhteet, varsinkin pitkät välimatkat, tulee ottaa huomioon, vaikka uudistuksen tavoitteet eivät kaikilta osin täyttyisikään.

Uudistusta suunniteltaessa on nostettu esiin useita malleja lomituksen rakenteesta. Tällä hetkellä Lapissa on neljä lomituksen paikallisyksikköä. Isäntäkuntia ovat Ylitornio, Salla, Sodankylä ja Posio.

– Lomituspalvelut halutaan säilyttää laadukkaina ja paikallisten olosuhteiden tuntemus on palvelussa erittäin tärkeää, korostavat Lapin kunnat tiedotteessaan.

Lapissa katsotaan, että mikäli lomituspalvelut ja niiden johto siirtyisivät maakuntaa laajemmalle alueelle, on uhkana, että paikallistuntemus katoaa, välimatkat entisestään pitenevät ja resursseja ei käytetä tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti. Lapin kunnista vain Posio kannattaa maakuntaa laajempaa lomituspalvelualuetta.

Lapista muistutetaan, että Lapissa hoidetaan lomitusta tällä hetkellä myös maakuntarajat ylittäen, joten maakuntien ja alueiden välinen yhteistyö ei ole ongelma. Lapin kunnat esittävätkin, että Kuusamon ja Taivalkosken alueet säilyvät Lapin maakunnan alueen lomituspalvelujen piirissä.

Lomituspalvelu on ensiarvoisen tärkeä osa maaseutuyrittäjien hyvinvoinnin tukemista, tiedotteessa painotetaan.