Hyppää sisältöön

Itä-Suomen aluehallintovirasto velvoittaa Essoten alueen toimijat varmistamaan turvavälit – päätös ei koske ravintoloita

Jos toimintaa ei pysty järjestämään lain edellyttämällä tavalla, tiloja ei voi aluehallintoviraston mukaan käyttää.

Aluehallintoviraston päätös koskee laajasti Essoten alueen toimijoita. Kuva: Esa Huuhko / Yle

Itä-Suomen aluehallintovirasto velvoittaa, että Essoten alueen toimijat varmistavat turvavälit toiminnassaan. Turvavälit on taattava yleisölle avoimissa tiloissa sekä rajatulle asiakas- tai osallistujapiirille tarkoitetuissa tiloissa.

Aluehallintoviraston perjantaina antama päätös koskee kuntia ja kuntayhtymiä, julkisoikeudellisia laitoksia, yhteisöjä, säätiöitä, yksityisiä elinkeinonharjoittajia ja uskonnollisia yhdyskuntia. Päätös ei koske ravintoloita.

Turvavälit on varmistettava sisätiloissa, joissa voi oleskella yli kymmenen asiakasta tai osallistujaa, sekä rajatuissa ulkotiloissa, joissa voi oleskella yli 50 asiakasta tai osallistujaa.

Päätös on voimassa 27.2.–15.3., ja se on väliaikaisen tartuntatautilain pykälän 58 d mukainen.

Kaikkien toimijoiden tehtävä suunnitelma lähikontaktien estämiseksi

Toimijoiden on tehtävä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne estävät yleisön ja asiakkaiden lähikontaktit. Lähikontakti tarkoittaa fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan.

Turvavälit voi toteuttaa esimerkiksi asiakasmäärää rajoittamalla tai järjestelemällä asiakaspaikkoja ja -tiloja uudelleen Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää lain edellyttämällä tavalla, tiloja ei voi aluehallintoviraston mukaan käyttää.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös perustuu tämänhetkiseen alueellisen tilanteen kokonaisarvioon, jossa on arvioitu koronaviruksen alueellisia vaikutuksia. Mikäli epidemiatilanne jatkuu ennallaan, velvoitteiden voimassaoloa voidaan jatkaa uudella päätöksellä.