1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Työllisyys ja työttömyys

Kotikunta vastaa pian nuorten ja peruspäivärahalla olevien työttömien palveluista monissa Itä-Suomen kunnissa

Yksitoista kuntaa Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa ottaa vastuun alueensa työttömien palveluista.

Juuri alkaneessa kuntakokeilussa työttömälle luvataan henkilökohtaista tukea ja varhaisempaa arviointia, mitkä palvelut auttaisivat eteenpäin. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Maaliskuun alussa käynnistyvässä työllisyyden kuntakokeilussa kunnat pääsevät näyttämään, saavatko ne parempia tuloksia henkilöasiakkaiden työllisyyden hoidossa kuin TE-toimistot yksinään.

Kokeilun tavoitteena on parantaa erityisesti pitkään työttömänä olleiden ja heikommin työllistyvien kuten maahanmuuttajien pääsyä työmarkkinoille. Tärkeä kohderyhmä ovat myös alle 30-vuotiaat työttömät.

Pohjois-Savossa kokeiluun osallistuu kuusi kuntaa: Kuopio, Siilinjärvi, Lapinlahti, Iisalmi, Sonkajärvi ja Vieremä.

Pohjois-Karjalasta mukana ovat Joensuun lisäksi Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi.

Maaliskuussa yli 9 000 työvoimatoimiston pohjoissavolaista ja lähes 8 000 pohjoiskarjalaista asiakasta saa ilmoituksen, että oma työnhaku siirtyy kotikunnan vastuulle.

Sen jälkeen jokainen työtön käy läpi oman tilanteensa asiantuntijan kanssa.

Kuntakokeilussa yksi kohderyhmä ovat nuoret työttömät, jotka halutaan töihin, koulutukseen tai alle 30-vuotiaille suunnattujen ohjaamoiden palveluihin.  Kuva: Antti Mikkola / Yle

Henkilökohtaista ohjausta heti alusta lähtien

Nykyisin voi olla pitkään työttömänä ennen kuin saa palveluohjausta ja työllistymistä estävät ongelmat voivat kasvaa suuremmiksi.

Kokeilussa yksilöllistä ohjausta annetaan työttömyyden alkuvaiheista alkaen. Samalla selvitetään palveluiden tarve.

– Kartoitetaan asiakkaan osaaminen suhteessa paikalliseen työpaikkatarjontaan, arvioidaan työ- ja toimintakykyä ja elämäntilannetta ja mitä voisi vielä laittaa kuntoon, että työllistyminen mahdollistuisi, kertoo työllisyyspäällikkö Riikka Vartiainen Joensuun kaupungilta.

Kokeilussa jokainen työtön saa myös oman "valmentajan".

– Asiakas tietää heti, keneen ottaa yhteyttä, kuka hänen asiaansa hoitaa, lupaa työllisyyskoordinaattori Tuuli Sokka-Hukkanen Iisalmesta.

Jo kolmas kuntakokeilu, mutta nyt riittää resursseja

Työllisyyden kuntakokeilut ympäri maata jatkuvat kesäkuuhun 2023 asti. Työllisyyspäällikkö Riikka Vartiaisen mukaan kyse on jo kolmannesta samantyyppisestä kokeilusta

– Mutta koskaan aikaisemmin ei ole tehty tässä mittakaavassa, Vartiainen korostaa.

Kokeilussa 118 kuntaan (siirryt toiseen palveluun) siirtyy työntekijöitä TE-toimistoista, palkataan valmentajia, saadaan työllisyysmäärärahaa palveluiden ostoon ja päätösvaltaa lainsäädännön kautta.

Kokeilun onnistumista seurataan vertaamalla mukana olevien ja ulkopuolelle jääneiden kuntien tuloksia.

Joensuun seudulla asetettiin kokeilun tavoitteeksi puolittaa työttömyys.

– Jos saadaan torpattua pitkäaikaistyöttömäksi siirtymistä selkeästi vähemmäksi, työllisyyspäällikkö Vartiainen muotoilee korona-ajan keskellä.

Tärkeää on, että tiedonkulku TE-toimiston ja kuntien välillä paranee ja kunnat saavat tietoa omista pitkäaikaistyöttömistään.

– Nyt meillä on lain mahdollistama tiedonvaihto-oikeus ja yhteiset asiakkaat. Ei muodostu raja-aitoja ja tietosuojaesteitä, työllisyyskoordinaattori Tuuli Sokka-Hukkanen iloitsee.

Kuntia kirittää se, että jokainen pitkäaikaistyötön vähemmän pienentää summaa, jonka kunnat joutuvat maksamaan työmarkkinatuen kuntaosuutta.