1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. etätyö

Korona teki etätyöstä kuntienkin arkea – tehokkuus lisääntynyt, mutta kasvokkain tapaamisia kaivataan

Yle Porin tekemän kyselyn perusteella Satakunnan kunnissa on halua jatkaa etätyötä myös korona-ajan jälkeen.

etätyö
Kädet tietokoneen näppäimistön päällä.
Etätyöskentelyn hyvien puolien vastapainona on kaipuu tavata työkavereita kasvokkain. Kuvituskuva. Arttu Timonen / Yle

Etätyöstä on tullut arkea Satakunnan kunnissa koronaepidemian aikana. Yleisintä on hybridimalli, eli työskennellään välillä kotona ja välillä työpaikalla.

Yle Porin kunnille tekemän kyselyn perusteella kokemukset ovat pitkälti samansuuntaisia: palaverit ovat tehostuneet, työ on itsenäisempää, työajat ovat joustavampia, keskittyminen on joissakin tehtävissä parempaa, aikaa ei mene työmatkoihin tai kokouksiin siirtymiseen.

Kipukohdaksi mielletään se, että ei kohdata kasvokkain. Etätyössä pitää myös huolehtia, että kukaan ei jää yksin. Tiedonkulkuun pitää kiinnittää aiempaa enemmän huomiota. Kotona myös työergonomian on oltava kunnossa.

Etätyöhön on ollut halua jo ennenkin

Ylen kyselystä selviää, että etätyöhön on kannustettu jo aikaisemminkin. Monessa kunnassa on voimassa jo aiemmin tehty etätyöohje.

Esimerkiksi Ulvilassa voi tehdä etätyötä 1–2 päivää viikossa edellyttäen, että työtehtävät siihen soveltuvat.

– Työnantaja päättää aina etätyöstä ja subjektiivista oikeutta siihen ei ole kenelläkään, tähdentää Ulvilan kaupunginjohtaja Mikko Löfbacka.

Suurin osa kunnalla tehtävästä työstä on lähityötä, johon etätyöskentely ei sovi. Etäilyyn soveltuvat toimistotyöt ja hallinnolliset tehtävät. Tiukentuneiden koronarajoitusten aikaan myös suuri osa opettajista on etätyössä.

Kaikissa kyselyyn vastanneissa kunnissa on halua myös jatkaa etätyöskentelyä korona-ajan jälkeenkin.

– Pandemian jälkeen etätyötä tehdään todennäköisesti enemmän kuin ennen sitä. Tarkemmin asiaa ei ole vielä linjattu, sanoo Harjavallan kaupunginjohtaja Hannu Kuusela.

– Etätyötä tuetaan ja sitä tullaan hyödyntämään jatkossakin, toteaa puolestaan Merikarvian kunnanjohtaja Kimmo Puolitaival.

Susanne Ojaniemi opettaa luokkaansa etäyhteyden välityksellä omasta makuuhuoneestaan.
Etätyössä satunnaiset kohtaamiset ja kuulumisten vaihdot puuttuvat. Kuvituskuva.Jarkko Riikonen / Yle

Työkavereiden kohtaamista kaivataan

Porissa etätyötä on tehnyt korona-aikana noin tuhat työntekijää tai viranhaltijaa, eli 15–20 prosenttia kaupungin henkilöstöstä.

– Aiemmin etätyöhön kielteisesti suhtautuneiden määrä on kokemusten myötä vähentynyt, ja etätyö on pääsääntöisesti koettu positiiviseksi, linjaa Porin henkilöstöjohtaja Timo Jauhiainen.

Porissa ja Kokemäellä on tehty etätyöskentelystä henkilöstökysely.

Porissa kyselyn perusteella esimiehet ovat tyytyväisiä työntekijöidensä suorituksiin etätyössä.

Samoin henkilöstö kokee saavansa etätyössä paljon aikaan. Myös työkavereiden välinen luottamus on hyvällä tasolla. Moni kokee etätyön myös parantaneen työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista.

Toisaalta osa henkilöstöstä alkaa olla jo hiukan kyllästynyt jatkuvaan etätyön tekemiseen. Työkavereiden kohtaamista kaivataan ja osa saattaa kokea olonsa yksinäiseksi varsinkin, jos työtehtävä on pääosin itsenäistä tekemistä.

– Etätyössä satunnaiset kohtaamiset ja kuulumisten vaihdot puuttuvat. Kyselyn perusteella näyttää siltä, että suurin osa henkilöstöstä tekisi osittain lähityötä ja osittain etätyötä. Aika pieni osa henkilöstöstä haluaa kuitenkaan tehdä pelkästään etätyötä, henkilöstöjohtaja Jauhiainen summaa.

Kokemäellä henkilöstökyselyn vastauksissa enemmistö koki etätyön vaikutukset mieluummin positiivisina kuin negatiivisina. Hajonta oli kuitenkin suurta.

– Henkilöstö on toisaalta kommentoinut sitä, että etätyö mahdollistaa tehokkaamman työnteon. Toisaalta kipukohdaksi on noussut luovan ja välittömämmän yhteistyön tekeminen, joka on etäyhteyksillä haasteellisempaa. Etätyön johtaminen on myös uusi osaamisalue ja herättää keskustelua, sanoo Kokemäen hallintojohtaja Elsi Piiroinen.

Etätyö videoneuvottelu Google meetsillä
Etätyöskentelyn arkea ovat jatkuvat videoneuvottelut. Kuvituskuva.Kare Lehtonen / Yle

Kokouksista puuttuvat ihmisten eleet

Raumalla noin 25 prosenttia kaupungin henkilöstöstä tekee etätöitä: valtaosa hybridimallilla, eli sekä kotona että työpaikalla.

Rauman kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen on omassa työssään havainnut sekä onnistumisia että parannettavaa esimerkiksi yleistyneissä Teams-videokokouksissa.

– Kehittäminen ja oivaltaminen ei aina ole parasta Teams-kokousten välityksellä. Toki se sielläkin on mahdollista, mutta ihmisten eleet ja nonverbaalinen viesti jää kokouksissa pois ja siten haastaa kaikkia osallistujia. On havaittavissa, että joillekin etätyö sopii työtapana paremmin ja toiset taas voivat tarvita työyhteisön ilmapiiriä.

– Haasteena kotona työskentelyssä on myös se, että ihmiset osaavat irrottautua työstä, kun sen aika on.

Kaupunginjohtaja Luukkonen arvelee, että korona-ajan työskentelytavoista jää jälkiä epidemian jälkeiseen aikaankin.

– Olettaisin, että jonkinlainen uusi normaali on työskentelyynkin tulossa. Pohdittavaksi tulee myös tulevaisuudessa se, missä asioissa on syytä kokoustaa ja ottaa helppo Teams kasaan. Ettei vaan synny pian meili- ja Teams-ähkyä. Piirteitä on jo.

Keskittyminen tehtäviin tehokkaampaa

Rauman henkilöstöjohtaja Marika Alho-Malemin sanoo, että enimmäkseen kokemukset etätyöskentelystä ovat olleet positiivisia ja karistaneet ennakkoluuloja myös etätyön epäilijöiltä.

– Monet kertovat keskittymisen olevan parempaa ja työskentelyn olevan vaativissa työtehtävissä tehokkaampaa. Työyhteisöä kuitenkin kaivataan ja kasvokkaista vuorovaikutusta ikävöidään. Etenkin hankalissa, neuvottelua ja keskustelua vaativissa tilanteissa, kasvokkaista kanssakäymistä ei korvaa mikään, ei edes kameran päälläpito Teamsissä.

Nainen työskentelee etänä kannettavalla tietokoneella.
Etätyöstä on saatu kunnissa enimmäkseen positiivista palautetta. Kuvituskuva.Henrietta Hassinen / Yle

Palaute ollut enimmäkseen myönteistä

Porissa ja Raumalla isompina paikkakuntina etätyöntekijöitä on enemmän kuin Satakunnan muissa kunnissa, joissa etätyössä on muutamia kymmeniä työntekijöitä. Pienimmissä kunnissa etäilijöiden määrä on vielä lukumääräisesti vähäisempi.

– Palaute on ollut pääosin positiivista. Sosiaalisten kontaktien puute on ollut suurin puheenaihe, tiivistää Eurajoen kunnanjohtaja Vesa Lakaniemi.

Samoilla linjoilla on Euran hallintojohtaja Kari Kankaanranta.

– Ainakin täyden etätyön tekeminen on melko haastavaa. Eli jonkinlainen hybridimalli toimii parhaiten. Totta kai työntekijät kaipaavat myös yhteisöllisyyttä ja kollegoiden tukea, joka saattaa olla tiiviissä etätyössä puutteellista.

– Pitkäaikainen etätyö koetaan pääosin kuormittavampana kuin tavanomainen työskentely, koska työ- ja vapaa-ajan erottaminen toisistaan hämärtyy, pohtii Harjavallan kaupunginjohtaja Hannu Kuusela.

– Etätyöstä on tullut pääosin positiivista palautetta. Laitteisto- ja yhteysongelmia on jonkin verran ilmennyt. Osa etänä työskentelevästä henkilöstöstä on tarvinnut työpaikalla sijaitsevia materiaaleja ja ohjelmistoja. Myös työyhteisön toimivuus on noussut jossain määrin esiin, kuvailee Nakkilan kunnanjohtaja Nina-Mari Turpela.

– Tietoliikenneyhteydet ovat hyvin toimineet etätöissä, mutta kotona ei välttämättä työergonomia ole yhtä hyvä kuin työpaikalla. Ja kuuleehan sitä, että sosiaalinen kanssakäyminen jää vähempään kuten nyt koronan vuoksi juuri pitääkin. Yhteiset hetket työpaikalla, niitä kaipaillaan, sanoo Kankaanpään kaupunginjohtaja Mika Hatanpää.

Voit keskustella aiheesta Yle Tunnuksella 4.3.2021 kello 23:een asti.

Satakunnan viimeisimmät koronauutiset löydät täältä.

Kuuntele tästä uusimmat Ylen radiouutiset Satakunnasta.

Lue täältä uusimmat Yle Uutiset Satakunnasta.

Lue seuraavaksi