Hyppää sisältöön

Koronavilkku aiheuttaa tartunnanjäljittäjille jopa enemmän haittaa kuin hyötyä – ylilääkäri: "Olen poistanut sovelluksen kotipuhelimestani"

Yle kysyi kuudesta sairaanhoitopiiristä, mitä hyötyä Koronavilkku-sovellus on tuonut. Kaikkien mukaan saatu hyöty on jäänyt vähäiseksi tai olemattomaksi.

Koronavilkku-sovellus otettiin Suomessa käyttöön elokuun lopussa 2020. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Koronavilkku-sovellus otettiin käyttöön puoli vuotta sitten ja tähän mennessä se on ladattu jo 2,3 miljoonaan älypuhelimeen. Sovelluksen tarkoitus on nopeuttaa virukselle altistuneiden tavoittamista ja tartuntaketjujen katkaisemista, mutta onko Koronavilkusta oikeasti hyötyä?

Iltalehden haastattelemien lääkärien (siirryt toiseen palveluun) mukaan sovelluksen hyöty koronavirustartuntojen jäljityksessä on pieni, ja samansuuntaista viestiä kertoo Ylen kuudelle sairaanhoitopiirille tekemä kysely.

Varmaa faktaa vaikutuksesta on vähän

Tampereen yliopistollisen keskussairaalan infektioyksikön jäljittäjälääkäri Ville Kaila on ollut mukana Koronavilkun asiantuntijatyöryhmässä.

Kailan mukaan ryhmässä tuotiin alusta lähtien esille, että Koronavilkku ei ole tartunnanjäljityssovellus. Se ei voi olla sitä, koska se ei tarjoa mitään sellaista tietoa, mitä voitaisiin hyödyntää tartunnanjäljityksessä.

– Emme voi mitenkään varmentaa, mistä tilanteesta signaali on tullut. Voi olla esimerkiksi, että kuntosalilla on ollut vierekkäisissä lukollisissa kaapeissa kaksi kännykkää. Sehän kertoo vain, että kaksi kännykkää on ollut lähellä toisiaan, ja toiseen niistä on syötetty koodi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) ei ole tietoa siitä, kuinka monelle Koronavilkun tunnistamista altistuneista on todellisuudessa tullut tartunta. Joissain sairaanhoitopiireissä on tehty omaa kirjanpitoa, mutta määrät ovat niissäkin pieniä.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on Kailan mukaan ollut lokakuusta lähtien seitsemän tapausta, joissa testiin on tullut Koronavilkun ilmoituksen jälkeen henkilö, joka ei muuten ehkä olisi tullut, koska oireet ovat olleet niin lievät.

– Tämä on ainoa fakta, mikä tiedetään, että näiden seitsemän ihmisen käytökseen Koronavilkku on Pirkanmaalla vaikuttanut.

Esimerkiksi sitä ei tiedetä, moniko tuhansista negatiivisen koronatestituloksen saaneista henkilöistä on mennyt testiin Koronavilkun ansiosta.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä samankaltaisia tapauksia on ollut yksi, kertoo tartuntataudeista vastaava infektioylilääkäri Janne Mikkola.

Mikkolan mukaan Koronavilkun antama apu jäljitystyöhön on vähäinen, koska vilkku ei anna altistuksen aika- tai paikkatietoja. Hälytyksiä aiheutuu paljon, ja monet tilanteet ovat vaikeasti arvioitavia, eli työllistävä vaikutus on suuri.

– Nykyohjeilla joudutaan usein kiusalliseen tilanteeseen, kun virallista karanteenipäätöstä ei voi tehdä pelkän vilkkuhälytyksen perusteella, omaehtoisesta karanteenista ei saa korvauksia ja etätyötä eivät kaikki voi tehdä.

Ylilääkäri poisti sovelluksen puhelimestaan

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän infektiotautien ylilääkärin Risto Pietikäisen mukaan koronavilkusta ei ole ollut sairaanhoitopiirin alueella mitään hyötyä.

– Koronavilkusta voisi olla hyötyä jos siitä saatava tieto olisi tarkempaa, mutta Suomen poikkeuksellisen ankarat tietosuojasäädökset estävät meiltä tämän. Joissakin muissa maissa se voi toki toimia paremmin kuin meillä.

Pietikäisen mukaan nykyisellään vilkutusten hoitaminen vie vain työaikaa varsinaiselta jäljitystyöltä. Hän olisi valmis suosittamaan sovelluksen käytön lopettamisesta valtakunnallisesti, tai ainakin niin, että ne tahot jotka kokevat saavansa siitä hyötyä, voisivat sitä halutessaan käyttää.

– Itse olen poistanut kotipuhelimestani Koronavilkun.

Yle kysyi Koronavilkun hyödyistä ja haitoista myös Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymistä sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä. Näiltä alueilta saadut vastaukset voi tiivistää sanomalla, että sovelluksesta ei ole ollut sen enempää haittaa kuin hyötyäkään.

THL:n tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho. Kuva: Petteri Bülow / Yle

THL: "Sovellus vaikuttaa toimivan kuten pitääkin"

THL:n tiedonhallintajohtajan Aleksi Yrttiahon Koronavilkku on toiminut suunnitellusti ja siitä saadut kokemukset ovat pääsääntöisesti positiivisia. Näin Yrttiaho kommentoi keskeisiä Ylen kyselyssä esille nousseita ongelmakohtia.

Vääriä altistumishälytyksiä syntyy, kun puhelimet tunnistavat toisiaan esimerkiksi seinien tai pukuhuoneiden kaappien ovien läpi. Onko ongelma tuttu ja onko sille tehtävissä jotain?

Vääriä hälytyksiä voi tietenkin syntyä, kuten kaikessa testaamisessa ja mittaamisessa, virheiden mahdollisuus on aina olemassa. Vaikkapa kuntosalin pukuhuoneessa puhelin arvioi, kuinka kaukana se on toisesta puhelimesta. Sinänsä koronavilkun toiminnan voi keskeyttää kun puhelin laitetaan pukukaappiin, kunhan sen vain muistaa laittaa sitten uudestaan päälle. Ja tietysti joissain kuntosalitiloissa voi olla ihan hyväkin että ilmoitus tulee kaikesta huolimatta.

Pitää muistaa että kaiken kaikkiaan noin pari prosenttia kaikista koronatesteistä on positiivisia, ja on hyvä suhteuttaa se siihen, että kaikki ei tule aina positiivisena ja oikeana, vaikka näin toivoisi.

Jäljittäjät joutuvat tekemään vaikeita päätöksiä pelkän vilkkuhälytyksen perusteella. Virallista karanteenipäätöstä ei voi tehdä pelkän vilkkuhälytyksen perusteella, omaehtoisesta karanteenista ei saa korvauksia ja etätyötä eivät kaikki voi tehdä. Onko tämä ongelma?

Tähän tulee muutos, eli nyt 4. maaliskuuta alkaen sovelluksen antama ilmoitus riittää kriteeriksi päästä testiin, jos kyseisellä alueella riittää testauskapasiteettia oireisten ja riskiryhmien jälkeen. Tämä käytäntö oli aiemmin toinen siksi, että haluttiin varmistaa testikapasiteetin riittävyys. Muutoksen taustalla on testausstrategian muutos.

Pitää kuitenkin muistaa, että testi kertoo aina siitä testaushetken tilanteesta, eli jos on olemassa riski, että tulos voi olla niin sanottu väärä negatiivinen, pitäisi työnantajan kanssa neuvotella etätyömahdollisuudesta testituloksesta huolimatta ja pitää huolta kontaktien minimoimisesta ja muista perustoimista, kuten kontaktien välttämisestä, maskin käytöstä ja käsihygieniasta.

Koronavilkku ei kerro tietoja mahdollisen altistumisen ajankohdasta eikä paikasta. Juuri nämä tiedot olisivat tartunnanjäljittäjille olennaisia. Onko asialle tehtävissä mitään?

Paikkatiedon käyttäminen jäljityssovelluksissa on kielletty koko EU:n tasolla. Jäljityssovelluksissa puhelimien GPS-sijainnin käyttö on paitsi kielletty myös teknisesti estetty, eli sovellukset eivät pääse edes käsiksi puhelinten sijaintitietoihin. Siksi niiden pitää perustua läheisyyden arviointiin, ja tämä tapahtuu Koronavilkussa bluetooth-yhteyden kautta.

Ajankohtatiedon kertomisen estää olemassa oleva lainsäädäntö. Hallituksen esitys tartuntatautilain muutokseksi (siirryt toiseen palveluun) kertoo perusteluosassaan, että ilmoituksen saaneelle käyttäjälle ei saa antaa tietoa altistuksen tapahtumisen kestosta, ajankohdasta tai bluetooth-signaalin voimakkuudesta.

Jos tämä peruste kumottaisiin tai tulkitaan että se ei ole voimassa kyseisessä kohdassa, voitaisiin ajankohta altistumisesta kertoa päivän tarkkuudella. Eli tähän ei ole teknistä estettä vaan lainsäädännöllinen este.

Millaista konkreettista hyötyä sovelluksesta on ollut?

Tietyissä tilanteissa vilkun antama ilmoitus on ensimmäinen tai ainoa tapa, jonka kautta henkilö saa tiedon mahdollisesta altistumisesta. Esimerkiksi jos henkilö ei osaa nimetä kaikkia lähikontakteja tai jos jäljitystoiminnassa on ruuhkaa ja yhteydenotoissa on pitkä viive. Lisäksi on esimerkiksi vähäoireisia, jotka voivat saada ilmoituksen myötä lisärohkaisua hakeutua testiin.

Koko sovelluksen keskeiset tavoitteet ovat olleet, että henkilö saa nopeammin ilmoituksen mahdollisesta altistumisesta ja että sen kautta tavoitetaan niitä henkilöitä, joita ei jäljityksen kautta muuten välttämättä saavutettaisi.

Onko Koronavilkku vastannut sille annettuja odotuksia?

Mielestäni sovellus vaikuttaa toimivan kuten pitää. Toki se voisi aina toimia paremmin ja täytyy katsoa, onko asioita joita voimme kehittää ja parantaa, jotta se toimisi vielä luotettavammin, nopeammin ja tehokkaammin. Keskeinen vaatimus sille, että sovellus toimii hyvin on, että mahdollisimman moni käyttää sitä.

Voit keskustella Koronavilkusta keskiviikkoon kello 23 asti.

Lue aiheesta lisää:

.
.