Hyppää sisältöön

Kunta majoitti vanhuksia väestönsuojassa, ilmoitti samalla palvelunsa olevan riittäviä – Onko sinulla vastaavia kokemuksia vanhuspalveluista?

Vanhuspalvelujen riittävyys näyttää hyvin erilaiselta, kun sitä katsotaan vanhan ihmisen tai kunnan näkökulmasta.

Vanhuspalvelujohtaja Hannele Pöykiön mukaan he eivät tienneet, että tilaa ei voi käyttää asumiseen. Kuva: Sirkku Fali / Oulunkaaren kuntayhtymä

Pudasjärvi on vajaan 9000 asukkaan kaupunki Pohjois-Pohjanmaalla. Sosiaali- ja terveyspalvelut, myös vanhuspalvelut, järjestää viiden kunnan muodostama Oulunkaaren kuntayhtymä.

Oulunkaaressa vanhuspalvelujen tilanne näyttää tilastoissa hyvältä. Viime keväänä kuntayhtymä vastasi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kyselyyn, että tehostettua palveluasumista eli hoivakotihoitoa ja kotihoitoa on Oulunkaaressa riittävästi.

Silti vain muutamia kuukausia THL:lle annetun vastauksen jälkeen kävi ilmi, että Pudasjärvellä kaksi ympärivuorokautisen hoidon (siirryt toiseen palveluun)asukasta oli majoitettu kolmeksi ja puoleksi kuukaudeksi väestösuojatiloihin.

Mistä on kysymys, kun virallisen tiedon mukaan hoivakotihoitoa on riittävästi ja samanaikaisesti ihmisiä asutetaan väestönsuojatilassa?

Katso lisää oman kuntasi vanhuspalveluijen tilasta tästä: Kuka hoitaisi iäkkäät.

Entä onko sinun läheisesi saanut riittävää hoitoa? Kerro meille oma kokemuksesi jutun lopussa olevalla lomakkeella.

Mitä Pudasjärvellä tarkoittaa “riittävästi”?

Oulunkaaren vanhuspalvelujohtaja Hannele Pöykiö kertoo, että kahta väestönsuojan väliaikaispaikkaa alettiin hyödyntää, kun terveysasemarakennuksessa toiminut vanhojen ihmisten laitoshoidon yksikkö lopetettiin lokakuussa.

– Neljä yksikössä ollutta asukasta siirrettiin normaaleihin huoneisiin ja kaksi väliaikaishuoneeseen. Tammikuussa, kun paikkoja vapautui, asukkaat siirrettiin pois väliaikaishuoneesta.

Siirtoa ennen pelastusviranomainen oli kehottanut lopettamaan väestönsuojatilan käytön asukashuoneena.

Väestönsuojatila on normaalisti kuntohoitajan työhuone. Se on samassa kerroksessa tehostettua palveluasumista tarjoavan yksikön kanssa. Huoneen ikkuna on käytävälle, ei ulos.

Hannele Pöykiö myös myöntää, että Pudasjärvellä laitoshoitoa lopetettiin ehkä sittenkin liian nopeasti. Kuva: Ville Honkonen

Vanhuspalvelujohtaja Hannele Pöykiö sanoo, että kysymys hoivakotihoidon riittävyydestä ja se, että vanhat ihmiset asutettiin väestönsuojan huoneeseen, kannattaa erottaa toisistaan.

Hän muistuttaa, että lain mukaan kunnan pitää järjestää ympärivuorokautisen hoidon paikka kolmessa kuukaudessa siitä, kun päätös paikasta on tehty. Pudasjärvellä odotusaika alitetaan kirkkaasti.

Tämän lisäksi hän vetoaa vanhaan vanhustenhuollon laatusuositukseen. Hän sanoo, että Pudasjärvellä on edelleen liikaa hoivakotihoitoa.

– 75 vuotta täyttäneille tehostettua palveluasumista on tarjolla 8 prosenttia ikäryhmästä ja sen pitäisi olla 6 prosenttia. Eli meillä on edelleenkin melkein 40 paikkaa liikaa kansalliseen suositukseen nähden.

Toisaalta Pöykiön mukaan on selvää, että hoivakotipaikkoja ei voi miettiä vain tilastojen valossa. Ihmisen pitää aina saada tarvitsemansa palvelu.

Hän kertoo, että Pudasjärvellä on yksi paikka varattuna äkillistä ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevalle. Lisäksi paikkoja voidaan hankkia yksityiseltä palveluntarjoajalta. Koska sellaisia Pudasjärvellä ei kuitenkaan ole, tämä tarkoittaa väistämättä asumista toisessa kunnassa, ainakin väliaikaisesti.

– Viime kädessä väliaikainen paikka voi olla oman kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto. Ketään ei jätetä heitteille, aina paikka pystytään järjestämään, Pöykiö sanoo.

Jylhä pitää risitiriitaisena sitä, että viranomaiset korostavat, että palvelua pitää saada tarpeen mukaan, mutta samalla politiikka ohjaa ympärivuorokautisen hoidon vähentämiseen. Kuva: Miikka Varila / Yle

Koska Pudasjärvellä hoivakotipaikka pystytään järjestämään vanhuspalvelulain edellyttämässä kolmessa kuukaudessa ja tilastollisesti paikkoja on enemmän kuin vuoden 2013 laatusuositus tavoitteli, vanhuspalvelujohtaja sanoo, että oli perusteltua vastata THL:n kyselyyn, että hoivakotihoitoa on riittävästi.

– Tietysti kyse on myös siitä, että vanhuspalvelujen rakenne ei saisi olla liian laitosvaltainen. Ja meidän pitää pystyä järjestämään kotiinkin sellaisia palveluja, että siellä voi asua turvallisesti.

Vanhuspalvelujohtajan prosenttiluvut ovat peräisin vuoden 2013 laatusuosituksesta. (siirryt toiseen palveluun)Vajaat 10 vuotta sitten asetettiin tavoite, että vuonna 2017 tehostettua palveluasumista olisi kuudesta seitsemään prosenttia 75 vuotta täyttäneille.

Tavoitelukuja oli myös hallituksen esityksessä (siirryt toiseen palveluun) vanhuspalvelulain muuttamiseksi vuodelta 2014.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvos Jaana Huhta huomauttaa, että vuoden 2013 laatusuosituksen jälkeen on tullut jo kaksi uutta laatusuositusta. Tällä hetkellä on voimassa uusin, viime syksynä tullut laatusuositus, jossa tavoiteprosentteja ei ole.

– Sitä paitsi lainsäädäntö lähtee ensisijaisesti asiakkaan tarpeen selvittämisestä, sen mukaisesta päätöksenteosta ja palvelun järjestämisestä. Aiemmin olleilla suosituksilla ei voida tätä ohittaa, Jaana Huhta sanoo.

Mitä kyselytutkimuksen tulokset kertovat vanhuspalvelujen tilasta?

Pudasjärvi ei ole ainoa kunta, jolla on varsin valoisa käsitys tehostetun palveluasumisen riittävyydestä.

Reilusti yli puolet kuntien vanhuspalveluista vastaavista sanoo THL:n kuntakyselyssä, että tehostettua palveluasumista on riittävästi. Vain kolmasosa arvioi päinvastoin.

Vuoteen 2018 verrattuna tilanne on pysynyt kuntien mielestä jokseenkin ennallaan.

Tehostettu palveluasuminen on hoivakoti, jossa saa ympärivuorokautista hoitoa.

Gerontologian professori Marja Jylhä muistuttaa, että aina kun puhutaan vanhojen ihmisten hoidon riittävyydestä, täytyy miettiä, kenen kannalta riittävyyttä arvioidaan.

– Riittävä voi näyttää hyvin erilaiselta, kun sitä arvioidaan vanhan ihmisen omasta tai kunnan budjetin näkökulmasta.

Tänä päivänä ihmisen pitää olla erittäin huonokuntoinen päästäkseen hoivakotiin ja lisäksi sinne pääsyn säännöt ja edeltävä arviointiprosessi ovat monimutkaisia. Kummassakin näkyy se, että Suomessa on jo vuosia haluttu vähentää ympärivuorokautista hoitoa.

– Omaisella pitäisi liian usein olla juristin, sosiaalityöntekijän ja geriatrin osaaminen, jotta läheisensä saa ympärivuorokautiseen hoitoon, professori Jylhä sanoo.

Vanhuspalvelujohtaja Hannele Pöykiö sanoo, että kysymys hoivakotihoidon riittävyydestä ja se, että vanhat ihmiset asutettiin väestönsuojan huoneeseen, kannattaa erottaa toisistaan. Kuva: Ville Honkonen

Ristiriitaista Jylhästä on myös se, miten viranomaiset korostavat, että palvelua pitää saada tarpeen mukaan, mutta samalla politiikka ohjaa ympärivuorokautisen hoidon vähentämiseen.

Pysäyttävinä hän pitää Tampereen yliopiston tutkijatohtori Mari Aaltosen valtakunnallisiin rekistereihin perustuvan tutkimuksen tuloksia. Niistä selviää, että erityisesti yli 90-vuotiaiden dementiaa sairastavien on vuosi vuodelta vaikeampi saada ympärivuorokautista hoitoa elämänsä viimeisinä vuosina.

– Hoidon saatavuus on siis vähentynyt dramaattisesti juuri sillä ryhmällä, joka hoitoa eniten tarvitsisi.

Miksi sitten kaksi ihmistä oli kuukaudesta toiseen väestönsuojatilassa?

Kun hoivakotipaikka kunnassa järjestyy alle kolmessa kuukaudessa, miksi väestönsuojatilaa käytettiin Pudasjärvellä peräti kolme ja puoli kuukautta?

Vanhuspalvelujohtaja Hannele Pöykiön mukaan he eivät tienneet, ettei tilaa voi käyttää asumiseen.

– Tilaa on aiemminkin käytetty väliaikaisena asukashuoneena. Jos olisimme tienneet, tilaa ei olisi käytetty.

Koska hoivakotipaikka pystytään järjestämään kolmessa kuukaudessa ja tilastollisesti paikkoja on enemmän kuin vuoden 2013 laatusuositus tavoitteli, oli perusteltua vastata THL:n kyselyyn, että hoivakotihoitoa on riittävästi, Pöykiö sanoo. Kuva: Sirkku Fali / Oulunkaaren kuntayhtymä

Hän kertoo myös, että kolmen ja puolen kuukauden aikana paikkoja kyllä vapautui, mutta niitä annettiin kotoa tuleville. Arviota jouduttiin tekemään kotoa tulevien hoivakotipaikkaa tarvitsevien ja väestönsuojatilassa olevien välillä.

– Kotoa tuleville tarjottiin kunnan maksamaa ostopaikkaa toisesta kunnasta, mutta nämä halusivat jäädä omaan kuntaan, eikä ihmisiä haluttu siirtää vastentahtoisesti. Näin väestönsuojatilassa olevien aika pitkittyi.

Pöykiö myös myöntää, että Pudasjärvellä laitoshoitoa on lopetettu ehkä sittenkin liian nopeasti.

TLH:n johtava asiantuntija Sari Kehusmaa kehottaa kuntia miettimään, miten vanhainkotien ja vuodeosastojen purettava hoito korvataan.

– Nämä ihmiset tarvitsevat joko hoivakotihoitoa tai vähintäänkin sellaisen asumispaikan, jossa apua saa enemmän kuin kotihoidossa. Etukäteen pitää miettiä, mistä tämä hoito järjestyy, Kehusmaa sanoo.

TLH:n johtava asiantuntija Sari Kehusmaa sanoo, että laitoshoitoa purettaessa pitää aina miettiä, miten purettava hoito korvataan. Kuva: Kimmo Gustafsson/Yle

Jos sote-uudistus toteutuu, kysymys laitoshoidon korvaamisesta on Kehusmaan mukaan entistä polttavampi, koska tulevat hyvinvointialueet varmasti organisoivat vanhuspalveluja uudelleen.

– Alueilla pitää olla väliaikaispaikkoja riittävästi ja siirtymäaikojen pitää olla riittävän pitkiä, jotta muutos onnistuu. Muutoksesta ei myöskään saa tehdä pelkkää säästöprojektia, vaan siihen täytyy myös varata tarvittavat rahat.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on ottanut Pudasjärven tapauksen valvonta-asiana selvitettäväksi. Aluehallintovirasto selvittää muun muassa sitä, miten Oulunkaaren kuntayhtymässä vanhojen ihmisten asumispalvelut on järjestetty, mikä on asumispalvelujen riittävyys ja jonotilanne.

Katso tästä, miten oma kuntasi on arvioinut vanhuspalveluja: Kuka hoitaisi iäkkäät.

Vastaako kuntasi arvio omaa käsitystäsi? Onko omaisesi saanut riittävää hoitoa? Onko sinunkin omaisesi päätynyt asumaan väistötilaan tai muuhun erikoiseen paikkaan? Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Lue myös:

Voit keskustella aiheesta 8.3.2021 asti.