1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kemijoki Oy

Kemijoki Oy hakee jatkoaikaa Sierilän voimalan rakentamiselle

Töiden aloittaminen ennen toukokuuta 2021 ei ole Kemijoki Oy:n mukaan mahdollista rakennuslupaan liittyvien valitusten vuoksi.

Kemijoki Oy
Ylikörkön tila Sierilässä
Arkistokuva Sierilän voimalan alueesta vuodelta 2011.Reino Kurkela / Lapin ympäristökeskus

Kemijoki Oy hakee Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta lupaa aloittaa Sierilän voimalaitoksen rakennustyöt vesitalousluvassa määriteltyä määräaikaa myöhemmin.

Kemijoki Oy hakee kolme vuotta jatkoaikaa rakentamisen aloittamiselle. Sierilän rakentaminen voi kuitenkin alkaa myös aiemmin investointipäätöksen edellytysten täyttyessä, yhtiö kertoo.

Yhtiön mukaan syynä on pitkittynyt koneasemarakennuksen rakennuslupaan liittyvä lupaprosessi, minkä takia yhtiö ei voi vielä päättää voimalan rakentamisesta Rovaniemelle. Töiden aloittaminen ennen toukokuuta 2021 ei ole Kemijoki Oy:n mukaan mahdollista.

Sierilän voimalaitokselle myönnetty vesitalouslupa sai lainvoiman toukokuussa 2017. Vesilain mukaisesti rakennustyöhön on ryhdyttävä enintään neljän vuoden ajassa tai lupa raukeaa.

Aluehallintovirasto voi erityisestä syystä pidentää määräaikaa enintään kolmella vuodella.

Lupa-asioita yhä hallinto-oikeudessa

Vesitalousluvan lisäksi voimalan koneasemarakennukselle ja luukkuaseman rakennukselle tarvitaan erilliset rakennusluvat, joihin liittyvien valitusten käsittely on edelleen kesken.

– Vesitalouslupa on saanut lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä. Muihin lupiin liittyvät valitusprosessit ovat kuitenkin viivästyttäneet hanketta kohtuuttoman pitkään. Kemijoki Oy:llä ei ole edellytyksiä käsitellä investointia, jotta rakentamistyöt voitaisiin aloittaa kevään 2021 aikana, Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timonen sanoo tiedotteessa.

Kemijoki Oy:llä on vesilain mukainen lupa Sierilän voimalaitoshankkeelle. Vesitalouslupa mahdollistaa voimalaitoshankkeen toteuttamisen ja se sai lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä toukokuussa 2017. Hankkeeseen kuuluville koneasemalle ja luukkuaseman rakennukselle tarvitaan lisäksi Rovaniemen kaupungin rakennuslupa, jonka kaupunki myönsi syyskuussa 2020.

Rakennusluvan vahvistaminen edellyttää kuitenkin poikkeuslupaa poiketa rakentamisrajoituksesta ja yleiskaavan käyttötarkoituksesta, minkä Rovaniemen kaupunki on niin ikään myöntänyt Kemijoki Oy:lle.

Päätöksestä tehtiin yksi valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen, jossa asia on ollut yli vuoden. Myös varsinaisesta rakennusluvasta on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen, jossa asian käsittely on niin ikään kesken.

Lue myös:

Sierilän asemakaava etenee valmisteluvaiheen kuulemiseen – asemakaava esitellään virtuaalitilaisuudessa

Kemijoki Oy sai uuden rakennusluvan kiisteltyyn Sierilän vesivoimalaan

Suomen Luonnonsuojeluliiton Lapin piiri vetoaa vaelluskalojen puolesta: Sierilän vesivoimalaitoksesta luovuttava

Lue seuraavaksi