1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Sodankylä

Nyt tuli tilipäivä sadoille Sodankylän kunnan työntekijöille: henkilökohtaisia lisiä maksetaan takautuvasti yli 1200 euroa per henkilö

Henkilkohtaisia lisiä maksetaan 601 työntekijälle vuosille 2014-2020 yhteensä runsaat 745 000 euroa.

Sodankylä
Lumikasoja Sodankylän keskustassa
Sodankylän kunta ei ole maksanut riittävästi henkilökohtaisia lisiä työntekijöilleen viime vuosina. Vesa Vaarama

Sodankylän kunta maksaa työntekijöilleen henkilökohtaisia lisiä takautuvasti. Lisät maksetaan kertaeränä palvelussuhteessa olevalle KVTES:n alaiselle henkilöstölle.

Kunnasta kerrotaan, että lisiä maksetaan 601 työntekijälle keskimäärin 1240 euroa per henkilö. Summasta vähennetään verot.

Lisiä maksetaan yhteensä 745 373 euroa. Sivukulujen kanssa tämä maksaa kunnalle noin 891 00 euroa, sanoo kunnan talous- ja hallintojohtaja Tarja Lempeä.

Syynä on se, että Sodankylän kunta ei ole maksanut riittävästi henkilökohtaisia lisiä työntekijöilleen viime vuosina. Kunnasta on puuttunut systemaattinen toimintatapa henkilökohtaisten lisien tarkistamiseksi vuosittain. Edellisen kerran henkilökohtaisten lisien määrä on tarkistettu vuonna 2013, jolloin lisiä on vielä maksettu riittävästi.

Kunnanhallitus vahvisti maanantaina työnantajan ja työntekijäjärjestöjen neuvotteleman paikallisen sopimuksen lisien maksamisesta takautuvasti vuosille 2014–2020. Kunnan mukaan tällaiseen sopimukseen päädyttiin, koska henkilökohtaisten työsuoritusten arviointi takautuvasti olisi erittäin vaikeaa ja osin mahdotonta.

Henkilökohtainen lisä on harkinnanvarainen palkanlisä, joka perustuu työnantajan arvioon työntekijän tai viranhaltijan työssä suoriutumisesta. Työntekijällä ei ole automaattisesti oikeutta henkilökohtaiseen lisään. Työnantaja voi palkita harkintansa mukaan henkilökohtaisella lisällä palkitaan ammatinhallinnasta, tuloksellisuudesta, yhteistyökyvystä ja kehityshakuisuudesta.

Kevään aikana kunnassa sovitaan henkilökohtaisen lisän määräytymisperusteista eli työn suorituksen arvioinnin kriteereistä, jonka mukaisesti henkilökohtaisia lisiä jatkossa myönnetään, sekä toimintatavasta miten ja milloin vuosittainen tarkistus tehdään.

Lue seuraavaksi