1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. maatalous

Lapin kunnat: Lomituksen uudistuksessa on huomioitava alueiden erityisolosuhteet

Lapin kunnat pelkäävät, että uudistuksessa esimerkiksi paikallistuntemus voisi heikentyä.

Lomituspalvelu on ensiarvoisen tärkeä osa maaseutuyrittäjien hyvinvoinnin tukemista. Kuva: Jaana Kainulainen / Yle

Lapin kunnat vaativat alueiden erityisolosuhteiden huomioimista lomituksessa. Lomitusalueiden lähivuosien yhdistämisen tavoitteena on riittävän suurien ja toiminnallisten lomitusyksiköiden muodostaminen.

Kuntien mukaan Lapin erityisolosuhteet, kuten pitkät välimatkat, tulee ottaa huomioon, vaikka uudistuksen tavoitteet eivät kaikilta osin täyttyisikään.

Kuntien mukaan on uhkana, että paikallistuntemus katoaa, välimatkat entisestään pitenevät ja resursseja ei käytetä tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti, mikäli lomituspalvelut ja niiden johto siirtyisivät maakuntaa laajemmalle alueelle.

Lapin kunnista vain Posio kannattaa maakuntaa laajempaa lomituspalvelualuetta.

Tällä hetkellä Lapissa on neljä lomituksen paikallisyksikköä. Isäntäkuntia ovat Ylitornio, Salla, Sodankylä ja Posio.

Lapissa hoidetaan lomitusta tällä hetkellä myös maakuntarajat ylittäen. Kunnat esittävät, että Kuusamon ja Taivalkosken alueet säilyvät Lapin maakunnan alueen lomituspalvelujen piirissä.