1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. oppivelvollisuus

Lähes kaikki saamelaisalueen nuoret jatkavat opintoja peruskoulun jälkeen jo nyt – lakimuutos velvoittaa kunnat huolehtimaan jatko-opinnoista

Alueella suunnitellaan yhdessä, miten nuorille voidaan varmistaa jatkokoulutus peruskoulun jälkeen.

Inarin kunnan sivistysjohtaja Ilkka Korhonen kertoo, että jo tähän saakka inarilaiset nuoret löytävät peruskoulun jälkeen jatko-opiskelupaikan hyvin. Kuva: Vesa Toppari / Yle

Saamelaisalueella jo nyt lähes kaikki peruskoulunsa päättävät siirtyvät toiselle asteelle. Vuoden alusta voimaan tullut laki oppivelvollisuusiän pitenemisestä velvoittaa kaikki yhdeksäsluokkalaiset hakeutumaan toisen asteen opintoihin.

Saamelaisalueen kunnat ovat huomioineet uudistuksen toiminnassaan, mutta suuria muutoksia ei tule. Kuntien viranhaltijoiden mukaan uudistuksen suurin vaikutus näkyy kuntien valvontavastuun kasvamisessa sekä peruskoululaisten opinto-ohjausvelvoitteessa.

Kunnat selvittävät nyt, miten uudet velvollisuuden huomioidaan

Inarin kunnan sivistysjohtaja Ilkka Korhosen mukaan inarilaisista nuorista lähes kaikki siirtyvät peruskoulusta toisen asteen opintoihin.

– Peruskoulusta valmistuvat oppilaat sijoittuvat suurimmalta osalta meidän omaan lukioon, mikä on tietenkin helppo ratkaisu. Yhden käden sormin on laskettavissa meidän oppilasmäärillä ne nuoret, joille lähdetään työstämään oppimissuunnitelmaa tuleville vuosille, ja mietitään mikä se kenenkin suunta on, Korhonen kertoo.

Laki tuli voimaan nopeammin kuin kunnissa osattiin odottaa. Kunnissa mietitäänkin nyt, miten uuden lain velvoitteet toteutetaan, kuten opinto-ohjausvelvollisuuden lisääntyminen.

– Toki meillä tieto oli, että tämmöistä valmistellaan, mutta päätös tuli niin nopeasti. Ei siihen kauhean paljon ole ehditty valtakunnallisestikaan reagoimaan. Ohjausvelvoite on jo olemassa oleva tällä hetkellä, ja siihen emme ole pystyneet käytännössä valmistautumaan, sanoo Korhonen.

Uudistus lisää hallinnollista työtä

Enontekiöllä oppivelvollisuuden pitenemisestä on tiedotettu 9.-luokkalaisia sekä heidän vanhempiaan. Muita toimenpiteitä ei ole vielä tehty, mutta lakiuudistus teettää hallinnollista työtä.

– Nyt olemme valmistelleet kunnan hallintosääntöön vastuu- ja seurantapäätöstä, kertoo Enontekiön hallinnollinen rehtori Riitta Peltovuoma.

Enontekiön hallinnollinen rehtori Riitta Peltovuoma kertoo, että heidän lukionsa on ollut jo syksystä saakka oppilaille maksuton. Kuva: Anni-Saara Paltto / Yle

Enontekiöllä kaikki peruskoulunsa päättävät ovat jo aiemminkin hakeutuneet toisen asteen opintoihin. Nyt kunnan tehtäväksi tulee uuden lain mukaan tarkistaa, että oppilaat jatkavat opintojaan vielä peruskoulun jälkeen.

– Elokuussa sitten se viranhaltija, kenelle vastuu kunnassa määrätään, katsoo, että kaikki ovat aloittaneet toisella asteella, Peltovuoma kertoo.

Oppivelvollisuusiän nousun yhteydessä toisesta asteesta tulee oppilaille maksuton. Saamelaisalueen lukioissa maksuttomuus ei ole uusi asia.

– Meillä on ollut syksystä saakka oppilaille ilmaiset kirjat, tietokoneet ja materiaalit ja myös koulukyydit, Peltovuoma sanoo.

Kuntien tulee varmistaa, että kaikki jatkavat opintoja peruskoulun jälkeen

Utsjoen kunnassa peruskoulunsa päättäville on tarjolla oma lukio. Muihin toisen asteen opintoihin on hakeuduttava muualle. Utsjoen sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemen mukaan tilanne ei merkittävästi muutu.

– Tietenkin nyt pitää ottaa huomioon se, että jos muualle lähtevät oppilaat eivät pystykään olemaan siellä oppilaitoksessa tai jos opinnot keskeytyvät, Veskoniemi sanoo.

Jos nuori ei saa opintopaikkaa tai ei jostain muusta syystä jatka toisen asteen opintoihin, on kotikunnan tehtävä järjestää oppilaalle lisäohjausta esimerkiksi valmentavilla opinnoilla tai 10.-luokan muodossa.

Utsjoella valmentavaa koulutusta ei vielä ole.

– Sekin on periaatteessa mahdollista, että sellainen perustetaan. Tai sitten jos Saamelaisalueen koulutuskeskus pystyisi ottamaan tämmöisen valmentavan koulutuksen harteilleen, Veskoniemi sanoo.

Saamelaisalueen koulutuskeskus aikoo vahvistaa yhteistyötä kuntien kanssa, kertoo rehtori Eeva-Liisa Rasmus-Moilanen. Kuva: Linnea Rasmus / Yle

Saamelaisalueen koulutuskeskus vahvistaa yhteistyötä kuntien kanssa

Inari, Utsjoki ja Enontekiö ovat perinteisesti tehneet yhteistyötä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa esimerkiksi kaksoistutkintojen muodossa, ja nyt yhteistyötä on tarkoitus syventää edelleen.

– Jo tähänkin saakka meillä on ollut yhteistyötä saamelaisalueen kuntien kanssa, jotta kukaan ei jäisi ilman koulupaikkaa, kertoo Saamelaisalueen koulutuskeskuksen rehtori Eeva-Liisa Rasmus-Moilanen.

Tarkoituksena on suunnitella yhteinen toteutustapa jo tämän kevään aikana, jotta voidaan varmistaa nuorille jatko peruskoulun jälkeen.

Rasmus-Moilanen ei usko lakimuutoksen nousemisen vaikuttavan Saamelaisalueen koulutuskeskuksen oppilasmääriin.

– Oppilasmääriin ei varmaan tule suurta muutosta, ehkä yksittäisiä oppilaita. Mutta todellisen tilanteen näemme paremmin vasta ensi syksynä, Eeva-Liisa Rasmus-Moilanen arvioi.