1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kaavi

Aluehallintovirasto: Kaavin kunnanjohtaja ei nimitellyt kunnanvaltuutettua eikä yrittänyt estää hänen sananvapauttaan

Valtuutettu kanteli aluehallintovirastoon vuoden 2019 kesäkuun tapahtumista.

Kaavi
Kaavin virastotalo
Kaavin kuntapolitiikassa on kiistelty viime vuosina siitä, mikä on epäasiallista käytöstä. Arkistokuva.Jukka Eskanen / Yle

Itä-Suomen aluehallintovirasto on antanut päätöksen kanteluun, joka oli tehty Kaavin kunnanjohtaja Ari Sopasesta.

Kunnanvaltuutettu Elvi Heikkinen (sd.) kanteli aluehallintovirastoon Sopasen menettelystä 3. kesäkuuta 2019 pidetyssä kunnanhallituksen kokouksessa.

Kantelun mukaan Sopanen oli nimitellyt Heikkistä trolliksi ja juorujen kertojaksi sekä syyttänyt tätä asioiden sotkemisesta. Heikkisen mukaan Sopanen oli myös yrittänyt estää Heikkisen sananvapautta ja mielipiteen ilmaisua.

Kyseisen kokouksen pöytäkirjan mukaan kokouksessa käsiteltiin yt-lain mukaista menettelyä. Heikkinen oli nostanut esiin kysymyksen kotiaterioiden kustannussäästöistä.

Aluehallintovirasto katsoo saamansa selvityksen perusteella, ettei kunnanjohtaja Sopanen ole nimitellyt kantelijaa kunnanhallituksen kokouksessa tai muutenkaan toiminut hyvän kielenkäytön vaatimuksen vastaisesti, eikä myöskään ole yrittänyt estää Heikkisen sananvapautta, puheoikeutta tai tietojensaantioikeuden käyttämistä.

Ratkaisun mukaan väitteet eivät kohdistuneet valtuutettuun

Kunnanjohtaja Sopanen kiisti väitteet nimittelystä ja kertoi keskustelun liikkuneen yleisellä tasolla, liittyen kyläpuheisiin ja tarkoitushakuisten väärien tietojen levittämiseen sekä politiikan tekemiseen herkällä aiheella. Kaavin kunnanhallitus totesi aluehallintovirastolle antamassa omassa kunnanjohtajan selvityksen vastanneen tapahtumien kulkua.

Aluehallintovirasto toteaa, että sen saaman selvityksen mukaan Sopanen ei käyttänyt väitettyjä termejä tai tehnyt asioiden sotkemista koskevaa väitettä ainakaan nimenomaisesti kantelijasta.

Lisäksi aluehallintovirasto toteaa, että kunnanhallituksen kokouksessa järjestyksenpito kuuluu kunnanhallituksen puheenjohtajalle, minkä takia kunnanjohtaja Sopanen ei ole ollut sellaisessa asemassa, että kantelijan puheoikeuden toteutumisesta huolehtiminen olisi edes kuulunut hänen vastuulleen tai että hänellä olisi ollut toimivaltaa rajoittaa kantelijan puheoikeutta.

Tilanne kääntyi toisin päin

Kantelun tehneen valtuutettu Elvi Heikkisen käytöstä käsiteltiin kunnanhallituksen kokouksessa kesäkuun lopulla 2019. Kunnanjohtaja Sopanen piti Heikkisen käytöstä luottamushenkilön roolissa epäasiallisena, mikä johti siihen, että kunnanhallitus päätti tehdä asiasta selvityksen.

Heikkisen esitettiin käyttäytyneen epäasiallisesti hallintojohtajaa sekä sosiaalijohtajaa kohtaan. Asiasta on kerrottu aiemmin syksyllä 2020 tässä artikkelissa.

Aluehallintoviraston mukaan Sopasen menettelyssä ei ollut kyse Heikkisen sananvapauden tai tiedonsaantioikeuden rajoittamisesta, vaan sen selvittämisestä, oliko tämä näitä oikeuksiaan käyttäessään toiminut velvollisuuksiensa vastaisesti niin, että toiminta täyttäisi työturvallisuuslaissa mainitun häirinnän tunnusmerkistön.

Kunnalla on työturvallisuuslain mukaan velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin, jos työssä esiintyy työntekijään kohdistuvaa epäasiallista kohtelua. Aluehallintovirasto toteaa, ettei Sopanen rikkonut lakia, koska asian eteenpäin vieminen kuului hänen virkavelvollisuuksiinsa.

Heikkinen oli kannellut Sopasen käytöksestä aluehallintoviraston lisäksi samaan aikaan myös eduskunnan oikeusasiamiehelle. Oikeusasiamiehen sijainen päätti, ettei asiassa ilmennyt aihetta toimenpiteisiin.

Oikeusasiamiehen kanslian antamassa päätöksessä todetaan, että asiassa on vaikea ottaa kantaa suuntaan tai toiseen, koska käytettävissä on vain kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja, josta arvostelu ei ilmene ja kirjallisessa kantelussa on vaikea saada käsitystä keskusteluiden sisällöstä tai sävystä.