1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Tampere

Kiistely Tampereen tekosaaresta voi jatkua korkeimmassa hallinto-oikeudessa – Apulaispormestari: “Koen enemmän kiusantekona”

Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys toivoo valituslupahakemusta käsiteltävän vesistön täyttöluvan ennakkotapauksena.

Tampere
Ilmakuva tulevan asuinalueen paikasta
Tekosaaren läpi kulkee aluksi raitiotie sekä väyliä jalankulkijoille ja pyöräilijöille. 2050-luvulla saaren on määrä olla kokonaan valmis tuhansine asukkaineen. Louhekasa on jo paikalla täyttöluvan lainvoimaisuuden jälkeistä aikaa varten.Jani Aarnio / Yle

Näsijärveen Hiedanrannan ja Paasikiventien väliseen “kainaloon” suunnitellusta tekosaaresta on haettu valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Sen takana on Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry.

Syyt menettelyyn ovat Näsisaaren rakentamisen vaikutukset Epilän- ja Pispalanharjun pohjaveteen ja Tahmelan lähteeseen. Ympäristönsuojeluyhdistys uskoo, että vesistötäytön vaikutusarviointia ei ole tehty riittävän tarkasti.

Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen sihteeri Jari-Pekka Tamminen uskoo, että Vaasan hallinto-oikeus ei ottanut kaikkia aiemmin hylkäämässään valituksessa esiin tuotuja seikkoja huomioon.

– Olemme havainneet myös uusia asioita, joiden perusteella täyttölupaa ei voisi myöntää. Esimerkiksi tehdyt tuulimallinokset, joihin veden virtaaminen alueella perustuu, on otettu sellaisena aikana, jolloin Siilinkarin havaintoasema ei ollut käytössä. Ne eivät ole siksi luotettavia.

Kaupunkiympäristöstä vastaava Tampereen apulaispormestari Aleksi Jäntti ei kommentoi yksittäistä mittausta mutta vakuuttaa, että tärkeimmät seikat on huomioitu virtaukseen liittyen.

– Luvassa on edellytetty tiettyä veden vaihtuvuutta imeytymisalueella, eli kanavassa. Jos virtaama kanavassa osoittautuu saaren rakentamisen jälkeen riittämättömäksi, on sitä kasvatettava esimerkiksi pumpuilla.

Tampereen luonnonsuojeluyhdistys vetoaa valitusluvan hakemuksessaan varovaisuusperiaatteen noudattamiseen. Varovaisuusperiaate voi ympäristölainsäädännön mukaan olla luvan esteenä, jos selvitykset vaikutuksista ympäristölle todetaan puutteellisiksi.

Saareen tehdään myös kodit tuhansille

Pohjavesimuutosten lisäksi Tamminen on huolissaan tekosaaren vaikutuksesta alueen kansallismaisemalle.

– Jos katsotaan Lielahdesta kohti Pispalanharjua haulitorneineen, niin maisema muuttuu totaalisesti, jos siihen tehdään 13 hehtaarin suuruinen täyttö. Sitäkään asiaa ei ole käsitelty.

Pelkkä tekosaariväylä raitiotielle ei ympäristönsuojeluyhdistystä niinkään haittaisi, koska siinä tapauksessa tekosaaresta tulisi huomattavasti pienempi. Syy tekosaaren kokoon on se, että liikenneväylänä toimimisen lisäksi sinne aiotaan rakentaa noin 30 vuoden päästä valmistuvia kerrostaloja.

Jari-Pekka Tamminen, Tampereen ypäristönsuojeluyhdistys
Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen sihteeri Jari-Pekka Tamminen on huolissaan muun muassa Hyhkyn vedenottamoon ja Tahmelan lähteeseen päätyvän Näsijärven pohjaveden hyvinvoinnista.Marko Melto / Yle

Tamminen pitää asuntojen rakentamista hankkeen perimmäisenä tarkoituksena.

– Koko Hiedanrannan rakentaminen on aloitettu entisen maanomistajan aloitteesta ja asuntorakentaminen on ollut aina se päällimmäinen pyrkimys.

Jäntti perustelee asuinrakentamista tekosaarelle järkeväksi siksi, että sitten kaupungin laitamille ei tarvitse rakentaa kalliimpia pientaloratkaisuja. Lisäksi Näsisaaren kerrostalot tulevat olemaan Jäntin mukaan itsessään ympäristöteko.

– Kerrostalot tulevat ratikan varteen ja raitiotie on välityskykyinen joukkoliikenneväline, joka mahdollistaa hyvin pitkälti autottoman asumisen. Ratikka on jätevedenpuhdistamon ohella Tampereen lähivuosikymmenten suurin ympäristöhanke.

Raitiotien toinen vaihe rakennetaan Pyynikintorilta Lentävänniemeen. Kun vaiheet 2A ja -B ovat valmiita, ratikka kulkee Lentävänniemeen Santalahden, Hiedanrannan ja Niemenrannan kautta.

2B-vaiheessa raitiotie rakennetaan Santalahdesta Lentävänniemeen, eli tulevan Näsisaaren läpi. 2B:n rakentamisen voi aloittaa sen jälkeen, kun vesistön täyttölupa tekosaarelle on lainvoimainen.

Kartta Tampereen raitiotien rakentamisesta
Karttaan on merkitty sinisellä raitiotien rakentamisen toinen vaihe. 2B-rakentamisvaiheessa raitiotie on tarkoitus tehdä tekosaaren läpi.Tampereen Raitiotie Oy

Jäntti toteaa valituskierteen tulevan yhteiskunnalle kalliiksi.

– Koen kannan ottamisen asuntomäärän kaltaisiin asioihin enemmän kiusantekona kuin oikeana tarpeena ympäristökysymyksiin vaikuttamisessa. Yksi oikeusaste on todennut jo, että riskit on huomioitu tarpeeksi. Riskejä ei voi sulkea kokonaan pois, mutta todennäköisyydet ovat sen puolella, että hanke voidaan toteuttaa ympäristöystävällisesti.

Tamminen luottaa siihen, että korkein hallinto-oikeus saattaa hyvinkin myöntää valitusluvan ennakkotapauksen piirteiden vuoksi.

– Nähdäksemme näin suurta vesistötäyttöä ei ole tehty pohjavesialueelle. Hankkeen suuruuden lisäksi sen tarkoitusperät ovat tärkeässä roolissa. Nyt asuntorakentaminen mielletään tärkeämmäksi kuin pohjavesi.

“Hidaste rakentamiselle, ei este”

Jäntti osasi odottaa asian etenevän korkeimpaan hallinto-oikeuteen sen jälkeen, kun ympäristönsuojeluyhdistyksen ensimmäinen valitus vesitäyttöluvasta hylättiin kuukausi sitten. Apulaispormestari luottaa siihen, että vaikka valituslupa myönnettäisiin tekosaaren rakennussuunnitelmat tullaan hyväksymään nykyisenlaisena.

– Meidän pitää turvata tiettyjen ympäristöarvojen toteutuminen. Jatkovalitus on hidaste rakentamiselle, ei este. Valvova viranomainen, eli Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ei ole valittanut suunnitelmista.

apulaispormestari Aleksi Jäntti
Valitusprosessi vaikuttaa apulaispormestari Aleksi Jäntin mukaan raitiotien rakentamisvaiheeseen Santalahdesta Lentävänniemeen korkeintaan pienenä viivästymisenä.Marko Melto / Yle

Jäntti painottaa, että mitään rakentamista ei voi tehdä ilman vaikutuksia ympäristölle.

– Teemme toimenpiteitä joilla varmistetaan, että vesi tulee kiertämään 36 metriä leveässä kanaalissa ja parannamme hulevesien valumia, jotta ne eivät tule imeytymisalueen kohdalle.

Kerrostuvaa maa-ainesta seurataan alueella Jäntin mukaan jo rakentamisen aikana. Lisäksi rakentaessa käytetään suojausta, joka estää maa-aineksen sekoittumisen Näsijärven veteen.

Korjattu 12.3. kello 18.23: Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys lähetti korkeimmalle hallinto-oikeudelle hakemuksen valituslupaan. Jatkovalituksen voi tehdä vasta sitten, jos hakemus hyväksytään.

Kello 23.06 pääkuvan tekstiin: tekosaaren läpi on määrä kulkea raitiotie ja kevyen liikenteen väylät saaren ensimmäisinä kulkureitteinä. Eivät ainoaksi jäävinä teinä.

Mitä mieltä olet Näsijärven tekosaaresta, joka tulee toimimaan ratikkareittinä ja asuinalueena? Keskustelu aiheesta on auki 13.3. kello 23 saakka.

Lue lisää:

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen Tampereen kiistellystä tekosaaresta: tämä tietää todennäköisesti ratikalle pitkää jatkopätkää

Tampereelle suunnitellusta tekosaaresta voi tulla asukasluvultaan pienen kunnan kokoinen

Tampere on Suomen Dubai: näin järvien päälle syntyy jättimäinen tekosaari, luksusasuntoja ja uusia kaupunginosia

Tampere sai luvan tekosaaren rakentamiseksi Näsijärveen ratikkaa varten