1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. kuntayhtymät

Korona vähensi ensihoidon tehtäviä Essoten alueella viime vuonna

Kuntayhtymästä arvellaan, että tehtävien vähentymiseen on vaikuttanut osittain liikkumisen vähentyminen ja yleinen varovaisuus.

Kuva: Adam Bellgrau / Yle

Koronavirus vähensi viime vuonna kuntayhtymä-sairaanhoitopiiri Essoten ensihoidon kiireellisiä tehtäviä.

Kiireellisten tehtävien kokonaismäärä väheni lähes 20 prosenttia. Myös ensihoitoyksiköille välitetyt hälytykset vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna noin kahdeksan prosenttia.

Kuntayhtymästä arvellaan, että yhteydenottojen ja tehtävien vähentymiseen on ainakin osaltaan vaikuttanut liikkumisen vähentyminen ja yleinen varovaisuus.

Tehtävien määrää laski myös hätäkeskusten uusi ohjeistus, joka ohjasi terveydenhuollolle aiempaa vähemmän tehtäviä. Tehtävien määrää laski osaltaan myös päivystysavun uuden numeron käyttöönotto. Numerosta voi kysyä neuvoja äkillisiin sosiaalisiin ja terveydellisiin ongelmiin.

Terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä arvioi, että mikäli tehtävämäärät palaavat entiselleen koronaviruksen jälkeen, voi kuntayhtymä olla ongelmissa. Kuntayhtymän kerrotaan sopeuttaneen toimintaansa ja karsineensa ensihoidon valmiutta sekä suorituskykyä 12 tunnilla. Tehtävämäärien kasvaessa myös kustannukset voivat kasvaa.

Tavoiteajoissa pärjättiin pääosin

Ensihoito ei tavoita taajama-alueilla apua tarvitsevia sille asetetussa tavoiteajassa. Ensihoidon työntekijöiden tavoiteaikana on päästä ydintaajamaan, muun taajamien sekä asutun maaseudun riskialueille paikalle alle 30 minuutissa.

Tavoitteen mukaan 90 prosenttia kiireettömistä tehtävistä pitäisi tavoittaa riskialueluokissa alle 30 minuutissa, mutta Essoten alueella 90 prosenttiin on päästy reilussa 39 minuutissa. Kuitenkin puolet tehtävistä on ollut saavitettavissa jopa 14 minuutissa.

Ensihoidon palvelupäällikkö Marko Pylkkänen kertoo, että asiaan vaikuttaa osaltaan se, että harvaan asutussa maakunnassa etäisyydet voivat olla tehtävästä riippuen pitkiä.

Kuitenkin muissa tehtävissä kuntayhtymä on suoriutunut tehtävistään tavoiteajassa. Mikkelin ydintaajamaan, alueen kuntataajamiin ja pääteiden varsille keskittyvissä tehtävissä kiireellisille tehtäville asetetut tavoiteajat alittuivat ja paranivat aiempaan verrattuna.

Myös kiireettömissä tehtävissä on onnistuttu suoriutumaan alle asetetun tavoiteajan.