1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. etäopetus

Pitääkö pikkukoululaisille tarjota lähiopetusta, vaikka koulu on suljettu? – Lakien ristiriidasta syntyi "hullunkurinen tilanne"

Kun perusopetuslakiin lisättiin koronan takia tietty pykälä, avin vastuualuejohtajan mielestä ei otettu huomioon tilannetta, jossa suuri osa koulun oppilaista olisi tartuntatautilain mukaisessa karanteenissa.

Varsinais-Suomen yläkouluissa siirryttiin etäopetukseen 8.3. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Varsinaissuomalaisen Auran kunnan päätös siirtää koko Auran yhtenäiskoulu etäopetukseen herättää hämmennystä.

Viime viikon maanantaista alkaen etäkouluun siirtyivät paitsi yläkoululaiset, myös erityisen tuen piirissä olevat oppilaat ja 1.–3. luokkien oppilaat.

Päätöksen oppilaiden siirtämisestä etäkouluun teki koulun rehtori Ville Kouki edellisviikon sunnuntaina sen jälkeen, kun terveysviranomainen eli Auran kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus oli päättänyt koulurakennuksen sulkemisesta koronatapausten vuoksi.

Koulussa on todettu vajaat 10 koronatapausta, joiden vuoksi yli 100 koulun 260 alakoululaisesta on asetettu karanteeniin.

Kuntayhtymä voi päättää tilojen käytöstä tartuntatautilakiin nojaten, mutta opetuksen järjestämisestä päättää kunta. Tartuntatautilaki puhuu vain tilojen sulkemisesta, eikä ota kantaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen järjestämiseen.

Tartuntatautilaki ja perusopetuslaki eivät ota toisiaan huomioon. Tämä on johtanut ristiriitaan Aurassa, jossa oppilaille ei ole muita opetustiloja kuin suljettu yhtenäiskoulu.

– Onhan se hullunkurinen tilanne, että koulun tilat on suljettu tartuntatautilain nojalla, mutta silti siellä pitäisi opetusta järjestää, toteaa Esko Lukkarinen, Lounais-Suomen aluehallintoviraston opetus- ja kulttuurivastuualueen johtaja.

Samaa mieltä on Auran yhtenäiskoulun rehtori Ville Kouki.

– Nyt kun tartuntatautilain pohjalta koulu on suljettu, ristiriita tulee siitä, kuinka suljettuun oppilaitokseen voidaan kuitenkin olettaa järjestettävän opetusta perusopetuslain perusteella, Kouki toteaa.

Voidaanko kaikki siirtää etäkouluun?

Perusopetuslain pykälä 20 a rajaa pienimmät koululaiset ja erityisoppilaat etäopetuksen ulkopuolelle. Voiko tällaisen päätöksen etäopetukseen siirtämisestä siis tehdä?

Lounais-Suomen avissa vastuualuetta johtavan Esko Lukkarisen mukaan kyllä saa ja toisaalta ei. Tilanne on hänen mukaansa erikoinen, eikä lainsäädäntö ota huomioon tilannetta, jossa suuri osa koulun oppilaista on karanteenissa. Paikalle tulisi vain yksittäisiä oppilaita.

Lukkarisen mukaan perusopetuslaki on kirjoitettu tilanteeseen nähden jäykästi. Hänestäkin lähiopetus on tärkeää turvata, mutta poikkeusoloissa joustavuutta tarvittaisiin.

Saman lain pykälä 18 antaa tosin mahdollisuuden tehdä päätös etäopetuksesta yksittäisen oppilaan kohdalla terveydentilaan liittyvistä syistä. Sekin on käytännössä vaikeaa, kun päätöksiä pitäisi tehtailla kymmenittäin.

– Jos lasten etu sitä edellyttää, sitten se tehdään tällä tavalla yksilöllisen päätöksen kautta. Jotenkinhan tämä tilanne täytyy saada ratkaistua, Lukkarinen toteaa.

Yksilöllisiä päätöksiä hankala tehdä

Auran yhtenäiskoulun rehtori ei ole voinut tehdä yksilöllisiä päätöksiä etäopetuksesta, sillä hän ei saa tietoja siitä, ketkä koululaiset ovat saaneet koronatartunnan tai altistuneet.

Avin Lukkarinen ja yhtenäiskoulun rehtori Kouki ovat keskustelleet lakien tulkinnasta maanantain aikana.

– Näin ymmärsin rehtorin puheista, että lähiopetukseen tulevista oppilaista enemmistö on karanteenissa. Kyllä silloin täytyy miettiä jotain muuta ratkaisua, Lukkarinen sanoo.

Perusopetuslaki lähtee siitä, että haavoittuvimmassa asemassa olevien koululaisten oikeus lähiopetukseen on turvattu, kun taas tartuntatautilaki pyrkii koronaviruksen leviämisen estämiseen.

Tavallisten lakien yläpuolella on vielä Suomen perustuslaki, jonka mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeudet. Niihin kuuluu muun muassa oikeus elämään ja turvallisuuteen.

Nyt linjaus joka tapauksessa on, että Auran yhtenäiskoulussa ollaan etäopetuksessa.

Jutun otsikko korjattu 17.3. kello 14.53. Otsikossa luki aiemmin, että yhtenäiskoulu olisi Auran kunnan ainoa koulu. Kunnassa on myös Kirkonkulman koulu, jossa koulunkäynti on sujunut normaalisti korona-aikana.