Hyppää sisältöön

Pitkittynyt koronatilanne näkyy korkeakouluissa ääripäiden kärjistymisenä: osa takoo opintopisteitä ennätystahtiin, osan opinnot miltei pysähdyksissä

Ennen epidemiaa töiden ohella opintoja tehneillä opiskelijoilla muutos on vähäisempi kuin intensiiviseen lähiopetukseen tottuneilla.

Vaasan ammattikorkeakoulussa viime vuonna valmistui lähes ennätysmäärin opiskelijoita. Kuva: Samppa Toivonen / Lehtikuva

Yli vuoden kestäneet poikkeusolot näkyvät korkekouluopiskelijoiden jaksamisessa ja opintojen edistymisen tahdissa.

Osa opiskelijoista kokee, että koronaepidemian aikana on ollut aikaa keskittyä opintojen suorittamiseen aiempaa enemmän. Toisille taas etätyöskentely näyttää aiheuttaneen opintojen miltein totaalisen pysähtymisen.

Koronan vaikutukset ovat osittain oppilaitos- ja paikkakuntakohtaisia. Myös samankaltaisuuksia on kuitenkin tulkittavissa.

Ammattikorkeakoulu Centrian opetusjohtaja Jenni Elfving toteaa, että valmistuneiden ja opintopisteiden määrä on pysynyt lähes samana, jos tuijotetaan ainoastaan suoritusten keskiarvoja.

– Ero normaaliin aikaan näkyy kuitenkin jakaumassa, sillä nyt ääripäät korostuvat. Joillekin etäopiskelu on sopinut oikein hyvin. Moni on saattanut kerätä tavallista enemmän opintopisteitä esimerkiksi lomautusten aikana, Elfving kuvailee.

– Toinen ääripää on se, ettei etäopetus ole sopinut osalle lainkaan. Jaksaminen on ollut monella koetuksella, ja kaikenlainen avuntarve on lisääntynyt selvästi.

Elfvingin mukaan Centriassa on havaittu, ettei niille, joiden opiskelu on jo aiemminkin tapahtunut iltapainoitteisesti esimerkiksi työn ohessa, vaikutukset eivät ole olleet suuria.

– Päiväryhmissä erot näkyvät enemmän, koska lähiopetus kampuksella on keskeytetty. On kuultu tarinoita, että joku saattaa ensin seurata opetusta kahdeksan tuntia näytöltä ja sitten siirtyä sohvalle katsomaan kahdeksan tuntia televisiota. On ymmärrettävää, että tällainen alkaa vuoden jälkeen tuntua hyvinvoinnissa ja tehokkuudessa.

Vaasan yliopistossa opintopistemäärissä nousua

Vaasan yliopistossa suoritettiin erityisesti ylempiä mutta myös alempia korkeakoulututkintoja viime vuonna enemmän kuin vuonna 2019.

– Suoritetuissa opintopistemäärissä nousua oli noin seitsemän prosenttia verrattuna vuoteen 2019, asiantuntija Tiina Ramsila Vaasan yliopiston viestinnästä ja markkinoinnista sanoo.

Avoimen yliopiston osalta niin opiskelijamäärät kuin suorituksetkin ovat kasvaneet kokonaisuudessaan jopa noin 30 prosenttia.

– Osittain tämä on varmasti koronan vaikutusta, ilmiö on valtakunnallinen ja pääosin kaikilla avoimilla yliopistoilla toiminta on kasvanut viime vuonna. Erittäin suuri vaikutus avointen toiminnassa on kuitenkin erilaisten väylämahdollisuuksien lisääntymisillä, Ramsila selventää.

Vaasassa maksullisten avoimien koulutusohjelmien suhteen ei ole tapahtunut dramaattisia osallistujamäärien muutoksia.

– Otimme keväällä 2020 webinaarit mukaan tarjontaamme. Näissä osallistujamäärät ovat olleet korkealla tasolla. Maksullisissa pitkäkestoisissa avoimissa koulutuksissa ja koulutusohjelmissa sekä organisaatiokohtaisissa koulutuksissa on selvästi nähtävillä, että halutaan lähiopetusta.

Noviassa avoin kasvattanut suosiotaan, Vamkissa ennätysmäärin valmistuneita

Ammattikorkeakoulu Noviassa koronatilanne ei ole vaikuttanut opiskelijoiden määrään.

– Meillä on ollut tänä syksynä suunnilleen saman verran osallistujia kuin viime syksynä, tiedottaja Caroline Lång alleviivaa.

Novian avoimissa opinnoissa opiskelijoiden opintosuoritusten määrä on sen sijaan kasvanut.

– On kuitenkin vaikea sanoa, riippuuko se koronasta vai jostain muusta.

Långin mukaan tenttisuoritusten määrä on muutamien kuukausien aikana ollut etäopiskelun myötä pienempi. Myös harjoittelupaikkojen saamisessa on ollut vaikeuksia.

Vaasan ammattikorkeakoulussa viime vuonna valmistui lähes ennätysmäärin opiskelijoita.

– Eli ainakaan valmistuneissa koronan vaikutus ei ole toistaiseksi näkynyt merkittävällä tavalla. Opiskelijamäärät syyskuun tilastointipäivänä olivat myös kutakuinkin aikaisempien vuosien kanssa linjassa, monimuoto-opiskelijoiden määrä oikeastaan lähes vuotta 2019 vastaava, opiskelijapalveluiden päällikkö Juha Vierola kertoo.

Seamkin avoimessa opintosuorituksia huimasti enemmän

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Seamkin viestintä- ja markkinointipäällikkö Outi Kemppainen toteaa, että vielä on vaikea ottaa kantaa koronatilanteen ja valmistuneiden määrän yhteydestä.

– Valmistuneiden määrässä on vuosittain pientä vaihtelua, mihin sopivat myös viime vuoden luvut. AMK-tutkintoja valmistui viime vuonna 39 vähemmän kuin 2019 mutta toisaalta ylempiä AMK-tutkintoja tuli 22 enemmän, Kemppainen avaa.

Myös Seamkissa monimuoto-opintojen kysyntä on ollut kasvava trendi viime vuosina, mutta tutkinto-opiskelijoiksi monimuotototeutuksissa otetaan aina tietty määrä, joka ei kasva tai vähene. Näin koronapandemia ei ole vaikuttanut asiaan.

– Sen sijaan opintosuoritukset avoimessa AMK:ssa ovat lisääntyneet huimasti, mikä voi olla monen asian summa. Olemme panostaneet tarjontaan, laajempiin opintokokonaisuuksiin ja markkinointiin, ja toisaalta on ehkä aktivoiduttu opiskelemaan ja lisäämään osaamista.

Koronakriisin aikana Seamk on muun muassa tarjonnut työttömille ja lomautetuille avoimen AMK:n opintoja maksutta.

– Sitäkin mahdollisuutta on hyödynnetty, Kemppainen lisää.

Kemppainen sanoo, että opiskelijoiden tukitoimet ovat olleet erittäin tärkeässä roolissa korona-aikana.

– Panostaminen opintopsykologin palveluihin ja digitukeen on koettu hyviksi. Lähiopetusta ja sosiaalisia kontakteja toki mikään ei täysin pysty korvaamaan.

Lue seuraavaksi:

Miten sinun opintosi ovat edenneet koronvirusepidemian aikana? Voit keskustella aiheesta lauantaihin kello 23 saakka.