Hyppää sisältöön

Onko työpaikallasi tehty kirjallinen etätyösopimus? Iso joukko suomalaisia siirtyi tekemään töitä kotoa, mutta töistä sopiminen unohtui

Esimerkiksi tietosuoja ja ergonomia ovat asioita, jotka jäävät sopimatta.

Joissain työpaikoissa etätyön ergonomiasta ja tietoturvasta sovitaan. Kuvituskuva. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Kun etätöihin siirryttiin runsas vuosi sitten, yksi asia unohtui monelta työpaikalta. Sopiminen.

Osin kyse oli sujuvasta siirtymisestä, jossa osa työpaikoista ja työntekijöistä katsoi, että siirtymä ei kaipaa kummempia sopimuksia.

Mutta kaikkialla ei ajateltu näin.

Akavan johtava asiantuntija Miia Kannisto sanoo, että sopimukset kuuluvat etätyöhön, mutta pandemia on saanut monet työntekijät ja työnantajat ohittamaan ne.

– Jos ei olisi koronatilannetta, olisi selvää, että sovittaisiin. Nyt sopimuksia ei olla yksilötasolla tehty, Kannisto toteaa.

– Etätyöstä ohjeistetaan sopimaan kirjallisesti, jotta on molemmille osapuolille selvää mitä asioista on yhdessä sovittu.

Ongelmia ei ole ainakaan Akavan saakka juurikaan kantautunut. Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö, johon kuuluu 36 jäsenliittoa. Eri alojen ongelmat käsitellään useimmin liittotasolla, Kannisto muistuttaa.

– Enemmänkin pinnalla on ihmisten väsyminen etätyöhön, työhyvinvointi ja jaksaminen, Kannisto sanoo.

Toista suuntaa edustaa työmarkkinajohtaja Anne Somer Sivistystyönantajista.

Hän sanoo, että Sivistystyönantajat edustaa aloja, joilla suuri osa työntekijöistä on opetus- ja tutkimushenkilöstöä. Heidän osalta etätyösopimuksia ei ole pidetty tarpeellisina.

– Opetushenkilöstön osalta on katsottu, että erillisiä etätyösopimuksia ei tarvita. Opetushenkilöstön osalta on omat työaikajärjestelmät ja niiden pohjalta työt ovat jo valmiiksi olleet osin aikaan ja paikkaan sitomatonta. Työtehtävät on työaikajärjestelmien puitteissa järjestetty osin muualla kuin työpaikalla toteutettaviksi ja tämä on myös työntekijöiden tiedossa työsuhdetta solmittaessa, eikä erillistä etätyösopimusta ole vaadittu. Jäsenorganisaatioissa toimitaankin työehtosopimusten ja työnantajan erikseen linjaamien periaatteiden mukaisesti, Somer sanoo.

Etötyöjumppaa. Tätä artikkelia varten ei löytynyt tutkimuksia villasukkien käytön ja etätyön laadun välisestä yhteydestä. Arkistokuva. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Pitääkö etätöistä sopia?

Laki ei vaadi, mutta kirjallisesta sopimisesta yksimielisyys

Suomen lainsäädännössä ei ole erillistä etätyötä koskevaa lakia eikä etätyön käsitettä edes määritellä laissa.

Euroopan tasolla on kuitenkin solmittu jo vuonna 2002 etätyötä koskeva puitesopimus.

Siinä sopijaosapuolet eli Euroopan työmarkkinajärjestöt ilmaisevat yhteisen kantansa etätyön vapaaehtoisesta luonteesta ja työsuhteen yhtäläisistä ehdoista verrattuna työpaikalla tehtävään työhön.

Sopimuksessa on artiklat myös tietosuojasta, yksityisyydensuojasta, työvälineistä, työsuojelusta, työjärjestelyistä ja etätyöntekijöiden yhtäläisestä oikeudesta koulutukseen. Työntekijöiden kollektiiviset oikeudet ovat niin ikään samat etätöissä ja työpaikalla.

Suomalaiset työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat puitesopimuksen täytäntöönpanosta toukokuussa 2005. Sopimuksen allekirjoittajajärjestöt muun muassa sitoutuivat suosittelemaan, että puitesopimusta sovelletaan yksittäisiin työsopimuksiin. Ne myös totesivat olevansa yksimielisiä siitä, että etätyöstä on yleensä syytä sopia kirjallisesti.

Tietoja etätyön sopimisesta on koonnut Turussa Ylellä työskentelevä ja oikeustieteitä opiskeleva Satu Aaltonen notaarin työssään. Kyse ei ole varsinaisesta tieteellisestä tutkimuksesta, mutta se esittää monia kysymyksiä ja pohtii niihin vastauksia.

Etätyösopimus työehtosopimuksen liitteenä

Teknologiateollisuuden neuvottelujohtaja Jarkko Ruohoniemi kertoo, että alan yhdessä työehtosopimuksessa on liitteenä malli etätyösopimuksesta. Hän ei kuitenkaan osaa sanoa, paljonko kirjallisia sopimuksia tehdään.

– Joidenkin toimialojen osalta siirtyminen etätöihin on käynyt lennosta.

Etätöihin siirtymistä suositeltiin yhdessä työntekijäjärjestöjen kanssa.

– Se ei meillä aiheuttanut mitään erityistä ohjausta siitä, että pitäisi sopia uudella tavalla tai eri tavalla kuin ennen.

– Pääsääntönä on se, että työnantaja on linjannut erilaisia periaatteita etätyölle. Yrityskohtaisesti on linjattu, millaisia työvälineitä saa kotiin työpaikalta, esimerkiksi ergonomian suhteen.

Kuvapankkikuva näyttää etätyöntekijän, joka on pannut kauluspaidan päälle. Näyttäisi siltä, että housutkin ovat jalassa. Kuva: Mostphotos

Etätyösopimusmalleja on monia. Sellainen löytyy esimerkiksi työntekijäjärjestö Tekniikan akateemisilta. (siirryt toiseen palveluun)

Kuka maksaa työpöydän, saako papereita säilyttää pöydällä?

Osa etätöihin liittyvistä asioista on sellaisia, joita ei välttämättä tule ajatelleeksi.

Esimerkiksi Turre legal -lakitoimisto listaa etätyön kysymyksiä, joista kannattaisi sopia. (siirryt toiseen palveluun)

Niitä ovat esimerkiksi työvälineet ja ergonomia: Etätyössäkin työnantajalla on velvollisuus varmistua, että työntekijän työvälineet ovat vähintään yhtä turvallisia kuin työpaikalla käytettävät.

Sivusto nostaa esiin myös tietoturva-asiat: Millä tavalla työntekoon liittyvät tiedot tulee suojata? Tuleeko tietokoneen tiedot kryptata ja näytönsäästäjään laittaa salasana? Tuleeko tietokonetta tai työpapereita säilyttää aina lukitussa tilassa tai kaapissa? Onko etätyötä ylipäänsä sallittua tehdä julkisessa tilassa?

Entä jos joku ei halua vaikka näyttää kotiaan kameralle?

Videopuhelut ja etäkokoukset ovat monen arkea.

Etätyö ei kuitenkaan esimerkiksi poista työntekijän yksityisyyden suojaa. Yksityisyyden suoja työelämässä tarkoittaa sitä, että työnantajan mahdollisuuksia valvoa työntekijöitä teknisillä valvontakeinoilla on rajoitettu.

Kun ajatellaan kotona tehtävää etätyötä, työntekijän yksityisyydensuoja korostuu merkittävästi verrattuna työpaikalla tehtävään työhön. Yksityiselämän suoja on turvattu perustuslain 10 §:n 1 momentissa, Satu Aaltonen kirjoittaa.

Sen mukaan jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Tämän perusteella on selvää ainakin se, ettei työnantajalla ole fyysisesti pääsyä työntekijän kotona sijaitsevalle etätyöpisteelle ilman tämän kutsua tai suostumusta.

Entäpä vaikka kamerayhteys? Esimerkiksi eräällä työpaikalla työntekijöitä velvoitettiin pitämään kamerat päällä työpalavereissa.

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (siirryt toiseen palveluun) käsittelee huumetestejä ja esimerkiksi kameravalvontaa työpaikalla. Laki sanoo näin.

Työnantaja saa toteuttaa jatkuvasti kuvaa välittävän tai kuvaa tallentavan teknisen laitteen käyttöön perustuvaa valvontaa (kameravalvonta) käytössään olevissa tiloissa työntekijöiden ja muiden tiloissa oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden varmistamiseksi, omaisuuden suojaamiseksi tai tuotantoprosessien asianmukaisen toiminnan valvomiseksi sekä turvallisuutta, omaisuutta tai tuotantoprosessia vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisemiseksi tai selvittämiseksi. Kameravalvontaa ei kuitenkaan saa käyttää tietyn työntekijän tai tiettyjen työntekijöiden tarkkailuun työpaikalla.

Jos luit juttua tähän saakka, olet ansainnut kuvan söpöstä etätyökoirasta.