1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Työn merkityksellisyys

Tuore Sitran haastattelututkimus: Lappilaisyritykset pohtivat, miten löytää osaavaa työvoimaa ja mikä tekee työstä ihmisille merkityksellistä

Työn merkityksellisyys on yhä tärkeämpää, kun halutaan rekrytoida osaavia ja sitoutuneita ihmisiä, sanoo vanhempi neuvonantaja Jaana Villanen Sitrasta.

Iso osa lappilaisyrityksistä pitää suurimpina haasteinaan osaavan työvoiman saantia sekä merkityksellisen työn tarjoamista palkkaamilleen ihmisille. Kuva: lev dolgachov

Iso osa lappilaisyrityksistä pitää suurimpina haasteinaan osaavan työvoiman saantia sekä merkityksellisen työn tarjoamista palkkaamilleen ihmisille.

Tämä käy ilmi tuoreesta Sitran Taloustutkimuksella teettämästä haastattelututkimuksesta, johon vastasi reilut 300 lappilaisyritystä viime tammi-helmikuussa.

Noin 60 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä oli sitä mieltä, että osaavan työvoiman saannilla ja merkityksellisen työn tarjoamisella on jatkossa erittäin paljon tai melko paljon vaikutusta yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen.

Vanhempi neuvonantaja Jaana Villanen Sitrasta sanoo, että työn merkityksellisyys on tunnistettu yrityksissä viime vuosina yhä selkeämmin ja sitä myös pidetään tärkeänä kehittyvän yrityksen edellytyksenä.

– Erinomaisen suuressa roolissa on tässäkin tutkimuksessa nähtävissä se, että työn merkityksellisyys kasvaa ja sehän on joka tapauksessa voimistunut vuosien saatossa tosi paljon.

Tänään julkistettuun kyselyyn vastanneista lappilaisyrityksistä palvelualaa edusti 40, kauppaa 15, teollisuutta ja rakentamista 10 ja muita aloja 24 prosenttia. Vastanneista yrityksistä 84 prosenttia oli kooltaan 1-9 henkilöä työllistäviä pieniä yrityksiä.

Sitran teettämässä kyselyssä kartoitettiin yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä, megatrendien vaikutusta liiketoiminnan kehittämiseen sekä osaamisen roolia yrityksen kilpailutekijänä.

Tutkimus kytkeytyy maakunnassa käynnistyneeseen Alueiden osaamisen aika -projektiin, jossa Sitran rooli on tukea ja vauhdittaa alueen toimijoiden kykyä uudistua ja hyödyntää alueen osaamista sekä kasvattaa sen elinvoimaa.

"Merkityksellinen työ ei ole hypeä, vaan ihan normaalia arjen toimintaa"

Jaana Villanen kertoo, että nyt tehdyssä kartoituskyselyssä kehittämistavoitteissaan lappilaiset yritykset ovat nostaneet merkityksellisen työn korkealle. Joukossa on niin pieniä kuin suuriakin yrityksiä eri alueilta.

Yritykset ovat huomanneet, että niiden toimintaympäristö on muuttunut. Suomessa on oltu hyvin työpaikkauskollisia, mutta se ei välttämättä ole enää tätä päivää eikä tulevaisuutta.

– Merkityksellinen työ ei ole mitään hypeä, se on ihan normaalia arjen toimintaa, johon ei vain ole välttämättä entisaikaan kiinnitetty huomiota.

Lue myös:

Siivooja Raisa Rannan eläkeikä lähestyy ja tilanne on sama joka kolmannella kuntatyöntekijällä – tekijöiden saamiseen vaikuttaa yhä enemmän työpaikan ilmapiiri

Työvoimapula uhkaa pahentua entisestään kasvukeskuksissa, rakennusala ei houkuttele nuoria – opiskelija Matvei Ivanov: Maaseudulla nikkarointi on tutumpaa