1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. kierrätys

Uudelle maa-ainesten kierrätysalueelle lupa Tampereen Sorilaan

Destia haluaisi myös louhia kiveä viereiseltä kallioalueelta, mutta tälle toiminnalle ei aloittamislupaa myönnetty.

kierrätys
Läheltä
Yle

Destia haki Sorilan peltoaukeiden pohjoispuolelle lupaa kalliokiviaineksen louhimiseen ja murskaamiseen sekä ylijäämämaiden ja asfalttijätteen vastaanottamiseen ja käsittelyyn.

Tampereen ympäristö- ja rakennusjaosto ei kuitenkaan antanut aloittamislupaa kiven ottamiselle. Destia pääsee valmistelemaan aluksi kierrätystoimintaa. Jos se juuttuisi valituksiin, alue voitaisiin ennallistaa melko hyvin. Louhittua kalliota sitä vastoin ei saisi ennalleen enää millään.

Paikka on lähellä päätien eli Kaitavedentien sekä Eerolansuoran risteystä, Haukisuon ympäristössä. Lähistön asukkaat ovat jättäneet muistutuksia, joissa epäillään pöly- ja meluhaittoja. Tampereen kaupungin mukaan ongelmat pysyvät kohtuullisina lupamääräyksillä, kuten kesää koskevalla louhinta-ajan rajoituksella.

Lue seuraavaksi