1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. työvoimapula

Pula osaavista hoitajista sulkee vuodeosastoja Päijät-Sotessa – tehyläisten mukaan rahaa on lyötävä pöytään, jotta loputkin eivät karkaa

Johtajaylilääkäri Tuomo Niemisen mukaan rekrytointiongelmat koskevat ensimmäkseen sijaisuuksia.

Koronaepidemia on tuonut lisäkuormitusta sairaanhoitajien arkeen. Arkistokuva. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Pula sairaanhoitajista on edennyt Päijät-Hämeessä paikoin kriittiseen pisteeseen, kertoo ammattijärjestö Tehy. Pääluottamusmies Kati Keräsen mukaan joitakin vuodeosastoja on jouduttu sulkemaan, koska tehtävät osaavia hoitajia ei ole tarpeeksi. Joillain osastoilla potilaita taas on tavallista enemmän, ja niillä on ahdasta.

Samanaikaisesti kuormitusta lisäävät koronapotilaista huolehtiminen ja tartunnoista tai altistumisista johtuvat poissaolot. Osa hoitajista on joutunut vaihtamaan työtehtävää tai osastoa koronan takia. Joissakin yksiköissä potilaita on liikaa tiloihin nähden.

– Henkilöstö turhautuu, väsyy ja uupuu tähän tilanteeseen. Lopulta ehkä sairastuu tai irtisanoutuu ja lähtee muihin töihin, Keränen kuvailee.

Hyvinvointiyhtymän toimet tilanteen korjaamiseksi ovat tehyläisten mukaan liian hitaita ja riittämättömiä. Parannuksia on tehty, mutta hoitajien jaksamisen kannalta niissä ollaan jo jäljessä.

– Se harmittaa, sillä olemme puhuneet varsinkin vuodeosastojen resurssitilanteesta jo hyvin pitkään lähiesimiesten ja johdon kanssa, pääluottamusmies kertoo.

Suurin ongelma on, ettei paikkoihin ole riittävästi sopivia hakijoita. Keräsen mukaan Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymästä vuotaa hoitajia.

– Heitä on mennyt esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin töihin, jos siellä on ollut paremmat palkat.

Hän on vakuuttunut siitä, että uusia ja entisiä hoitajia saataisiin alueelle tarjoamalla parempaa tehtäväkohtaista palkkaa, rekrytointilisää ja nykyistä parempia korvauksia joustoista.

– Toki raha ei pelkästään tuo työhyvinvointia eikä jaksamista lisää. Tarvitsemme ammattitaitoista henkilökuntaa. Sillä vähennetään kuormitusta pidemmällä aikajänteellä, Keränen huomauttaa.

Vuodeosastojen hoitajamitoitukseen tulossa muutoksia

Päijät-Soten johtajaylilääkäri Tuomo Nieminen toteaa, että rekrytoinnit sujuvat pääsääntöisesti hyvin.

– Pysyviin sairaanhoitajien toimiin olemme saaneet ihan hyvin hakijoita. Sijaisuuksiin heitä ei välttämättä ole ollut samaan tapaan.

Hän muistuttaa, ettei hoitajapula kohdistu erityisesti Päijät-Hämeeseen, vaan ongelma on valtakunnallinen.

Niemisen mukaan voi olla, että joillain osastoilla on potilaita ylipaikoilla, mutta hoitajamitoituksella huolehditaan siitä, että väkeä on tarpeeksi suhteessa potilasmäärään. Yhtymän johto on reagoinut vuodeosastojen tilanteeseen päätöksillä, joiden mukaan esimerkiksi joillain erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla tullaan korottamaan hoitajamitoitusta. Myös asumispalveluyksiköihin lisätään väkeä.

Johtajaylilääkäri yhtyy silti Tehyn huoleen henkilöstön jaksamisesta, joka on ollut jo vuoden erityisen kovilla koronapandemian vuoksi. Hänen mukaansa työhyvinvointi on nyt tärkeää.

– Yhtymässä on tänä vuonna otettu keskeiseksi kehittämiskohteeksi henkilöstön jaksamiseen liittyvät asiat. Sen pitää tietysti vielä myös konkretisoitua, Tuomo Nieminen kertoo.

Hänen mukaansa työhyvinvointia pitää kuitenkin tarkastella monelta kantilta, eivätkä esimerkiksi mitoituskysymykset ole ainoita, joihin pitää kiinnittää huomiota.

– Jossain määrinhän henkilöstössä koetaan, ettei heitä osallistuteta asioihin, jotka vaikuttavat heidän työskentelyolosuhteisiinsa tai työskentelyyn. Niitä pitää kehittää aiempaa enemmän ja mahdollistaa tietynlaisia joustoja.