Hyppää sisältöön

Miksi jotkut uskonnolliset yhteisöt kokoontuvat, kun muut noudattavat tiukkoja rajoituksia? Kolmen kirkon edustajat kertovat, miten ne ehkäisevät koronaa

Uskonnollisten yhteisöjen kokoontumisissa täytyy pitää kiinni hygienia- ja etäisyyssäännöistä.

Monien kirkkojen jumalanpalveluksia pääsee seuraamaan etänä. Kuva: Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Tartuntatautilain perusteella määrätyt koronarajoitukset eivät koske uskonnollisia yhteisöjä. Viranomaisten päätös ei velvoita niitä rajoittamaan normaalia toimintaansa, jota säätelee toinen laki.

Myös uskonnollisten yhteisöjen kokoontumisissa on kuitenkin tartuntatautilain mukaan edellytys järjestää toiminta niin, että hygienia- ja etäisyyssäännöistä pidetään kiinni.

Kysyimme eri uskontokuntien edustajilta, miten ne huomioivat koronarajoitukset toiminnassaan.

Katolinen kirkko

Katolisessa kirkossa järjestetään korona-aikana normaalit jumalanpalvelukset kirkossa. Niihin päästetään myös yleisöä. Katolisen kirkon viestintäjohtajan Marko Tervaportin mukaan kirkoissa järjestettäviä tapahtumia ovat messut ja mahdollisesti muut rukoukset, joita on ollut tapana järjestää.

– Siellä seurataan tartuntatautilain määrityksiä turvaetäisyyksistä ja hygieniatoimista, kertoo Tervaportti.

Katolisessa kirkossa käytetään myös etäyhteyksiä. Korona-aikana jumalanpalveluksiin osallistuu paikan päällä vähemmän ihmisiä kuin tavallisesti.

– Meillä monista seurakunnista lähetetään nämä tilaisuudet striimeinä. Täytyy ottaa huomioon, että katolisessa uskossa striimatulla asialla ei ole sama painoarvo kuin läsnäololla itse tilaisuudessa. Sakramentteja ei voi myöskään saada eikä jakaa etäyhteyksin, sanoo Tervaportti.

Normaalioloissa katolilaisilla on velvollisuus käydä sunnuntaisin messussa, mutta Tervaportin mukaan heidät on koronaepidemian vuoksi vapautettu tästä velvollisuudesta.

Tervaportin mukaan seurakuntalaiset ovat hyödyntäneet hyvin mahdollisuutta seurata striimejä etänä.

– Kirkkoihin ei voi ottaa niin paljon ihmisiä, kuin sinne tulisi.

Hygienia- ja etäisyyssäännöistä pidetään kiinni.

– Tämä on katolisen kirkon ohje kaikkiin seurakuntiin. Sitä kyllä seurakunnissa hyvin tiiviisti noudatetaan, ainakin yleensä, sanoo Tervaportti.

Kaksi viikkoa sitten Kouvolassa katolisessa kirkossa yksityistilaisuutena järjestettyihin hautajaisiin osallistuneella henkilöllä todettiin koronavirustartunta. Tilaisuudessa mahdollisesti altistui koronatartunnalle noin sata henkilöä.

Tervaportin mukaan hautajaiset järjestäneelle perheelle oli selvästi kerrottu, että säädöksiä ja paikkamäärää pitää noudattaa.

– Sinne on tullut paljon ylimääräisiä ihmisiä suhteessa siihen, mitä perhe oli saanut ohjeeksi. Papisto on messun alussa pyytänyt ylimääräisiä poistumaan, kertoo Tervaportti.

Evankelis-luterilainen kirkko

Evankelis-luterilaisen kirkon toimintaan koronatilanne vaikuttaa samalla tavoin kuin muuhunkin sellaiseen toimintaan, jossa ihmiset haluaisivat kokoontua yhteen. Tämä on saanut kehittämään uusia tapoja järjestää kirkon toimintaa etänä.

– Tämä tilanne on mikä on, ja siitä otetaan se ilo irti mikä on otettavissa, kertoo Kirkkohallituksen asiantuntija Kimmo Nieminen.

Niemisen mukaan Suomen evankelis-luterilaisessa seurakunnassa kirkon tapahtumissa seurataan aina alueellisia aluehallintoviraston ja kunnan terveysviranomaisten asettamia rajoituksia ja suosituksia.

Tämä ohjaa toimintaa kaikissa seurakunnissa.

– Niissä harvoissa maakunnissa, joissa ollaan vielä perustasolla, jopa kaksikymmentä ihmistä voi kokoontua yhteen. Yleisimmin ollaan kymmenessä tai kuudessa henkilössä. Pahimmilla alueilla ei kokoonnuta käytännössä kasvotusten lainkaan, sanoo Nieminen.

Niemisen mukaan kaikissa kokoontumisissa osallistujamäärästä riippumatta noudatetaan aina huolellisesti hygienia- ja turvaväliohjeita.

Kokoontumisrajoitusten puitteissa normaalia evankelis-luterilaisen seurakunnan toimintaa pyritään Niemisen mukaan pyörittämään niin hyvin kuin mahdollista.

– Joka seurakunnassa vietetään jumalanpalvelusta niin kuin ennenkin, mutta ne ovat useimmiten striimattuja, kertoo Nieminen.

Enimmäkseen toiminta tapahtuu etänä verkossa, mutta pienimuotoiset kokoontumiset ovat mahdollisia niillä alueilla, joilla kokoontumisrajoitukset sen sallivat.

– Siellä, missä voidaan kokoontua, on pienelle osallistujamäärälle jumalanpalveluksia ja hartauksia, sanoo Nieminen.

Suurin osa muustakin evankelis-luterilaisen seurakunnan ryhmätoiminnasta on siirtynyt verkkoon. Striimattujen jumalanpalvelusten lisäksi verkossa on myös muita tilaisuuksia, kuten nauhoitettuja hartauksia ja musiikkitilaisuuksia.

Evankelis-luterilainen seurakunta on suunnitellut myös pieniä jumalanpalveluksia, joihin voi osallistua vaikkapa kuusi henkeä.

– Juhlan kunniaksi, vaikkapa pääsiäiseksi, on suunniteltu tällaista, että seurakuntalainen pääsee seuraamaan tapahtumaa paikan päälle.

Tällaisia pieniä jumalanpalveluksia on Niemisen mukaan suunniteltu järjestettäviksi Jyväskylässä kolmen peräkkäisen jumalanpalveluksen sarjana.

– Sehän on aika vähän, mutta kuitenkin tyhjää parempi.

Niemisen mukaan jumalanpalveluksia seuraa etänä huomattavasti suurempi joukko katsojia siihen nähden, minkä verran jumalanpalveluksissa käytiin ennen korona-aikaa.

– Tokihan se on vaivatonta, kun voi kotoa käsin osallistua striimausta katselemalla.

Striimatut jumalanpalvelukset ovat perinteistä jumalanpalvelusta lyhyempiä ja ne toteutetaan sanajumalanpalveluksina.

– Siinä ei vietetä ehtoollista, koska ehtoollinenhan vietetään aina paikan päällä ollen.

Yleensä näissä jumalanpalveluksissa on myös tavallista enemmän musiikkia.

Helluntaiseurakunta

Kouvolan Helluntaiseurakunta toimii omissa tapahtumissaan Kymenlaakson sote-yhtymä Kymsotelta saatujen ohjeiden mukaan. Pienet ryhmät voivat kokoontua yhteen, jos paikalla on alle kuusi henkilöä kerrallaan.

– Kirkkosaliin eri paikkoihin voidaan ottaa ryhmiä hajautetusti. Parvekkeelle, saliin ja permannolle voidaan laittaa ryhmä, kertoo Kouvolan Helluntaiseurakunnan pastori Markku Toimela.

Esimerkiksi rukouskokouksia järjestetään tällä tavalla hajautettuna. Kävijämäärät ovat olleet 10–20 hengen luokkaa. Tällaisten tapahtumine osallistujat on hajautettu pienemmiksi ryhmiksi.

– Yläkerrasta on mahdollista kuvata tapahtumaa monitorilla alakertaan.

Toimelan mukaan seurakuntalaisilla on korona-aikanakin tarve yhteisöllisyyteen. Kouvolan Helluntaiseurakunta on striimannut tapahtumiaan etänä jo vuoden verran. Sunnuntaisin striimataan jumalanpalvelus.

– Ehtoollistilaisuudessa siunataan leipä ja viini. Jokainen voi kotonaan tehdä sen, mutta yleisöä ei kutsuta paikalle.

Jumalanpalvelusten lisäksi on muutakin etäohjelmaa, josta osa on tehty kirkossa ja osa ulkona. Mukana on puhujia ja musiikkia.

Seurakunnan erilaiset ruoanjakotilaisuudet toteutetaan ulkotiloissa.

– Siellä on hajautettu porukka, joka hakee EU:n ruoka-apua.