Hyppää sisältöön

Energiayhtiöt pelkäävät kaukolämmön huoltovarmuuden alenemista – haluavat kemera-tuen laajemmin energiapuun korjuuseen

Syynä on polttoturpeen käytön ja tuotannon nopea alasajo.

Turpeen korvaajana voimalaitoksissa voidaan polttaa haketta. Arkistokuva. Kuva: Elina Niemistö / Yle

Kaukolämpöä toimittavat energiayhtiöt vaativat toimia kotimaisen puun saatavuuden parantamiseksi lämmöntuotantoon. Yhtiöiden yhteisessä vetoomuksessa ehdotetaan kemera-tuen kaltaista tukea, jolla metsistä saataisiin energiapuuta markkinoille.

Yhtiöiden mukaan turpeen energiakäytön ja tuotannon nopea väheneminen johtaa siihen, että turve menettää kaukolämmön tuotannossa huoltovarmuuskykynsä viimeistään vuonna 2025.

Yhtiöiden mukaan ensiharvennusrästien energiapuumäärällä voitaisiin korvata energiaturpeen nykyinen käyttömäärä seuraavan kymmenen vuoden ajaksi.

Nykyinen kemera-tuki edistää energiapuun korjuuta vain yksityismetsänomistajien ensiharvennusrästien kohteissa. Tuki pitäisi vetoomuksen mukaan laajentaa koskemaan kaikkia metsänomistajaryhmiä valtiota lukuun ottamatta ja tuen pitäisi olla kiintokuutiometriperustainen hehtaariperustaisuuden sijaan. Lisäksi tuki pitäisi kohdistaa turvesiirtymäkauden ajaksi vain energiakäyttöön menevään puuhun.

Vetoomuksen on allekirjoittanut yli 20 yhtiötä, mukana ovat muun muassa Kuopion Energia ja Savon Voima.

.
.