Hyppää sisältöön

Kaustisen seutukunta hyppää mukaan Suomen vihreään siirtymään: biokaasuvoimaloita, tankkausverkosto ja tuotannosta poistunut turvesuo hyötykäyttöön

Tavoitteena on pitää alue elinvoimaisena ja samalla tuottaa osa tarvittavasta energiasta itse, paikallisesta raaka-aineesta kierrättämällä.

Kiertoon!-hanke ottaa osaa Halsuan Kairinevasta kokeilukäyttöön. Kuva: Kiertoon!-hanke

Kaustisen seutukunnan Kiertoon!-hankkeessa (siirryt toiseen palveluun) siintää mielessä tulevaisuus, jossa osa alueella käytettävästä fossiilisesta polttoaineesta korvataan itsetehdyllä biokaasulla. Kaasua voitaisiin jopa tankata autoihin kuntiin rakennettavan tankkausverkoston ansiosta.

Vision toteutuminen edellyttää sitä, että seutukunnan kuntiin nousee useita pieniä tai pari suurempaa biokaasulaitosta.

Sen toteutuminen tarkoittaisi sitä, että Kaustisen seutukunta olisi mukana Suomen vihreässä siirtymässä (siirryt toiseen palveluun), jonka voimalla päästöt vähenevät ja yhteiskunta matkaa kohti hiilineutraaliutta. Se tapahtuu parantamalla energiatehokkuutta ja siirtymällä fossiilittomaan liikenteeseen ja lämmitykseen.

Missä syntyy raaka-ainetta?

Suuri harppaus alkaa ottamalla pieniä askelia kerrallaan.

Kiertoon!-hankkeessa selvitetään ensin, missä seutukunnan alueella syntyy biokaasun tarvitsemaa raaka-ainetta, esimerkiksi lantaa, ja löytyisikö alueen tuottajilta kiinnostusta lähteä mukaan biokaasuprojektiin. Tuottajien lisäksi otetaan yhteyttä alueella toimiviin yrityksiin, joissa syntyy oman tuotannon sivuvirtoina biokaasun raaka-ainetta eli syötettä. Sellainen voi olla esimerkiksi leipomo, turkistarha tai meijeri.

Sen jälkeen sijoitellaan raaka-aineen syntypisteet kartalle ja mietitään, missä paikoissa biokaasua kannattaisi tuottaa. Tarkoitus on tehdä liiketoiminnallisesti kannattava biokaasulaitosten ja kaasuautojen tankkauspisteiden verkosto.

Projektipäällikkö Marko Malvisto visioi, että alueella voisi olla useita tilakokoisia biokaasulaitoksia.

– Itse mietin, että paras vaihtoehto voisi olla pienten voimaloiden verkosto. Biokaasua voitaisiin tuottaa tilan ja ehkä naapuritilojen tarpeeseen sekä samalla polttoainetta lähialueen autoilijoille. Toki vaihtoehtona voi olla se, että alueelle toteutetaan yksi tai kaksi isompaa tuotantolaitosta.

Tavoitteena elinvoimaisuuden säilyttäminen

Marko Malvisto näkee, että seutukunnan etuna ovat lyhyet välimatkat ja runsas määrä erikokoisia maatiloja, teollisuustoimijoita ja kuntien puhdistamoita.

Kiertoon!-hankkeen erityinen keskipohjalainen piirre on etsiä käytöstä poistuneille tai poistuville turvetuotantoalueille uutta käyttöä. Niillä aiotaan viljellä biokaasutuotannossa käytettävää nurmea ja ottaa alue sillä tavalla hyötykäyttöön. Aivan kaikki turvesuot eivät kasvualustaksi käy, mutta parhaimmat kartoitetaan.

– Halsuan Kehitys Oy omistaa Kairinevasta reilut 80 hehtaarin alan. Alueelle päästään ehkä jo ensi kesänä kokeilemaan mädätysjäännöksen sijoittamista, kertoo Malvisto.

– Tavoitteena on säilyttää työpaikkoja ja ehkä lisätä niitä. Aluetta ravisuttaa turvetuotannon nopea alasajo ja sitä kautta häviää paljon työpaikkoja. Siksi uudet kokeilut ovat erittäin tärkeitä työllisyyden kannalta.

Kiertoon!-hanketta rahoitetaan Suomen rakennerahastosta. Kokonaiskustannus on vajaat 350 000 euroa. Summasta 80% tulee rakennerahastosta Keski-Pohjanmaan liiton kautta, lopusta vastaa seutukunta.