1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. päivähoito

Lapsiperheistä tuli Lahdessa politiikan pelinappuloita – osa kuntapäättäjistä vastustaa itse tekemiään päätöksiä

Suurin osa Lahden valtuustoryhmistä olisi valmis neuvottelemaan lisätalousarviosta joidenkin säästöjen perumiseksi.

päivähoito
Päiväkodin tyttö leikkii nukeilla.
Kaupungin sivistyslautakunta on tehnyt kevään kokouksissaan kaksi kipeää leikkausta varhaiskasvatuspalveluihin. Nyt kaupungissa kiistellään siitä, olisiko ratkaisuille ollut vaihtoehtoja ja kenen käsissä ratkaisut olisivat.

Lahdessa osa poliitikoista vastustaa äänekkäästi itse tekemiään päätöksiä varhaiskasvatukseen kohdistuvista säästöistä. Julkisuudessa kiistellään kovin sanoin siitä, olisiko kipeät säästöpäätökset voitu jättää tekemättä ja jos, niin kenen toimesta.

Kovin kiista on syntynyt palvelusetelistä ja siihen kaavaillusta viiden euron alennuksesta. Vähemmän huomiota on saanut päätös karsia iltahoitoa tarjoavia päiväkoteja.

Sivistyslautakunta on tehnyt säästöpäätökset kevään kokouksissaan. Lautakunnan puheenjohtajan Maria Mäkysen (sd.) mukaan päätökset olivat vaikeita, mutta niille ei valtuuston asettamassa budjettiraamissa ollut vaihtoehtoa. (siirryt toiseen palveluun)

Kaupunginhallituksessa taas katsotaan, että toisinkin olisi voinut päättää. Kaupunginhallitus palautti palveluseteleitä koskevan päätöksen lautakunnalle uudelleen valmisteluun. Samalla se evästi lautakuntaa tutkimaan, voisiko setelin arvoa jopa korottaa.

Tässä kohtaa on hyvä muistaa, että vaalit ovat lähellä, ja käynnissä olevan väittelyn osapuolet ovat poliitikkoja.

Lue lisää: Lahti päätti säästää iltahoidosta, mikä vaikuttaa suuresti yksinhuoltajien arkeen – Katso videolta, miten lahtelaispäättäjät kiistelevät päätöksestä ja sen syistä

Mäkysen mukaan sivistystoimialalta ei löydy vaihtoehtoisia säästökohteita. Budjettia pitäisi hänen mukaansa kasvattaa, jos säästöistä halutaan luopua. Lue tämän jutun lopusta, miten valtuustoryhmät suhtautuvat ajatukseen mahdollisesta lisätalousarviosta.

Valtuusto päätti säästöistä – sivistyslautakunnan tehtävä on toteuttaa

Lahden kaupunginvaltuusto, joka on kaupungin korkein päätöksentekoelin, hyväksyi viime marraskuussa talousarvion tälle vuodelle. Seuraava varhaiskasvatusta koskeva lainaus on kopioitu budjettikirjasta:

"Vuoden 2021 talousarvion säästövelvoite on noin 2,0 milj. euroa, joka kohdistuu talousarvioesityksessä viikonloppu- ja vuorohoidon keskittämiseen, perhepäivähoidon ja kotihoidon tuen määrärahojen supistumiseen sekä palvelusetelihinnan tasoon."

Sivistyslautakunnassa säästöjä on haettu juustohöylätaktiikalla. Vastuuvirkamiehen, Lahden kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Mika Harjun mukaan säästöjä on jouduttu keräämään kaikilta varhaiskasvatuspalveluiden osa-alueilta: kotihoidon tuesta, perhepäivähoidosta, tukipalveluista, palvelusetelistä ja vuorohoidosta.

Kova meteli viiden euron arvonalennuksesta

Sivistyslautakunnassa siis pannaan toimeen säästöjä, joista valtuustossa on sovittu. Yksi säästöpäätöksistä koski palvelusetelijärjestelmän kustannuksia.

Palvelusetelin kulut kaupungille olivat viime vuonna noin 10,8 miljoonaa euroa (siirryt toiseen palveluun). Niistä oli nipistettävä yhteensä 137 000 euroa, ja lautakunta päätti toteuttaa säästön alentemalla palvelusetelin arvoa viidellä eurolla 825 euroon ja muuttamalla alle kolmevuotiaiden 1,75:n ikäkerrointa 1,70:een. Oheisesta faktalaatikosta näet tarkemmin, mitä luvut käytännössä tarkoittavat.

Lautakunnan päätös ei kelvannut kaupunginhallitukselle, joka käytti otto-oikeuttaan. Tämä on ihan normaali käytäntö kuntapäätöksenteossa. Erikoista asiassa on se, että näin kaupunginhallitus tuli ohittaneeksi valtuuston tahdon. Kaupunginhallitus tosin tulkitsee edellä siteerattua talousarviota siten, että palvelusetelin tason tarkastelu voi tarkoittaa myös määrärahojen lisäämistä.

Lue lisää:Yksityiset perhepäivähoitajat vedettiin mukaan palvelusetelin hintavääntöön, vaikka he eivät ole palveluseteliyrittäjiä eivätkä sellaisiksi nykyehdoilla halua

Tiukkaa vääntöä mielipidepalstoilla

Palvelusetelin käyttöönotosta päätettiin Lahdessa nelisen vuotta sitten. Sen ehdoista käytiin jo silloin kovaa poliittista vääntöä.

Yksinkertaistaen: Vasemmistopuolueet olisivat halunneet pitää setelin arvon mahdollisimman matalana ja ehdot palvelujärjestelmään pääsemiseksi tiukkoina. Oikeistossa taas haluttiin tehdä järjestelmästä yrityksille mahdollisimman houkutteleva nostamalla setelin arvo verrattain korkealle ja varaamalla yrityksille mahdollisuus periä asiakkailta lisämaksua.

Oikeiston tahto voitti. Kaupunginhallitus käytti silloinkin otto-oikeuttaan ja sivuutti sivistyslautakunnan päätöksen nostamalla palvelusetelin hinnan nykyiselle tasolleen. Osa poliitikoista korottaisi setelin arvoa entisestään.

Päiväkotilapset leikkivät ulkoilmassa.
Lahden palvelusetelijärjestelmästä haluttiin aikanaan luoda yrityksille mahdollisimman houkutteleva. Kuvituskuva Onnelan päiväkodin pihalta vuodelta 2018.Emilia Malin / Yle

Julkisuudessa korotuspainetta on perusteltu osin virheellisillä väitteillä. Esimerkiksi Etelä-Suomen Sanomien mielipideosastolla julkaistu väite siitä (siirryt toiseen palveluun), että kaupungin itse tuottama varhaiskasvatus olisi merkittävästi kalliimpaa kuin palveluseteli, ei pidä paikkaansa.

– Kaupungin järjestämän varhaiskasvatuksen kustannuksiin sisältyvät laajemmat palvelut kuin palvelusetelipäiväkodeissa, mikä kannattaa huomioida kustannuksia vertailtaessa, Mika Harju kertoo.

Hänen mukaansa hoitopaikan hinta kaupungin päiväkodeissa oli vuonna 2019 keskimäärin 945 euroa. Toisin kuin palvelusetelipäiväkodeissa, hintaan sisältyy ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoa sekä erityisen tuen palveluita.

Virheelliseen hintavertailuun vedoten palvelusetelin alentamista on väitetty jopa lainvastaiseksi (siirryt toiseen palveluun). Väitteelle ei sivistysjohtaja Tiina Granqvistin mukaan ole perusteita.

Voidaanko säästöt vielä perua?

Lahden talousarvio hyväksyttiin tilanteessa, jossa kuluneen vuoden tilinpäätöksen odotettiin jäävän selvästi miinukselle. Viime viikolla julkaistun tilinpäätöksen luvut ovat kuitenkin päinvastaiset. Kaupunki teki valtion koronatukien turvin 43 miljoonan euron tuloksen.

Kestäisikö kaupungin talous sittenkin säästöjen perumisen, ja ennen kaikkea, löytyisikö perumiseen poliittista tahtoa?

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on jo esittänyt kaupunginhallitukselle, että se käynnistäisi lisätalousarvion valmistelun vuorohoitoon kohdistuvien säästöjen jäädyttämiseksi.

Yle kysyi valtuustoryhmien puheenjohtajilta, olisiko heidän ryhmänsä valmis hyväksymään mahdollisen lisätalousarvion vuorohoitoon tai palveluseteliin kohdistuvien säästöjen perumiseksi. Suurin osa valtuustoryhmistä olisi valmis ainakin neuvottelemaan asiasta. Katso valtuustoryhmien puheenjohtajien vastaukset tarkemmin alta.

Olisiko valtuustoryhmänne valmis hyväksymään lisätalousarvion, mikäli sellaista esitettäisiin, jotta iltahoidon lopettamispäätös Kanervan päiväkodissa voitaisiin perua (50 000 €) ja palvelusetelin arvonalennuksesta luopua (137 000 €)?

"Olisimme valmiit hyväksymään (lisätalousarvion) ja sivistyksen säästöt johtuvat siitä kun muualla on käytetty rahaa vastuuttomasti. [...]" Kalle Aaltonen, Pro Lahti

"Valtuustoryhmämme säästäisi koko vuorohoidon säästöiltä. Tämä tarkoittaisi vähintään 150 000 euron lisätalousarviota jasitoutumista varhaiskasvatuksen vahvistamiseen myös vaalien jälkeen. Summaa ei voi ottaa sivistyspalveluiden budjetista. [...] Palvelusetelisäästölle on vankat perusteet palvelusetelistä maksettavassa hinnassa verrattuna sekä kaupungin omaan palvelutuotantoon, että muiden kaupunkien maksamaan palvelusetelin perushintaan, kertoimiin sekä sallittuun lisämaksuun ja edellytettyyn palveluun. Jos tämä säästö jätettäisiin toteuttamatta, tulisi sääntökirjaa muuttaa takaamaan aukiolo kaupungin palvelua vastaavasti 6-18, sanktioida tiukemmin erityisen tuen puute ja poistaa lisämaksuoikeus." Elisa Lientola, valtuustoryhmän puheenjohtaja, vas.

"Sivistyslautakunnan tulee välittömästi perua päätös Ahtialan, Villähteen ja Kanervan iltahoidon lakkautuksesta ja tarvittaessa mahdollinen määrärahaylitys hyväksytään lisätalousarviossa. Palvelusetelipäätös sisältyy käytännössä valtuuston talousarviopäätökseen, eikä sitä tarvitse muuttaa." Seppo Korhonen, Asukkaiden Lahti

"Kyllä. Tapahtumiin kaupunki käyttää suuria summia, niin miksei rahaa riittäisi näihin lillukanvarsiin, kun kysymys on periaatteessa yhteisen käyttötalouden arvovalinnoista. Tarvittaessa lisätalousarvion yhteydessä kyseiset rahat voisi säästää myös muusta toiminnasta." Rami Lehto, valtuustoryhmän puheenjohtaja, ps.

Kaupunginhallitus joutui puuttumaan sivistyslautakunnan päätökseen, koska ltk vaikutti unohtaneen valtuuston tahdon ja talousarvioon kirjatut ohjeet. Kaupunginhallitus puuttui nimenomaan siihen, miksei kokonaisuutta oltu arvioitu lautakunnassa, vaan lautakunta poimi kokonaisuudesta ainoastaan pelkän palveluseteli-asian säästötoimeksi. Palvelusetelin arvoa voi tarkastella, mutta lautakunta saa tarkastaa arvoa myös ylöspäin - kokonaisuus huomioiden [...] Joitakin vaikeita asioita on välillä pakko päättää. [..] Onneksi mm. Kanervan iltahoidon osalta lautakunnan lopetuspäätös on tulossa vasta elokuussa 2022 - tässä on vielä aikaa käyttää harkintaa ja tutkia muitakin vaihtoehtoja. [...] " Toni Putula, valtuustoryhmän puheenjohtaja, kok.

"Meidän ryhmältä löytyy kyllä valmiutta keskustella yhdessä muiden kanssa, miten tuon Kanervan päiväkotiin kohdistuvan iltahoitoasian saisi hoidettua. Palveluseteliasiahan jo palautettiinkin takaisin lautakunnan käsittelyyn. Odotetaan vielä, mitä keskustelua ja vaikutuksia siitä seuraa." Jenna Koskelo, valtuustoryhmän puheenjohtaja, kesk.

"Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä on valmis lisätalousarviokäsittelyyn varhaiskasvatuksen palvelusetelipäätöksen ja Kanervan iltahoidon säästöjen uudelleen arvioimiseksi. Ensisijaisesti säästöt tulisi etsiä palvelualueen sisältä, esimerkiksi palvelualueen ostopalveluista, joista viime vuoden tilinpäätöksen mukaan tuli säästöä peräti 3,6 miljoonaa euroa ja joka todennäköisesti on tällekin vuodelle ylibudjetoitu." Sonja Falk, valtuustoryhmän puheenjohtaja, kd.

"Pidämme erittäin ikävinä iltahoitoon liittyviä keskittämisratkaisuja, mutta ne olivat osa valtuuston talousarviopäätöstä. Mikäli lisätalousarvio laadittaisiin, tulisimme todennäköisesti kannattamaan Kanervan päiväkodin iltahoidon jatkamista. Emme ole valmiita perumaan palvelusetelin pientä arvonalennusta. Näin siksi, että Lahdessa palvelusetelin arvo on todella korkea verrattuna muihin kuntiin eikä leikkaus palvelusetelin arvosta ollut suuri. Meidän pitää pyrkiä kustannustehokkuuteen myös ostopalveluissa, ei ainoastaan kaupungin omissa palveluissa." Riina Puusaari, valtuustoryhmän puheenjohtaja, vihr.

"Nopean soittokierroksen perusteella vuorohoidon säilyttämiseksi tai vahvistamiseksi on meillä haluja. Viranhaltijoiden valmisteltua esitystä lisätalousarviosta ei vielä ole, joten yksityiskohtaisesti on mahdotonta ottaa vielä kantaa. Yksi vaihtoehto voisi olla osoittaa 50 000 euroa lisää varhaiskasvatuksen iltahoidon järjestämiseen, milloin sivistyslautakunta päättää sen kohdentamisesta. Huomattavaa on, että 50 000 euroa on kaupungin budjetissa hyvin pieni raha. Palveluseteliin tai sen arvoon liittyen kantamme ei ole muuttunut kaupungin talousarviokokouksesta." Pekka Komu, valtuustoryhmän puheenjohtaja, sd.

Lue seuraavaksi