Hyppää sisältöön

Jos pykälä 58 d otetaan käyttöön Kymenlaaksossa, monissa tiloissa on oltava näkyvillä kirjallinen ohje lähikontaktien välttämiseksi

Näihin tiloihin kuuluvat muun muassa kuntosalit, yleiset saunat ja kauppakeskusten yleiset tilat.

Tartuntatautilain pykälä 58 d koskee muun muassa kuntosaleja. Arkistokuva. Kuva: Petri Aaltonen / Yle

Koronakoordinaatioryhmä on antanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle suosituksen tartuntatautilain 58 d -pykälän toimeenpanosta Kymenlaaksossa.

Jos tartuntatautilain pykälä 58 d otetaan käyttöön Kymenlaaksossa, toimijoille tulee uusia vaatimuksia.

58 d eli “turvavälipäätös” koskee sisätiloja, joissa on samanaikaisesti yli kymmenen asiakasta tai osallistujaa. 58 d koskee myös rajattuja ulkotiloja, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan toiminnan järjestäjä vastaa tiettynä ajankohtana.

Joillakin alueilla, esimerkiksi Etelä-Karjalassa, on käytössä tiukempi pykälä 58 g, jolla pystytään määräämään tiloja suljettavaksi. Pykälä 58 g koskee pykälää 58 d rajatummin erilaisia tiloja.

– Pykälä 58 d velvoittaa hyvin laajasti eri toimijoita. Se koskee erilaisia tiloja, jotka ovat yleisölle avoimia tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin käytössä olevia tiloja. Käytännössä se koskee lähes kaikkia yksityisiä elinkeinonharjoittajia, kuntia ja kuntayhtymiä, kertoo Etelä-Suomen aluehallintoviraston viestintäpäällikkö Johanna Koskela.

Näihin tiloihin kuuluvat muun muassa kuntosalit, yleiset saunat ja kauppakeskusten yleiset tilat.

– Toimijan täytyy varmistaa näissä tiloissa, että siellä asiakkailla tai osallistujilla on mahdollisuus välttää tosiasiallisesti näitä lähikontakteja, sanoo Koskela.

Jos asiakkaita on sisätiloissa samanaikaisesti alle kymmenen, on joka tapauksessa huomioitava ne yleiset tartuntatautilain hygieniavaatimukset, jotka on pitänyt tähänkin asti huomioida tilojen käytössä.

Kirjallinen suunnitelma oltava esillä tiloissa

Jos pykälä 58 d otetaan käyttöön, toimijan täytyy tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten asiakkaat voivat välttää lähikontaktin tiloissa.

– Suunnitelmassa pitää kuvata toimenpiteet, jotka toimija on ottanut käyttöön tämän asian varmistamiseksi, kertoo Koskela.

Suunnitelma on pidettävä tiloissa esillä niin, että asiakkaat näkevät sen. Pohja suunnitelmalle on saatavilla aluehallintoviraston verkkosivuilla.

Hygieniavaatimukset voimassa joka tapauksessa

Toimija määrittelee, millä järjestelyillä lähikontaktin välttäminen käytännössä toteutetaan.

– Esimerkiksi voi rajata asiakasmääriä tai tehdä sellaisia tilajärjestelyjä, joilla asiakkailla on mahdollista pysytellä riittävällä etäisyydellä toisistaan, sanoo Koskela.

Jos pykälä 58 d otetaan käyttöön, sen lisäksi voimassa pysyvät edelleen myös yleiset hygieniavaatimukset.

– Muun muassa pintoja pitää puhdistaa tehostetusti ja asiakkaita pitää ohjeistaa näistä hyvistä käytännöistä, joilla tartuntojen leviämistä ehkäistään, kertoo Koskela.

Aluehallintoviraston verkkosivuilla (siirryt toiseen palveluun) on saatavilla lisätietoa tilojen käytön rajoituksista.

.
.