1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. koronavirus

THL:n arvio: Vapun yli kestävät liikkumisrajoitukset voivat säästää kymmeniä ihmishenkiä – päätösten taustalla ovat nämä neljä skenaariota

Liikkumisrajoitusten arvioidaan estävän jopa 75 ihmisen kuoleman koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

koronavirus
Skenaario 4
Jyrki Lyytikkä / Yle

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on mallintanut koronavirusepidemian kulkua ja kehitystä viime keväästä alkaen. Tavoitteena on ennakoida tilanteen kehittymistä, ja tuottaa päätöksentekijöille arvioita mahdollisten toimenpiteiden vaikutuksesta epidemian kulkuun.

Mallinnuksissa on pyritty huomioimaan tällä hetkellä voimassa olevat rajoitukset, vähitellen lisääntyvien rokotusten vaikutus sekä myös niin sanottu kausivaihtelun vaikutus. Hengitystievirukset leviävät yleensä hitaammin kesäaikaan, joten tartuntojen voidaan olettaa vähentyvän jonkin verran myös kevään edetessä.

THL on tehnyt neljä mallilaskelmaa, joissa otetaan huomioon hallituksen suunnittelemat, alueellisesti rajatut liikkumisrajoitukset. Mallinnuksen lähtökohtana on HUS:n alueen nykyhetken epidemiologinen tilanne. Eri toimenpiteiden vaikutusta tautitilanteeseen arvioidaan maaliskuun alusta kesäkuun loppuun.

Mallinnuksessa on otettu huomioon herkemmin leviävä brittiläinen virusmuunnos. Lisäksi laskelmissa on huomioitu rokotusten vähitellen kasvava vaikutus, joka vähentää vakavia sairastumisia ja kuolemia. Myös kevään eteneminen eli kausivaihtelu on laskelmissa mukana.

Skenaario I: osasta nykyisiä rajoituksia luovutaan

Maaliskuun alussa otettiin käyttöön koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi tarkoitettuja lisärajoituksia. Näihin kuului muun muassa ravintoloiden sulkeminen. Nämä lisärajoitukset päättyvät näillä näkymin 28. maaliskuuta.

THL:n arvion mukaan tämä johtaisi tapausmäärien melko nopeaan kasvuun siten, että epidemian huippu saavutettaisiin toukokuun puolivälissä. Huipun jälkeen epidemia alkaisi hiipua väestön immuniteetin lisääntyessä sairastamisen ja rokotusten kautta sekä kausivaihtelun avulla, mutta saavuttaisi aallonpohjan vasta heinäkuussa.

Skenaario 1
Jyrki Lyytikkä / Yle

Tämän skenaarion mukaan maalis-kesäkuussa kertyisi yli 99 000 koronavirustartuntaa, kun nykyrajoituksilla jatkettaessa niitä tulisi alle 72 000. Sairaalahoitoon tulisi koronaviruksen aiheuttaman taudin takia yli 4 000 potilasta ja tehohoitoon noin 540. Tautiin kuolisi tämän arvion mukaan 290 ihmistä.

Skenaario II: jatketaan nykyisin rajoituksin toukokuun loppuun

Tässä skenaariossa ravintola- ja muita rajoituksia jatketaan toukokuun loppuun saakka. Epidemian huippu saavutettaisiin vapun tienoilla. Tuolloin todettaisiin päivittäin noin 800 tapausta ja sairaalaan joutuisi huippupäivinä noin 35 ihmistä vuorokaudessa.

Epidemia hiipuisi kesä-heinäkuun aikana väestön immuniteetin lisääntyessä sairastamisen ja rokotusten kautta sekä kesän edetessä.

Skenaario 2
Jyrki Lyytikkä / Yle

Tämän skenaarion mukaan maalis-kesäkuussa kertyisi noin 71 600 koronavirustartuntaa. Sairaalahoitoon tulisi koronaviruksen aiheuttaman taudin takia yli 3 000 potilasta ja tehohoitoon yli 400. Tautiin kuolisi tämän arvion mukaan 226 ihmistä.

Skenaario III: lisätään liikkumisrajoitukset 3 viikoksi

Tässä skenaariossa otetaan maaliskuun lopussa käyttöön lisärajoituksia eli hallituksen esittämät liikkumisen rajoitukset rajatuilla alueilla. Liikkumisrajoitusten vaikutusta epidemiatilanteeseen arvioitiin siten, että rajoitukset olisivat voimassa kolme tai kuusi viikkoa.

Kummassakin skenaariossa nykyrajoitukset pysyvät voimassa, ja niiden vaikutusta voimistetaan lisärajoituksin. Kolmen viikon lisärajoitukset vähentäisivät tartuntatapausten määrää noin 600:sta päivittäisestä alle 400:aan vuorokaudessa väliaikaisesti.

Skenaario 3
Jyrki Lyytikkä / Yle

Tämän skenaarion mukaan maalis-kesäkuussa kertyisi alle 61 000 koronavirustartuntaa. Sairaalahoitoon tulisi koronaviruksen aiheuttaman taudin takia reilut 2 500 potilasta ja tehohoitoon 343. Tautiin kuolisi tämän arvion mukaan 189 ihmistä.

Skenaario IV: lisätään liikkumisrajoitukset 6 viikoksi

Kuuden viikon lisärajoitukset saavat aikaan pysyvämmän vaikutuksen, koska rokotukset ja kausivaihtelu tulevat apuun. Sekä kolmen etä kuuden viikon liikkumisrajoituksilla voidaan arvioida vähennettävän merkittävästi sekä sairaalahoitoa että kuolemantapauksia.

Tämän tiukimman, eli kuuden viikon liikkumisrajoituksilla ryyditetyn skenaarion mukaan maalis-kesäkuussa kertyisi alle 43 000 koronavirustartuntaa. Sairaalahoitoon tulisi koronaviruksen aiheuttaman taudin takia reilut 1 900 potilasta ja tehohoitoon 260. Tautiin kuolisi tämän arvion mukaan 151 ihmistä.

Skenaario 4
Jyrki Lyytikkä / Yle

Tiivistettynä nämä THL:n skenaariot siis arvioivat, että jos liikkumisrajoitukset olisivat voimassa kolme viikkoa, säästyisi laskennallisesti 37 ihmistä kuolemalta verrattuna tällä hetkellä voimassa olevilla rajoituksilla jatkamiseen.

Jos liikkumisrajoitukset olisivat voimassa kuusi viikkoa, eli reilusti vapun yli, säästyisi arviolta 75 ihmisen henki verrattuna nykyrajoituksiin.

THL:n skenaariot löytyvät valtioneuvoston liikkumisrajoituksia koskevasta lakiesityksestä. Sen voi lukea kokonaisuudessaan valtioneuvoston nettisivuilta (siirryt toiseen palveluun).

Juttua on korjattu kello 15.10: alkuperäisessä jutussa oli väärä luku kohdassa, jossa arvioidaan paljonko kuolemia vältettäisiin kolmen viikon liikkumisrajoituksilla. Oikea luku on 37, joka jutussa nyt on.

Lue lisää:

Poliisi valvoisi liikkumisrajoituksia ympäri vuorokauden ja selvitys liikkumisen syystä voisi olla kirjallinen tai suullinen

Hallitus: nykyiset rajoitukset eivät riitä, esitysluonnos liikkumisrajoituksista julki – katso lista 12 poikkeuksesta, joilla kotoa saa poistua

Liikkumisrajoitukset lisäisivät rutkasti poliisin työtä – kansliapäällikkö: rajoitusalueille voitaisiin siirtää poliiseja muualta tai palkata vastavalmistuneita

Lue seuraavaksi