1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Hirsitalo

Hirsitaloyhtiöt tähyävät uusia markkinoita kaupungeista – alan uutta näyteikkunaa suunnitellaan Tuusulan asuntomessualueen tuntumaan

Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksiköllä on iso rooli modernin hirsirakentamisen näköalapaikan valmistelussa.

Hirsitalo
Hirrestä tehty paritalo Jyväskylän Vaajakoskella.
Kaupunkimaisessa hirsirakentamisessa esimerkiksi seinien kulmat poikkeavat perinteisestä rakennustavasta. Arkistokuva.Jeremias Perätalo / Yle

Hirsitaloteollisuus tähyää uusia markkinoita kaupunkimaisesta rakentamisesta.

Uutta My Town! -näyteikkunaa valmistellaan Tuusulaan, jonne kaavaillaan kaupunkimaista hirsikorttelia yli 200 perheelle, kertoo Hirsitaloteollisuuden toimitusjohtaja Seppo Romppainen.

– Tuusulaan ei rakenneta pelkästään omakotitaloja, vaan uudenlaista ja monimuotoista rakentamista, jolla osoitamme että hirsi soveltuu tiiviimpään ja kaupunkimaiseen ympäristöön.

Hirsikorttelille on Tuusulassa jo varattuna alueet, joille voidaan rakentaa yhteensä yli 20 000 kerrosneliötä asuintilaa. Tavoitteena on myös asuinalueen hiilineutraalisuus.

Kohdetta suunnitellaan viime kesän asuntomessualueen tuntumaan. Hankkeen odotetaan etenevän lähiviikkoina, kun tontinluovutusehdot rakentajille saadaan sovittua.

Oulun yliopisto kehittää modernia hirsiarkkitehtuuria

Kaupunkimaiseen ympäristöön rakentaminen tuo uusia vaatimuksia myös hirsiarkkitehtuurille.

Sen kehittämisessä Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksiköllä on ollut iso rooli viime vuosina. Opettajat ja opiskelijat ovat tutkineet modernin suunnittelun mahdollisuuksia ja tehneet yhteistyötä alan yritysten kanssa. Lisäksi yksikkö on järjestänyt täsmäkoulutuksia suunnittelijoille ja arkkitehdeille.

Oululaiset ovat olleet vahvasti mukana ideoimassa ja valmistelemassa myös Tuusulan hirsikorttelia. Oulun yliopiston arkkitehtuurin professori Janne Pihlajaniemi uskoo hirren mahdollisuuksiin myös kaupungeissa.

– Sopivissa kohteissa sillä on oikeinkin hyvät mahdollisuudet. Päiväkoti- ja koulurakentaminen on jo hyvässä vauhdissa, mutta muitakin kohteita löytyy. Hirrelle kuten muillekin materiaaleille tarvitaan kuitenkin ajanmukaista ja kohteeseen sopivaa ilmettä.

Pihlajaniemen mukaan alan yrityksissä on aito halu kehittää uutta, modernimpaa ja kaupunkimaisempaa arkkitehtuuria. Samaa sanoo myös Hirsitaloteollisuuden toimitusjohtaja Seppo Romppainen, jonka mukaan alan yksi kantava teema on nykyään hirren palauttaminen kaupunkiin.

– Olemme hirsitaloteollisuudessa lähteneet siitä, että meidän on sopeuduttava asumisen ja rakentamisen kehitykseen ja muutokseen.

Perinteiset taloyhtiöt tulevat myös hirsimarkkinoille

Hirsitalojen suosio on ollut voimakkaassa kasvussa viimeisen kymmenen vuoden aikana, jolloin hirren osuus uusista omakotikohteista on yli kaksinkertaistunut.

Talopakettien myyntiä ja rakennusmateriaaleja seurataan puu-, kivi- ja hirsiluokituksella. Selvästi yli puolet uusista pientaloista on puutaloja, mutta hirren suosio omakotikohteissa jatkaa kasvuaan, ja jo noin neljännes myydyistä talopaketeista valmistetaan hirrestä.

Kasvusta huolimatta uudet markkina-avaukset ovat hirsitaloyhtiöille tarpeen, sillä hirsi kiinnostaa nykyään myös perinteisiä ja isoja talopakettivalmistajia.

Neljä vuotta sitten esimerkiksi Oululainen Design-Talo osti hirsitalovalmistaja Finnlamellin, ja oululainen Kastelli lanseerasi viime vuonna oman hirsitalomallistonsa. Kastelli tähtää juuri suurimpien kasvukeskusten pientalomarkkinoille ja kaupunkitonteille.

Lisää aiheesta:

Puutalorakentamisen suosio kasvaa rivakkaa tahtia

Hirsikoulu on terveellinen – vai onko? Tutkijan mukaan tieteellinen näyttö puuttuu

Lue seuraavaksi