1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Riihimäki

Riihimäen kaupunginhallitus hyväksyi toimitilaohjelman – tällä aikataululla kaupunki luopuu kiinteistöistään

Peltosaareen suunnitellulla Lasten ja Nuorten talolla on suuri rooli, kun kaupunki uudistaa palveluverkkoaan.

Riihimäki
Havainnekuva Riihimäen asemanseudusta ilmasta kuvattuna
Havainnekuva asemanseudun ja Peltosaaren rakennussuunnitelmista.LSV-Jolma-TUPA / Riihimäen kaupunki

Riihimäen kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina 29. maaliskuuta kaupungin uuden toimitilaohjelman vuosille 2021–2030. Toimitilaratkaisuja ohjaa syksyllä 2020 päätetty palveluverkkouudistus.

Lautakunnat antoivat ohjelman luonnoksesta lausuntonsa kevään aikana ja lopullinen ohjelma muotoiltiin lausuntojen pohjalta (siirryt toiseen palveluun).

Kokosimme tähän artikkeliin toimitilaohjelman mukanaan tuomat muutokset ja niiden aikataulut.

Itäinen, pohjoinen ja läntinen alue: Kullakin kaksi alakoulua

Itäinen alue:

Koulujen osalta se merkitsee sitä, että pohjoisella, itäisellä ja läntisellä alueella säilyy kaksi alakoulua. Patastenmäen puukoulun rakennuksesta luovutaan 1.8.2021 mennessä. Puukoulun osalta esiopetus siirretään Kalevantaloon eli vanhaan kauppaoppilaitokseen. Muu opetus siirtyy väliaikaisesti Lasitehtaan kouluun.

Kun Peltosaareen suunniteltu Lasten ja Nuorten talo valmistuu vuonna 2026, valtaosa itäisen alueen alakouluopetuksesta siirtyy sinne. Ensimmäisen ja toisen luokan opetus on tarkoitus tässä vaiheessa siirtää Jukolan alakouluun. Puukoulun kiinteistön kaavamuutos käynnistetään tämän vuoden aikana ja sen vahvistumisen jälkeen kiinteistö myydään.

Opetus Patastenmäen tiilikoulussa lakkaa, kun Lasten ja Nuorten talo valmistuu. Tiilikoulun kaavamuutos käynnistetään keväällä 2024 ja rakennus laitetaan myyntiin viimeistään vuonna 2026.

Pohjoinen alue:

Palveluverkkopäätöksessä on päätetty, että pohjoisella alueella säilytetään Uramon koulu ja Pohjoinen koulu. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti maaliskuussa, että Haapahuhdan koulusta ja varhaiskasvatusyksiköstä luovutaan elokuussa 2023.

Läntinen alue:

Läntisellä alueella säilytetään Eteläinen koulu ja joko Herajoen koulu tai Lasitehtaan koulu. Herajoen ja Lasitehtaan koulujen tilannetta tarkastellaan viimeistään vuonna 2023.

Alun perin kaupungin oli tarkoitus luopua Kalevantalosta siinä vaiheessa, kun Lasten ja Nuorten talo valmistuu. Kaupunginhallitus kuitenkin päätti, että Kalevantalon opetustilojen ja kaupungintalon vanhan osan hyödynnettävyyttä selvitetään vaihtoehtona toimitilaohjelman linjauksille.

Yläkoulujen vähenevän oppilasmäärän vaikutuksia kouluverkkoon tarkastellaan vuosien 2023–2024 aikana.

Varhaiskasvatus keskittyy Lasten ja Nuorten taloon

Palveluverkkouudistuksen yhteydessä päätettiin, että Junailijankadun päiväkodista sekä Saturnuksen päiväkodista luovutaan. Kummankin päiväkodin varhaiskasvatus siirretään Lasten ja Nuorten taloon vuonna 2026.

Neuvottelut Saturnuksen päiväkodin kiinteistön vuokrasopimuksesta aloitetaan jo tänä vuonna. Junailijankadun kiinteistön kaavamuutos aloitetaan ensi vuonna tai viimeistään vuonna 2023. Kaavamuutoksen vahvistumisen jälkeen kiinteistö myydään.

Peltosaaren koulun ja Otavan päiväkodin tontin käyttö selvitetään Lasten ja Nuoren talon tarveselvityksen yhteydessä tänä vuonna. Riippuen Lasten ja Nuorten talon sijainnista, kaavamuutos ja myyntivalmistelut käynnistetään ensi vuonna ja rakennukset puretaan vuoden 2022 aikana.

Opistojen opetus Peltosaareen, nuorisotilojen kohtalo vielä auki

Toimitilaohjelma tuo muutoksia myös opistojen, nuorisotilojen ja Kutomon toimintojen sijaintiin. Kutomon palvelujen sijoittaminen suunnitellaan myöhemmin, mutta korvaavien tilojen selvitys on tarkoitus aloittaa tänä vuonna. Kiinteistön mahdollinen kaavamuutos käynnistetään vuonna 2022 ja kohde laitetaan myyntiin viimeistään vuonna 2024.

Kansalaisopiston ja musiikkiopiston rakennusten toiminta lakkaa, kun Lasten ja Nuorten talo valmistuu vuonna 2026. Molempien kiinteistöjen kaavamuutokset käynnistetään vuoden 2024 aikana ja rakennukset laitetaan myyntiin viimeistään vuonna 2026.

Palveluverkkopäätöksessä on päätetty, että Nuorisokeskus Monarista ja vuokrasuhteesta Kamppailukeskukseen luovutaan. Monarin palvelujen sijoittuminen suunnitellaan tarkemmin myöhemmin ja nuorispalvelujen ja -tilojen sijoittuminen ratkeaa Lasten ja Nuorten talon suunnittelun yhteydessä. Joka tapauksessa Monarin kiinteistö laitetaan myyntiin viimeistään vuonna 2026.

Kamppailukeskuksen vuokrasopimus päättyy vuoden 2022 maaliskuun lopussa. Selvitykset ja korvaavien tilojen kartoitukset aloitetaan tänä vuonna.

Kaupungintalo myyntiin jo tänä vuonna

Palveluverkkopäätöksen yhteydessä Riihimäki päätti, että se luopuu kaupungintalosta, teatterihotellista, Virastokeskus Veturista sekä vuokrasuhteesta Matkakeskuksen tiloihin.

Kaupungintalo on tarkoitus laittaa myyntiin jo tänä vuonna. Matkakeskuksessa sijaitseville tiloille etsitään korvaavia tiloja asemanseudun kehittämisen yhteydessä. Nykyinen vuokrasopimus niissä päättyy vuoden 2025 lopussa.

Yritystalon eli Virastokeskus Veturin korvaavien tilojen kartoitus aloitetaan tämän tai ensi vuoden aikana. Kartoituksessa huomioidaan sote-uudistus ja muun muassa kotihoidon ja aikuisten sosiaalityön tilojen tarve.

Riihimäen Teatterihotellin osakkeiden myynnin valmistelut aloitetaan ja ne laitetaan myyntiin vuoden 2021 aikana.

Museot ja sosiaalialan tilat vielä selvitettäviä kohteita

Palveluverkosta tehdyn päätöksen yhteydessä esitettiin, että museopalvelut säilytettäisiin sekä Lasin alueella että keskustassa.

Jos Metsästysmuseo yhdistyy Erä- ja luontokulttuurimuseoksi, voisi päätöksen mukaan kyseeseen tulla Lasimuseon ja Erä- ja luontokulttuurimuseon yhdistäminen lisärakennuksella.

Kaupunginmuseo ja Taidemuseo esitetään säilytettävän keskustassa ja aseman seudulla ja niiden yhdistämistä pidetään mahdollisena vaihtoehtona. Museoselvityksellä on erillinen oma aikataulu.

Sosiaalitoimialan kiinteistöjen ja toimitilojen osalta kaupunki odottaa soteuudistuksen toteutumista. Kiinteistöistä päätetään vuosien 2022–2023 aikana. Riihimäki on todennut haastaviksi kiinteistöiksi ikäihmisille suunnatun vapaaehtoiskeskus Virsun, Uranuskodin, Junailijankadun palvelukeskuksen ja Jarrumiehenkadulla sijaitsevan sosiaalikeskuksen. Junailijankadun palvelukeskus sijaitsee samassa kiinteistössä päiväkodin kanssa ja kiinteistöstä on päätetty luopua.

Rautatiepuiston päivätoimintakeskuksen mahdollista myyntiä varten selvitetään kaavamuutosmahdollisuudet. Niissä huomioidaan aseman seudun ja kesäteatterin sekä keskustan kehittämissuunnitelmat. Suunnitelmat on tarkoitus tehdä tämän vuoden aikana. Myös Öllerinkodin linkittyminen liittyy tähän kokonaisuuteen.

Lue seuraavaksi