Hyppää sisältöön

Suomi ja Ruotsi ovat sopineet Tornionjoen ensi kesän kalastuksesta: määräykset ovat lähes samat kuin viime vuonna

Käytännössä ainoa muutos koskee vapaa-ajan kalastajia Ruotsissa, sillä heidän on vapautettava myös muiden kalojen pyynnin yhteydessä saamansa lohet.

Tornionjoen kalastusmääräykset ovat tänä vuonna pääosin samat kuin viime vuonna. Kuvassa pyydetään lohta Pellossa viime kesänä. Kuva: Yle / Vesa Vaarama

Suomi ja Ruotsi ovat sopineet Tornionjoen tulevan kesän kalastusrajoituksista.

Ainut uusi määräys koskee lohenkalastusta kiinteillä pyydyksillä Tornionjoen merialueella. Uusi määräys velvoittaa vapaa-ajan kalastajia palauttamaan rauhoitusaikana isorysällä muiden kalojen pyynnin yhteydessä saaliiksi saadut lohet.

Neuvotteleva virkamies Orian Bondestam maa- ja metsätalousministeiöstä kertoo, että käytännössä muutos koskee Ruotsin puolella kalastavia, koska Suomen puolella kyseisellä tavalla ei ole kalastettu.

Muilta osin määräykset ovat lähes samat kuin viime vuonna.

Tarkoitus on varmistaa kalastuksen kestävyys

Kalastusmääräyksillä pyritään varmistamaan, että kalastus sopimusalueella on kestävää.

– Rauhoitusajat ja se, että vapaa-ajankalastaja saa ottaa saaliiksi vain yhden kalan päivässä, Bondestam listaa lohikantojen turvaamisen tärkeimmät keinot.

Tornionjoen merialueella lohenkalastus alkaa 17. kesäkuuta. Joessa se alkaa 1. kesäkuuta.

Joella jatketaan edelleen kokeilua, jolla kalastajat voivat ilmoittaa saaliinsa esimerkiksi kännykällä tutkimusta ja tilastointia varten.

Tässä vaiheessa rajoituksista ovat sopineet maa- ja metsätalousministeriö (siirryt toiseen palveluun) sekä Ruotsin meri- ja vesiviranomainen. Pöytäkirjoilla sovitut määräykset viedään kansalliseen lainsäädäntöön valtioneuvoston asetuksella.

.
.