1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. lapsiasiavaltuutetut

Lapsiasiavaltuutetulta kovaa kritiikkiä: Lasten ja nuorten keskinäistä väkivaltaa ei tunnisteta

Esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kansallisissa ohjeissa tätä väkivallan muotoa ei käsitellä lainkaan, sanoo lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen.

Korona kurittaa pahiten jo ennestään heikoilla olevia. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Koronapandemiakriisin vaikutukset eivät ole samanlaisia kaikkien lasten ja nuorten kohdalla. Kriisin kielteiset vaikutukset kohdistuvat erityisesti niihin lapsiin, nuoriin ja perheisiin, jotka ovat jo ennestään olleet heikommassa asemassa. Näin sanoo lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen.

Vähävaraisissa perheissä elävät lapset, vammaiset lapset, lastensuojelun tai muun erityispalvelujen piirissä olevat lapset tai vähemmistöryhmiin kuuluvat lapset ovat niin Suomessa kuin muualla maailmassa kärsineet koronapandemian seurauksista eniten.

Kriisillä on myös globaaleja vaikutuksia lasten oikeuksien toteutumiseen.

Lue myös:

Huomasitko yksinäisyydestä kärsivän nuoren? Seitsemän tapaa auttaa yksinäistä korona-aikaan ja sen jälkeen

Teinien katuväkivalta ohitetaan, sanoo lasten etujen ajaja

Lapsiasiavaltuutettu on aiemminkin huomauttanut, että lasten ja nuorten keskinäistä väkivaltaa ei tunnisteta Suomessa.

Esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kansallisissa ohjeissa tätä väkivallan muotoa ei käsitellä lainkaan, eikä käynnissä olevassa Väkivallaton lapsuus -toimintaohjelmassa ole huomioitu lasten ja nuorten välistä väkivaltaa, sen uhreja tai nuoria väkivaltarikoksen tekijöitä riittävällä tavalla.

Ohjelman toimeenpanosuunnitelmassa tunnistetaan kyllä varhaiskasvatuksessa, koulussa ja ohjatuissa harrastuksissa tapahtuva väkivalta, kiusaaminen ja häirintä, mutta kuten tutkimukset osoittavat, teini-ikäiset joutuvat väkivallan uhreiksi usein muuallakin kuin koulussa tai harrastuksissa.

Kaduilla ja muissa julkisissa tiloissa tapahtuvaa väkivaltaa ehkäisevät lähinnä poliisipartiot ja harvat jalkautuvat nuorisotyön järjestöt, joiden toiminta on hankepohjaista ja rahoitus epävarmaa.

Nuorten seurustelusuhteissa tapahtuva väkivalta on Suomessa lähes täysin tutkimaton ja tunnistamaton ilmiö.

Pekkarinen: Päätöksiä tehdään lasten päiden yli

Lasten oikeus vaikuttaa ja osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä päätöksentekoon on jäänyt koronavuonna pahasti varjoon, katsoo lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen.

Lapsiasiavaltuutetun mielestä päätöksiä on tehty lasten päiden yli niin, ettei ole arvioitu niiden vaikutusta lapsiin.

Pekkarinen katsoo, että lapsia ja nuoria olisi kiireestä huolimatta pitänyt lainsäädäntömuutosten ja muiden päätösten yhteydessä kuulla tai vähintään arvioida heihin kohdistuvia vaikutuksia.

Lapsiasiavaltuutetun tänään julkaistu vuoden 2020 vuosikertomus sisältää kannanotot, joissa vaaditaan edistämään lasten oikeutta vaikuttaa sekä lasten välisen väkivallan tunnistamista ja torjumista.