1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kaavi

Käräjäoikeus määräsi Kaavin kunnan maksamaan työntekijälleen korvauksia äitiysvapaasta johtuneen syrjinnän vuoksi

Kaavin kunnalle lankesi maksettavaksi korvauksia muun muassa syrjinnästä, työntekijän menettämästä äitiysvapaan palkasta ja oikeudenkäyntikuluista.

Kaavi
Oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori Jukka Kekkonen Helsingin yliopistossa.
Käräjäoikeus velvoitti Kaavin kunnan maksamaan työntekijälle korvauksia.Jorge Gonzalez / Yle

Pohjois-Savon käräjäoikeus on velvoittanut Kaavin kunnan maksamaan työntekijälleen korvauksia epätasa-arvoisesta kohtelusta johtuen.

Kaavin kunta solmi sairaanhoitajan kanssa määräaikaisen työsopimuksen, jonka voimassaolo oli rajoitettu työntekijän äitiysvapaan alkuun.

Työntekijä kanteli asiasta Pohjois-Savon käräjäoikeuteen, sillä koki, että rajaamalla työsuhteen kestoa kunta on rikkonut naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa ilmenevää syrjinnän kieltoa. Kaavin kunta vastusti naisen vaatimuksia.

Käräjäoikeus kuitenkin katsoi, että Kaavin kunnassa on tapahtuma-aikana ollut jatkuvaa tarvetta sairaanhoitajalle ja naisen työsuhde olisi jatkunut, ellei hän olisi jäänyt äitiysvapaalle. Tapahtumat sijoittuvat keväälle 2018.

Käräjäoikeus velvoitti Kaavin kunnan maksamaan työntekijälle korvauksia syrjinnästä, menetetystä äitiysvapaan palkasta, menetetystä lomakorvauksesta ja lomarahasta sekä oikeudenkäyntikuluista. Korvaussumma on noin 17 000 euroa viivästyskorkoineen.

Tuomioon voi hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hovioikeuteen.