Hyppää sisältöön

Koulujen koronatukien käytöstä voi syntyä jopa miljoonaluokan jälkipyykki – OAJ: parisenkymmentä kuntaa voi joutua palauttamaan avustusrahoja valtiolle

Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n mukaan kunnat ovat lomauttaneet henkilöstöä korona-avustuksen ehtojen vastaisesti.

Erityisavustusta saaneiden kuntien on toimitettava rahankäyttöä koskeva selvitys opetus- ja kulttuuriministeriölle viimeistään syksyllä. Kuva: Benjamin Suomela / Yle

Kuntien varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen saamista korona-avustuksista saattaa opetusalan ammattijärjestön OAJ:n selvityksen mukaan syntyä yhteensä jopa miljoonaluokan jälkiselvittely syksyllä. Järjestön mukaan parisenkymmentä kuntaa on lomauttanut opetushenkilöstöä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän korona-avustuksen ehtojen vastaisesti.

Opettajia tukirahoituksen aikana lomauttaneet kunnat saattavat joutua palauttamaan ainakin osan saamastaan korona-avustuksesta valtiolle.

Opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvos Mika Puukko sanoo, että lomautusehto on ollut kuntien tiedossa tukea myönnettäessä.

– Jos lomautukset soveltuvat lomautusehtoon, tukea pitää maksaa takaisin, Puukko sanoo.

Opetusneuvos ei tässä vaiheessa kommentoi mahdollisia kiistoja tai mahdollisesti palautettavan rahan määrää.

Tuen tarkoituksena oli paikata koronan aiheuttamia kolhuja

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi kesällä yhteensä 84 miljoona euroa koronatukea varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen. Esi- ja perusopetukseen myönnetty tukipotti oli 70 miljoonaa euroa ja varhaiskasvatuksen tuet 14 miljoonaa euroa.

Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n mukaan räikeimpiä esimerkkejä lomautuksista löytyy muun muassa Kouvolasta, jossa peruskoulun opettajia lomautettiin ensin elokuussa juuri ennen kouluvuoden alkua. Iso osa heistä aloitti uuden lukuvuoden työt vain tuntia ennen oppilaiden saapumista kouluun.

Myöhemmin elo–syyskuussa peruskoulun opettajia lomautettiin Kouvolassa vielä kahdessa eri vaiheessa. Kouvola on jo tehnyt oma-aloiteisesti ministeriölle ehdotuksen tuen takaisinmaksusta ja laskelmien tekeminen on aloitettu.

OAJ:n kehittämispäällikön Niku Tuomiston mukaan kaikkiaan parisenkymmentä korona-avustusta saanutta kuntaa on lomauttanut henkilöstöä tuen ehtojen vastaisesti.

– Ehtojen mukaan tuki pitää maksaa takaisin niiltä osin, miltä lomautuksen vaikutukset ovat kohdistuneet toimintoihin, joihin avustusta on haettu, Tuomisto sanoo.

Opetusneuvos: Kuntien toimitettava selvitys ministeriölle

Opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvoksen Mika Puukon mukaan erityisavustusta saaneiden kuntien on tehtävä tukirahankäyttöä koskeva selvitys ministeriölle viimeistään vuoden 2022 maaliskuun loppuun mennessä.

Ministeriössä on linjattu, että jos kunta on avustuksen käyttöaikana lomauttanut varhaiskasvatus- tai opetushenkilökuntaa, sen tulee omatoimisesti palauttaa osa avustusrahasta.

Opetusneuvos Mika Puukon mukaan palautettavaksi vaadittavan tuen määrä määritellään kunnan ministeriölle toimittaman rahankäyttöä koskevan selvityksen perusteella.

OAJ:n kehityspäällikön Niku Tuomiston mukaan kiistaa voi syntyä esimerkiksi ennen lukuvuoden alkua olevista suunnittelupäivistä.

Osa kunnista on lomauttanut opettajia ennen varsinaisen lukuvuoden alkua opettajille varattujen suunnittelupäivien aikana.

– Jos kunta lomauttaa opettajan suunnittelupäivien ajaksi, myös se on mielestämme tukiehtojen vastaista, koska se leikkaa opetuksen laatua ja suunnitelmallisuutta, kuten esimerkiksi mahdollisuutta ottaa opetuksessa huomioon pandemian aiheuttamia asioita, Tuomisto sanoo.

OAJ:n mukaan lomautusten kestot vaihtelevat yhdestä päivästä useampaan viikkoon.

Tapaukset arvioidaan kun selvitykset on saatu

Opetus- ja kuultuuriministeriön opetusneuvos Mika Puukon mukaan tapaukset arvioidaan siinä vaiheessa, kun saadaan avustuksen käyttöä koskevat selvitykset ja mahdolliset lisäselvitykset.

Puukko kertoo, että kunnilta vaadittavaan selvitykseen sisältyy sekä taloudellinen raportointi että tuloksellisuusraportointi.

– Selvitysten perusteella sitten arvioidaan, onko yksittäinen avustus käytetty oikeaan tarkoitukseen ja päätöksen ehtojen mukaisesti, opetusneuvos Mika Puukko summaa.

Voit keskustella aiheesta perjantaihin kello 23 asti.

Lue lisää: