"Korona-aika on tuonut kupruja lainvalmisteluun" – professori kiittelee perustuslakivalvonnan toimivuutta

Suomalaisen lainvalmistelun laatu on kärsinyt koronan aiheuttamasta kiireestä, mutta perustuslakivalvontaa asiantuntija kiittää.

Julkisoikeuden professori Janne Salminen Kuva: Martti Kainulainen / Lehtikuva

Korona-aikana lainvalmistelussa on ollut aika ajoin kupruja, eivätkä liikkumisrajoitusten valmistelun ongelmat olleet mitenkään ensimmäisiä. Näin sanoi Turun yliopiston julkisoikeuden professori Janne Salminen Ylen aamussa.

– Suomalainen lainvalmistelu kokonaisuutena tarkastellen on varsin korkeatasoista ja laadukasta. Ministeriöissä on paljon asiaosaamista ja myös lainsäädäntöprosessien tuntemusta, mutta aika ajoin ja aika useinkin näin korona-aikaan on ollut lainvalmisteluissa kupruja.

– Perustuslakivaliokunta on useaan otteeseen muistuttanut valtioneuvostoa, siis lainvalmistelua, siitä, millaisia prosessien tulisi olla, miten asioita pitää valmistella ja miten eduskunnalle tulee varata asianmukaisesti aikaa perehtyä hallituksen esityksiin.

Professori käytti esimerkkinä vuodentakaista Uudenmaan eristämistä, joka sekin oli hänestä hyvin erikoinen ratkaisu.

Yleisesti ottaen Salminen on tyytyväinen, kun lainvalmistelusta keskustellaan ja perustuslakivalvonta toimii. Lisäksi perustuslakivaliokunnan lausunto, jolla liikkumisrajoitukset lopulta tyrmättiin, oli professorin mielestä selkeä ja ymmärrettävä.

– Perustuslakivaliokunta teki hyvää työtä.

Julkisoikeuden professori korosti, että ministereillä pitää olla avustajakunta ja virkamiehet, joihin he voivat luottaa. Kyse on instituutioiden toimivuudesta, ei yksilöiden toiminnasta, hän vielä selvensi.

Oikeuskansleri Tuomas Pöystin toimintaa liikkumisrajoitusesityksen ennakkotarkastuksessa on arvosteltu kovin sanoin, koska perustuslakivaliokunta Pöystin hyväksynnästä huolimatta piti liikkumisrajoituksia lainvastaisina ja esitys vedettiin pois eduskunnasta.

Pöysti vastasi tiistaina kritiikkiin seikkaperäisesti. Hänestä esitystä liikkumisrajoituksista olisi kannattanut valmistella avoimesti, ei julkisuudesta piilossa.