1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. ihmisoikeudet

YK:n ihmisoikeuskomitea suosittaa Suomea edistämään saamelaiskäräjälain uudistamista ja ILO 169 -sopimuksen ratifiointia

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso toivoo, että valtio ottaa suositukset tosissaan.

ihmisoikeudet
Sámi leavga
YK:n ihmisoikeuskomitea on antanut aiemminkin suosituksia Suomen valtiolle saamelaisten oikeuksista.Ville Fofonoff / Yle

Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuskomitea on antanut Suomelle suosituksensa liittyen kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen toteutumiseen.

Komitea otti täytäntöönpanon nopeutettuun seurantaan kolme suositusta, jotka koskevat vihapuhetta ja viharikoksia, naisiin kohdistuva väkivaltaa ja saamelaisten oikeuksia (siirryt toiseen palveluun).

YK:n ihmisoikeuskomitean suositusten mukaan Suomen tulee nopeuttaa saamelaiskäräjälain uudistamisprosessia saamelaisten itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseksi erityisesti niin sanotun saamelaismääritelmän ja neuvotteluvelvoitteen osalta.

Suositusten mukaan Suomen tulee myös harkita ILO 169 -sopimuksen ratifiointia ja varmistaa, että eri alojen virkamiehet saavat tarvittavan ja asianmukaisen koulutuksen kunnioittaakseen saamelaisten oikeuksia alkuperäiskansana.

Suomen oikeusministeriön neuvottelevan virkamiehen Yrsa Nymanin mukaan suositukset olivat pitkälti odotettavissa. Nyman näkee tärkeimpänä asiana saamelaiskäräjälain uudistamisen. Uudessa lakiehdotuksessa kiinnitetään huomiota erityisesti saamelaismääritelmään ja neuvotteluvelvoitteeseen.

– Meillä on nyt toimikunta, joka valmistelee muutoksia saamelaiskäräjälakiin. Sen toimikausi on alkanut joulukuussa ja aikaa on toukokuun puoleen väliin saakka. Tavoitteena on saada mahdollisimman pian hallituksen esitys eduskunnalle edellyttäen, että Saamelaiskäräjät hyväksyy esityksen, kertoo Nyman.

Nymanin mukaan tavoitteena on antaa hallituksen esitys saamelaiskäräjälain muuttamisesta eduskunnalle jo tämän vuoden puolella.

Yrsa Nyman
Oikeusministeriön neuvottelevan virkamiehen Yrsa Nymanin mukaan suositukset olivat pitkälti odotettavissa.Yrsa Nyman

ILO 169 -sopimuksen ratifiointi hallituksen työlistalla

YK:n ihmisoikeuskomitea suosittaa Suomen hallitusta ottamaan ILO 169 -sopimuksen taas työn alle. Sopimus on ollut viimeksi eduskunnan käsittelyssä vuoden 2019 alussa. Tuolloin hallitus päätti kuitenkin vetää sopimuksen ratifioinnin pois käsittelystä, koska esitys oli teknisesti vanhentunut muun muassa Metsähallitusta koskevien lakien muuttumisen myötä.

Nymanin mukaan Suomen nykyisellä hallituksella on kuitenkin suunnitelmia edetä sopimuksen ratifioinnin kanssa.

– Hallitusohjelmassa lukee, että hallitus tulee laatimaan muistion ratifioinnin edellytyksistä. Tämä on meillä työlistalla jo nyt ja toivon mukaan saadaan se tehtyä tämän vuoden aikana, sanoo Nyman.

Suomen tulee raportoida komitealle suositusten täytäntöönpanosta 26.3.2022 mennessä. Yrsa Nymanin mukaan valtio suhtautuu YK:n ihmisoikeuskomitean suosituksiin vakavasti.

– Ne otetaan vakavasti, kun kerran valtio on sitoutunut noudattamaan sopimuksia. Toivon mukaan meillä on paljon hyviä uutisia kerrottavana, sitten kun Suomi raportoi ihmisoikeuskomitealle, sanoo Nyman.

Suomen oikeusministeriön neuvottelevan virkamiehen Yrsa Nymanin mukaan suositukset olivat pitkälti odotettavissa. Nyman näkee tärkeimpänä asiana saamelaiskäräjälain uudistamisen.

Saamelaiskäräjien Juuso: “Komitea käyttää kovaa kieltä”

Suomen Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso pitää YK:n ihmisoikeuskomitean suosituksia tärkeinä ja ajankohtaisina. Juuson mukaan komitea ottaa kantaa selvästi, kovin sanoin ja kritiikki on sellaista, mitä Pohjoismaat eivät yleensä saa.

– On huomioitavaa millaista kieltä komitea käyttää. Se ei vain huomauta, mutta painottaa kovin sanoin, että näitä asioita täytyy seurata. Suomi joutuu nyt nopeutettuun seurantaan ja se on hyvä asia saamelaisten oikeuksien kannalta, toteaa Juuso.

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja arvioi, että YK:n seurantaprosessi luo myös paineita Suomen valtiolle, hallitukselle, pääministerille ja oikeusministerille asioiden hoitoon.

– On kestämätöntä, että Suomi ei korjaisi ihmisoikeusloukkauksia. Ihmisoikeuksien osalta ei voida sortua niiden maiden tasolle, joissa valitaan, mitä ihmisoikeuksia toteutetaan, vaan ihmisoikeudet tulee toteuttaa täysimääräisesti, sanoo Juuso.

Tuomas Aslak Juuso
Suomen Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso sanoo, että YK:n ihmisoikeuskomitean suositukset ovat hyviä, tärkeitä ja myös ajankohtaisia.Vesa Toppari / Yle

YK:n suositukset ovat edistäneet saamelaisten oikeuksien toteutumista

Vaikka ILO 169 -sopimuksen ratifioinnin arviointi onkin hallitusohjelmassa, Tuomas Aslak Juuso ei usko asian etenevän kovin nopeasti.

– Tietenkin sopimuksen ratifiointi on hyvin tärkeä asia. Se taitaa tosin jäädä tämän hallituksen aikana vain selvityksen tasolle. YK:n suositus on kuitenkin tärkeä sopimuksen etenemisen kannalta, sanoo Juuso.

Suomi on saanut saamelaisia koskevia suosituksia ja moitteita YK:n ihmisoikeuskomitealta useampaankin otteeseen. Tuomas Aslak Juuson mukaan YK:n suosituksista on ollut hyötyä saamelaisten oikeuksien toteutumisen kannalta.

– Suositukset ovat antaneet meille paljon mahdollisuuksia ja asiat ovat menneet eteenpäin. YK:n prosessit ja niiden vaikutukset arkipäivään ovat tosin hitaita. Toivon kuitenkin, että Suomen valtio ottaa suositukset tosissaan, sanoo Tuomas Aslak Juuso.

Lue seuraavaksi