Hyppää sisältöön

Tutkimus: Vanhempien rakkaus suojaa lasta rikollisuudelta ja psykopaattisilta piirteiltä vielä 14–19-vuotiaanakin

Vanhempien lämmin käytös voi muuttaa nuoren piirteitä ja käytöstä, vaikka kehitys olisi aiemmin mennyt huonoon suuntaan.

Tutkimuksessa arvioitiin vanhemmuuden vaikutuksia 14–19-vuotiaiden rikollisten käytökseen. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Vanhempien välittävä, lämmin käyttäytyminen nuorta kohtaan vähentää nuoren psykopaattisia piirteitä ja riskiä rikolliseen käytökseen. Tämä ilmenee tuoreesta suomalaisesta tutkimusartikkelista (siirryt toiseen palveluun), joka on osa Helsingin yliopistolla syksyllä tarkastettavaa väitöskirjaa.

– Lapsi ja nuori tarvitsee positiivista vanhemmuutta, eli sitä, että vanhempi on tunnetasollakin kiinnostunut lapsesta. Siihen kuuluu lämpöä, rakkautta, hoivaa ja tukea. Lapsella ja nuorella on oltava tunne, että hänen tunteitaan ja tekojaan kestetään, vaikka niitä ei hyväksytäkään, kertoo tutkimuksen tehnyt tohtorikoulutettava, psykologi Heidi Backman HUS lastenpsykiatriasta.

Jo aiemmin on tiedetty, että vanhempien osoittamalla välittämisella on vaikutusta lapsuusiässä lapsen käytökseen. Uudessa tutkimuksessa aineistona käytettiin 1 354:n iältään 14–19-vuotiaan korkean riskin nuorisorikollisen arviointeja omasta käytöksestään noin viiden vuoden ajalta.

Käytetty aineisto oli koottu Yhdysvalloissa vuosina 2000–2010. Vastaavaa tutkimusta ei ole tehty suomalaisella aineistolla.

Tutkimuksen mukaan nuorilla rikollisilla, jotka kokevat saavansa äidiltään lämpöä, on muita aineiston nuoria vähemmän psykopatiapiirteitä ja rikollista käyttäytymistä. Isän lämpö puolestaan suojaa psykopatiapiirteiltä, mutta ei rikollisuudelta.

Kehityksen suunnan voi muuttaa

Tutkimuksessa nuorilta kysyttiin heidän kokemuksiaan esimerkiksi siitä, kuinka usein äiti tai isä on kertonut välittävänsä heistä tai, kuinka usein vanhemmat ovat suuttuneet. Lisäksi tutkimuksessa kartoitettiin nuorten itse kuvaamia psykopaattisia piirteitä.

Psykopaattisiin piirteisiin voivat kuulua manipulaatio, jännityshakuisuus, impulsiivisuus ja antisosiaalisuus. Psykopaatiksi arvioidulta ihmiseltä puuttuvat katumuksen ja empatian tunteet, jolloin muiden oikeudet ja tunteet voidaan jättää huomioimatta.

Psykopatia johtaa keskimääräistä useammin rikollisuuteen.

– On hyvin lohduttava tulos, että vanhemmuuden lämpö suojaa rikolliselta käytökseltä vielä nuoruudessakin, vaikka kehitys olisi sitä ennen mennyt huonoon suuntaan. Myös psykopatian taso voi laskea vanhempien välittävän käytöksen seurauksena, sanoo Backman.

Vanhemmuus voi vaikuttaa tunneherkkyyteen

Tutkimuksessa selvisi myös, että vanhempien vihamielinen käytös voi lisätä nuoren psykopaattisia piirteitä ja rikollisuutta. Toisaalta tutkimuksessa korostetaan, että nuoren tilanne on monen asian summa.

– Tätä ei voi ajatella niin päin, että rikollisnuorilla olisi aina jotenkin vihamieliset vanhemmat tai niin, että lämmin vanhemmuus aina suojaisi rikollisuudelta, Backman muistuttaa.

Psykologi Backmanin mukaan on tärkeää ymmärtää ympäristön ja geneettisten yksilöllisten tekijöiden osuutta psykopaattisten piirteiden kehittymiseen. Vanhempien lämpö voi lisätä nuoren herkkyyttä omille ja muiden tunteille.

– Nuorten aivot muokkautuvat, joten esimerkiksi yhteys turvalliseen aikuiseen tai nuoren kehitystä tukeva seurustelusuhde voi vielä muuttaa nuorta. Erilaisten myötävaikuttavien tekijöiden tunnistaminen vaatii lisätutkimusta, Backman toteaa.

Lisää aiheesta:

.
.