Hyppää sisältöön

Kankeasti käynnistynyt hanke satamatien rakentamiseksi on nyt Ely-keskuksen pöydällä – valmista joudutaan odottamaan vielä vuosikausia, arvioi Vaasan tekninen johtaja

Pallo on nyt Ely-keskuksella, kunnista viestitään. Reittivaihtoehtoja on jäljellä enää kaksi.

Satamatie vähentäisi etenkin raskasliikennettä Vaasan keskustassa. Muutoinkinikenne saataisiin nykyistä sujuvammin ohjattua satamaan. Kuva: YLE / Merja Vasikkaniemi

Jo yli kymmenen vuotta suunniteltu satamatie Vaasan ja Mustasaaren välillä ei valmistu vielä vuosiin. Nyt päätös tien rakentamisesta on Ely-keskuksen pöydällä.

Alustavien arvioiden mukaan rakennustyöt saadaan päätökseen aikaisintaan kahdeksan vuoden kuluttua.

Satamatie tarkoittaa tielinjausta Vaskiluodon satamasta Kolmostielle. Pöydällä on jäljellä kaksi reittiä: ensimmäinen kulkee suunnilleen Tölbyn ja Vikbyn välistä Kasitielle, toinen Sundomin ja Munsmon kautta Kolmostielle.

Alun perin vaihtoehtoja oli myös kolmas: vaihtoedoista ylivoimaisesti kallein, Sundominlahden ylittävä siltatie, on yhteistuumin hylätty.

Nyt tiehankkeen käsittely on palannut Ely-keskukseen. Valtio on myöntänyt tiehankkeen suunnitteluun 500 000 euron määrärahan lisätalousarviossaan.

Edellisen kerran Ely-keskus on ollut asian päällä vuonna 2017, kun alustavaa yleissuunnitelmaa laadittiin.

– Varsinaisesti viimeisimpiä käänteitä ei oikein vielä ole kerrottavaksi. Näitä valmistelevia töitä tehdään nyt keväällä ja varsinainen yleissuunnitelman laatiminen alkanee suunnilleen elokuussa, projektipäällikkö Minna Pasanen Ely-keskukselta toteaa.

Pasasen mukaan työt eivät ole vielä käynnistyneet. Siksi edes keskustelu reittivaihtoehdoista on mahdotonta.

Vikby-reitti pystyttäisiin järjestämään helpommin vaiheittain esimerkiksi eritasoristeysten osalta. Satamatie yhtyisi suunnilleen Vikbyn kohdalla Kasitiehen. Kuva: Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus

"Sukupolven prosessi"

– Hankkeen laajuus ja eri prosessien monimuotoisuus johtavat siihen, että tämän mittaluokan hanke on yleensä sukupolven mittainen prosessi. Näin se tahtoo olla, Vaasan kaupungin teknisen toimen johtaja Markku Järvelä selittää.

Järvelällä on kosolti kokemusta eri suuruisista hankkeista ja projekteista – sekä niiden aikatauluista.

– Jos kaikki menisi kuin Strömsössä, niin yleissuunnittelu voisi valmistua tämän vuoden aikana. Sen jälkeen pitää hoitaa rahoitus tiesuunnitteluun. Varsinaiseen tiesuunnitteluun olisi hyvä varata pari vuotta aikaa, Järvelä luetteloi.

Rakennussuunnitelmien laadinnan jälkeen edessä ovat muun muassa kilpailutus ja tietysti itse rakentaminen.

– Kyllä tässä helposti menee se seitsemän–kahdeksan vuotta, kun tie olisi valmiina. Mutta sellainen aikataulu jo vaatisi, että kaikki menisi hankkeessa sulavasti.

Järvelä haluaa erikseen korostaa, ettei puhu asiasta nyt Vaasan kaupungin suulla, vaan laskelmat ja ajatukset ovat tässä tapauksessa hänen omia päätelmiään.

– Me emme ole esimerkiksi tielinjausvaihtoehtoihin kunnan virallisena äänenä otettu lainkaan kantaa. Hankkeen edistäminen on ollut nyt tärkeintä.

Niin sanottu Fladan-reitti kulkee Myrgrundista itään Kotisa- rantietä eteläisen kaupunginselän eteläpuolella. Kuva: Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus

Mustasaari ei kommentoi

Noin 15 kilometrin mittainen tiehanke on hiertänyt aiemmin kuntien välejä. Vaasa pitää tietä merkittävänä teollisuudelle ja raskaalle liikenteelle. Mustasaari on vastustanut Vikbyn läpi kulkevaa vaihtoehtoa, sillä se katsoo tien haukkaavan runsaasti hyvää viljelysmaata.

Nyt osapuolille on tärkeintä, että hanke etenee. Molemmat pitävät satamatietä erittäin tärkeänä.

Mustasaaren kunnasta satamatiestä ei haluta kommentoida asiaa lainkaan. Nyt odotellaan konkreettisia päätöksiä.

– Minkäänlaista kontaktia asian tiimoilta ei ole ollut moneen kuukauteen, joten tällä hetkellä ei ole kerrottavaa. Palataan asiaan sitten, kun jotain on tapahtumassa, kunnanjohtaja Rurik Ahlberg viestittää.

Vaasa ja Mustasaari ovat kokoontuneet useita kertoja suurhankkeen osalta.

– Kyllä meillä on selkeä yhteinen näkemys ja tahto, että hankkeen suunnittelua jatkuvasti edistetään. Pyrimme yhdessä myös vaikuttamaan siihen, että hankkeelle löytyy rahoitusta, Vaasan Markku Järvelä kertoo.

Järvelä myös huomauttaa, että kyseessä on valtion hanke, joten valtio vie suunnittelua nyt eteenpäin.

– Totta kai olemme kuntana mukana hankkeessa intressipiirinä. Koitamme kaikin mahdollisin keinoin tukea Ely-keskuksen projektia.

Järvelällä on oma näkemys siitä, kumpi reiteistä olisi parempi vaihtoehto.

– Vikby-vaihtoehto on perustellumpi vaihtoehto. Se on maantieverkollisesti selkeämpi ratkaisu. Vikby-ratkaisussa on taloudellisia perusteita, sitä esimerkiksi pystytään toteuttamaan helpommin vaiheittain, mikä helpottaa rahoitusta.

Vaasalla ja Mustasaarella on yleissuunnitteluvaiheessa mahdollisuus käydä aktiivista vuoropuhelua Ely-keskuksen kanssa.

Vaasassa luotetaan, että valtiolla on hyvää kokemusta vastaavista prosesseista eri puolilta maata.

– Ely-keskuksen kanssa käydään varmasti vielä moneen otteeseen läpi eri tahojen näkökulmia reittivaihtoehdoista. Uskon kyllä, että Ely-keskus osaa hoitaa tämän vuoropuheluvaiheen hyvällä tavalla ja ottaa huomioon eri tahojen näkökulmia.

Meriteitse vihreämpää liikennettä

Satamatien merkittävyys Vaasalle ja Mustasaarelle on kiistaton. Järvelän mukaan väylällä on valtava strateginen merkitys.

– Satamatie on osa työpaikkahankkeita, joita Vaasan kaupunki ja Mustasaaren kunta tavoittelevat.

Järvelä näkee loogisen yhteyden myös akkutehdashaaveiden ja satamatien välillä. Satamatien olisi tarkoitus jatkua akkuteollisuusalueelta Vähäkyröntielle.

– Liikenneyhteys tälle suurteollisuusalueelle on erittäin merkittävä. Tällaisiin teollisuuksiin liittyy kuljetusvirtoja, globaaleja sellaisia.

Vaasa on investoinut satama-alueelle kymmeniä miljoonia, Järvelä muistuttaa. Lähikuntien tavaraliikenne halutaan ohjata suoraan satamaan.

– Logistiikkavirrat pitää saada mahdollisimman nopeasti ja lyhyillä maaliikenneyhteyksillä merikuljetuksiin. Merellä on vihreäämpää liikennettä, Järvelä julistaa.

Yksi merkittävä tekijä satamatiehankkeessa on pyrkimys vähentää etenkin raskasliikennettä Vaasan keskustassa.

– Nykyinen liikenne kulkee Vaasan ydinkeskustan läpi. Siellä on tuhansia asukkaita ja asiakkaita, joiden liikenneturvallisuus kärsii jatkuvasti. Tärinä, melu ja pöly heikentävät viihtyvyyttä keskusta-alueella merkittävästi.

Hankkeen rahoitus vielä auki

Hankkeen rahoittaminen on poliittinen kysymys. Järvelän mukaan juuri rahoitusneuvotteluvaiheessa kuntien rooli korostuu.

– Satamatien toteuttamisen hinta tulee olemaan noin 25-30 miljoonaa euroa. Tässä asiassa kunnat voivat hankkeeseen kytkeytyä ja ottaa roolia.

Rahoitus jättimäiseen hankkeeseen koostuu monesta eri suunnasta. Joka tapauksessa keskiössä on valtion talousarvio.

Kunnilla itsessään ei kukkaro riitä ottamaan tiehanketta harteilleen.

– Hankkeeseen on varmasti mahdollista saada kytkettyä myös ulkopuolisia rahoitusinstrumentteja. Aika näyttää sitten, minkälaista lisäpotkua voidaan hankkeelle saada muualta kuin valtion laareista, Järvelä pohtii.

Lue myös:

.
.