1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. ikääntyneet

Ikäihmiset käyttävät mielellään sähköisiä sote-palveluja, mutta hankalat laitteet ja sovellukset ovat usein esteenä, kertoo kyselytutkimus

Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen mukaan tietotekniset taidot huononevat jyrkästi, kun mennään vanhempiin ikäluokkiin.

Ikäihmiset käyttävät tietotekniikkaa pankkipalveluihin, uutisten lukemiseen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Suurin osa ikäihmisistä käyttää mielellään sähköisiä sosiaali- ja terveyspalveluja, kertoo Itä-Suomen yliopiston tutkimus. Ikääntyneiden valmiudet sähköisten palvelujen käyttöön vaihtelevat kuitenkin paljon.

Kyselytutkimukseen osallistuneista kolme neljästä kertoi käyttävänsä mielellään sähköisiä sote-palveluja. Suurin osa vastanneista käytti tietotekniikkaa tai älylaitetta kotonaan pankkipalveluihin ja uutisten lukemiseen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.

Suurimmalla osalla kyselytutkimuksen vastanneista 65–74-vuotiaista on hyvät tietotekniset taidot, tarvittavat laitteet ja halu käyttää sähköisiä palveluita.

– Minusta oli positiivinen yllätys että omat taidot koettiin näinkin hyviksi, sanoo väitöskirjatutkija Jukka Mielonen.

Tutkimuksen perusteella ikäihmisten tietotekniset taidot huononevat kuitenkin jyrkästi, kun mennään vanhempiin ikäluokkiin. Yli 75-vuotiaista yli puolet kokee tietotekniset taitonsa välttäviksi tai huonoiksi.

Mielosen mukaan tuloksia voi vääristää jonkin verran se, että kysely lähetettiin vain sähköisesti, tosin siihen pystyi vastaamaan myös avustettuna.

Esteinä liian pienet näppäimet ja monimutkaiset laitteet

Suurimpia esteitä sähköisten palvelujen käyttöön olivat laitteiden tai sovellusten monimutkaisuus, vaikeatajuiset tekstit sekä näppäinten ja kirjainten koko.

Moni vastaaja kertoi myös toivovansa tai tarvitsevansa henkilökohtaista kontaktia palveluissa.

Tutkimuksessa selvitettiin myös, miten sairaudet vaikuttavat tietotekniikan käyttöön. Etenkin hienomotoriikkaa ja kognitiivisia taitoja heikentävät sairaudet voivat estää laitteiden ja sovellusten käytön.

Väitöskirjatutkija Jukka Mielosen mukaan laitevalmistajien ja sovelluskehittäjien tulisi ottaa ikäihmisten haasteet huomioon entistä paremmin.

– Ikäihmisille on jätettävä myös mahdollisuus henkilökohtaiseen asioimiseen.

Lue lisää:

Korona-ajan alku teki hypähdyksen senioripuhelinvalmistajan myyntiin – yritykset ostivat työpuhelimiksi

"Puhelimessa ei ole tartuntavaaraa" – Laila Kotiranta, 89, ja Mirja Saloranta, 79, ovat viettäneet jo vuoden pienissä kodeissaan, tässä heidän keinonsa jaksaa yksin