1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. erikoisjoukot

Naissotilaat karsiutuvat erikoisjoukoista fyysisissä testeissä – nyt Puolustusvoimat keksi, miten heitä voidaan hyödyntää: "Paremmat edellytykset vuorovaikutukseen"

Naisten määrä sotilaallisessa kriisinhallinnassa on vähäinen, vaikka rooleja olisi. Naisten lisäämiselle on tarvetta ja siihen vastaa myös uusi erikoisjoukkoreservi.

erikoisjoukot
Aseenkäsittelykoulutus naisten erikoisjoukkoreservin valintakokeessa.
Naisten erikoisjoukkoreservin nelipäiväinen koulutus- ja valintatilaisuus järjestettiin viime viikolla Utissa. Koronatilanteen vuoksi mediaa ei päästetty paikalle seuraamaan tilaisuutta. Puolustusvoimat

Utin jääkärirykmentti tiedotti tammikuussa, että se hakee naisia erikoisjoukkojen reserviin.

Haku oli Suomessa ainutlaatuinen. Vain naisille suunnattu erikoisjoukkohaku.

Kiinnostus heräsi heti ja Utin jääkärirykmentti sai viimeiseen hakupäivään mennessä lähes 300 hakemusta.

Naisia hakeutuu vuosittain myös esimerkiksi laskuvarjojääkäreiden normaaleihin valintakokeisiin. Menestys on kuitenkin ollut heikkoa. Fyysiset kuntotestit ovat raa’at, ja niiden kokonaiskuormitus karsii ison joukon miehiä ja lähes poikkeuksetta kaikki naiset.

– Erikoisjoukkohaun kautta on valittu yksittäisiä henkilöitä. Fyysinen puoli on ollut kynnyskysymys, yleensä naishakijoilla on ollut jokin fyysinen osa-alue, josta ei ole suoriutunut, Utin jääkärirykmentin esikuntapäällikkö Jussi Kosonen kertoo.

Everstiluutnantti Jussi Kosonen, Utin jääkärirykmentin esikuntapäällikkö
Utin jääkärirykmentin esikuntapäällikkö Jussi Kosonen sanoo, että hakijoiden määrä oli positiivinen yllätys, sillä hakuaika oli vain kolme viikkoa, eikä sitä markkinoitu voimakkaasti.Mikko Savolainen / Yle

Mikään vapaalippu erikoisjoukkoihin naisille suunnattu reservi ei ole.

Hakuvaatimusten ja painotusten lista on pitkä. Jokaisen hakijan on juostava vähintään 2500 metriä cooperin testissä, mikä on edellytys operatiivisiin kriisinhallintatehtäviin. Psyykkisiä ominaisuuksia, koulutusta ja sosiaalisia taitoja painotetaan kuitenkin fyysistä kuntoa enemmän.

Erikoisjoukkoihin valitaan aina parhaat mahdolliset tekijät. Samalla halutaan monipuolistaa joukkojen osaamista ja parantaa suorituskykyä.

– Naisissa on potentiaalia, joka on hyödynnettävissä erikoisjoukkojen tarpeisiin, Kosonen sanoo.

Rohkeushyppy 13 metrin korkeudesta hyppykoulutustornista.
Hakijat suorittivat valintatilaisuudessa rohkeuskokeen, mikä tarkoittaa hyppäämistä 13 metrin korkeudesta hyppytornista. Hyppäämisellä simuloidaan laskuvarjohyppyä lentokoneesta.Puolustusvoimat

Miessotilaat eivät tavoita kaikkia

Vastaavaa on nähty aiemmin esimerkiksi Norjassa, jossa on vuodesta 2014 ollut naisten oma erikoisjoukko Jegertroppen. Norjan asevoimien sivuilla kerrotaan, että kyse on kokeilusta, joka sujuu hyvin. Projekti on saanut paljon positiivista huomiota.

Lue lisää: 17-tuntisia rääkkipäiviä Norjan naiserikoisjoukoissa - "En ole eläessäni ollut näin onnellinen!"

Erikoisjoukkojen tehtävät jaotellaan kolmeen luokkaan. Niitä ovat tiedustelu-, vaikuttamis- ja sotilaalliset tukitehtävät. Niitä voidaan toteuttaa sekä kansallisissa että kansainvälisissä tehtävissä.

Suomessa naisten erikoisjoukkoreservin valinnat tehdään oman väylänsä kautta, mutta tarkoitus ei ole luoda erillistä naisjoukkoa, vaan valitut naiset harjoittelevat ja palvelevat yhdessä muiden erikoisjoukkosotilaiden kanssa.

Naiset ampumaradalla erikoisjoukkojen valintokokeessa.
Valinta- ja koulutustilaisuudessa käydään läpi sotilaan perustaitoja, kuten ampumista ja aseenkäsittelytaitoja. Sen lisäksi hakijoiden soveltuvuutta arvioidaan monin tavoin. Puolustusvoimat

Erityisesti kansainvälisissä kriisinhallintatehtävissä on tullut eteen paikkoja, joiden hoitamiseen olisi kaivattu myös naisia.

– Joissakin kulttuureissa on tilanne, jossa ei ole suotavaa, että nainen keskustelee miesten kanssa. Toinen puoli kansasta on silloin tavoittamattomissa. Keskeinen tarve on saada kontakti paikallisväestöön. Naissotilailla on paremmat edellytykset vuorovaikutukseen naisten ja lasten kanssa, Utin esikuntapäällikkö Jussi Kosonen sanoo.

Puolustusvoimat kouluttaa naisia eri kriisinhallintaoperaatioiden tehtäviin jatkuvasti myös erikoisjoukkojen ulkopuolelle. Naisten määrä operaatioissa on kuitenkin ollut viime vuosina vain 5—7 prosentin luokkaa.

Naiset hakevat sotilaallisiin kriisinhallintatehtäviin edelleen harvakseltaan.

– Naisissa hakijoita on ollut noin 100—200 vuosittain. Yhteensä hakijoita oli viime vuonna reilut 2200. On ollut kampanja, että naisten määrää lisättäisiin, mutta yhtä lailla myös kampanjoita, joilla yleisesti pyritty edistämään kummankin sukupuolen hakeutumista, kapteeni Juha Rinta-Keturi Porin prikaatin kriisinhallintasektorilta kertoo.

Nelipäiväinen koulutus

Naisten erikoisjoukkoreserviin hakeneista 300 naisesta noin 50 osallistui esikarsinnan jälkeen huhtikuussa nelipäiväiseen valinta- ja koulutustilaisuuteen.

Valintakokeessa hakijat suorittivat fyysisiä testejä ja heidän soveltuvuuttaan erikoisjoukkojen tehtäviin arvioitiin. Lisäksi koulutustilaisuudessa harjoiteltiin sotilaan perustaitoja kuten ampumista, liikkumista ja kommunikointia.

– Erikoisjoukkotoiminnassa tärkeää on aina tasapainoinen toimintakyky. Moni osallistuja sanoi, että juuri tällaista saumaa on kaivannut aktiivireserviläisen uralla, esikuntapäällikkö Jussi Kosonen Utin jääkärirykmentistä kertoo.

Valintatilaisuuteen kutsuttujen joukossa on Kososen mukaan monipuolista osaamista, kansainvälistä kokemusta ja kielitaitoa. Siviilien lisäksi mukana on viranomaisia, esimerkiksi poliiseja sekä Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen henkilökuntaa.

Erikoisjoukkojen valintatilaisuudessa tutkitaan karttaa.
Lähtö suunnistustehtävälle. Vaikka fyysisiä ominaisuuksia ei painoteta yhtä paljon kuin esimerkiksi laskuvarjojääkäreiden pääsykokeissa, ei naisten erikoisjoukkohaussakaan pärjää huonokuntoisena. Puolustusvoimat

Hakijoille ei asetettu ikärajaa. Valintakokeeseen kutsutuista nuorimmat ovat varusmiespalveluksen vasta suorittaneita ja vanhimmat parikymmentä vuotta vanhempia.

– Kielitaitoa on arvostettu ja koulusivistystä pidetään positiivisena asiana. Etsimme myös henkilöitä, jotka ovat olleet kriisinhallintatehtävissä tai ovat muuten hankkineet kansainvälistä kokemusta. Mukana on myös virkamiehiä poliisista, Puolustusvoimista ja Rajavartiolaitokselta, Kosonen kertoo.

Kielitaidosta tärkein on englanti, mutta kaikki muutkin lisäkielet katsotaan bonukseksi.

Uuteen erikoisjoukkojen reserviin valittavat sitoutuvat säännölliseen kertausharjoituskoulutukseen, joita voi olla yksi tai useampi vuodessa. Jos reserviin kuuluva lähtee kriisinhallintatehtäviin, suorittaa hän lisäksi normaalin rotaatiokoulutuksen.

Tiedustelija, kouluttaja ja esikuva

Naisia tarvittaisiin kriisinhallintaoperaatioihin lisää joka osa-alueelle, mutta erityisesti operatiivisiin tehtäviin.

– Naisia tarvitaan ihan ruohonjuuritason tehtävissä, ja määrää on tarve kasvattaa, erikoissuunnittelija Esa Janatuinen pääesikunnan koulutusosastolta sanoo.

Ruohonjuuritason tehtävillä tarkoitetaan esimerkiksi seuraavia:

Naissotilaat voivat työskennellä kiertävissä partioissa, jolloin he samalla näyttävät paikallisväestölle esimerkkiä siitä, että myös naiset voivat toimia perinteisissä miesten tehtävissä.

Kamppailutilanne erikoisjoukkojen valinta- ja koulutustilaisuudessa. Kuvassa kaksi naista ottelevat nyrkkeylyhanskat kädessä.
Kamppailu- ja muistitehtävä. Naisten erikoisjoukkoreserviin haki alunperin noin 300 naista, joista noin 50 osallistui valinta- ja koulutustilaisuuteen. Heistä koostetaan ryhmiä reservin eri tehtäviin.Puolustusvoimat

Paikallisiin järjestöihin ja siviileihin yhteyttä pitämällä voidaan saada tietoa esimerkiksi turvallisuustilanteesta.

Ihmisoikeus- ja tasa-arvoasioita koulutetaan paikallisille turvallisuusjoukoille, esimerkiksi poliisille ja sotilaille.

Irakissa jesidinaisille annettiin sotilaallista peruskoulutusta.

Juha Rinta-Keturin mukaan Porin prikaatissa tilastoidaan naishakijoiden määrä, mutta ei sitä, millaisiin tehtäviin naisia kriisinhallintaoperaatioissa sijoittuu. Esa Janatuinen kuitenkin arvelee, että naiset saattavat sijoittua useammin esikunta- ja tukitehtäviin korkeamman koulutuksen vuoksi.

– Naishakijoissa on ollut paljon reservin upseereita, joille tällaiset tehtävät luonnostaan lankeavat. Mutta kyllä naisia operatiivisissakin tehtävissä on, Janatuinen sanoo.

Rauhaa ei voi saavuttaa ilman naisia

Naisten lisäämiselle on myös poliittisia tavoitteita. YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi vuonna 2000 Naiset, rauha ja turvallisuus -päätöslauselman, jonka täytäntöönpanoon jäsenvaltiot ovat sitoutuneet.

Myös Utin jääkärirykmentissä naisten määrän lisääminen erikoisjoukkoreservissä tukee toimintaohjelman tavoitteita.

– Perustana on se, että kestävää rauhaa ei voida saavuttaa ilman naisia. Tavoite on lisätä naisten määrää konfliktien ennaltaehkäisyyn ja niiden jälkeiseen työhön sekä rauhanvälitykseen ja -rakentamiseen, kertoo Naiset, rauha ja turvallisuus -koordinaattori Seija Kinni ulkoministeriöstä.

Tavoitteeseen on vielä matkaa, sillä naiset eivät osallistu tasavertaisesti rauhanprosesseihin maailmanlaajuisesti.

Naiset ampuvat erikoisjoukkojen valintokokeessa
Naissotilaiden näkeminen konfliktialueilla voi olla voimaannuttava kokemus paikallisille naisille, sanoo ulkoministeriön Seija Kinni. Se osoittaa, että nainen voi työskennellä perinteisissä miesten ammateissa.Puolustusvoimat

Työ etenee hitaasti ja monella rintamalla. Puolustusvoimissa on pyritty lisäämään naisten määrää kriisinhallintaoperaatioissa.

— Sitä on kehitetty viimeiset 10 vuotta vaihtelevalla menestyksellä. Henkilöstöä ja kriisinhallintajoukkoja pitää kouluttaa, ja ennen kaikkea operatiivinen toiminta pitää saada pelittämään niin, että tavoitteet otetaan huomioon, erikoissuunnittelija Esa Janatuinen pääesikunnan koulutusosastolta sanoo.

Tärkein tehtävä on turvata naisten asemaa ja elämää maissa, jonne Suomikin kriisinhallintajoukkoja lähettää. Kriisit ovat entistä raaempia ja naisille hyvin vaarallisia.

— Seksuaalinen väkivalta on lisääntynyt ja raaistunut konfliktitilanteissa, Seija Kinni kertoo.

Miksi juuri nyt?

Erikoisjoukkoja on Suomessa koulutettu yli 50 vuotta, ja toiminta on ollut merkittävää jo sotien aikaan. Suomi on ollut mukana tukemassa myös YK:n päätöslauselmaa 20 vuotta.

Minkä vuoksi naisia rekrytoitiin erikoisjoukkoreserviin juuri nyt, eikä jo aikoja sitten?

— Utin jääkärirykmentin historiassa on menty koko ajan eteenpäin. Kotimaan puolustuksen tehtävien lisäksi on siirrytty myös kansainvälisille areenoille. Kokemukset ovat osoittaneet, että tällaista suorituskykyä tarvitaan, Jussi Kosonen sanoo.

Majoituksen valmistelu eli teltan pystytys pimeässä.
Majoituksen valmistelu eli teltan pystytys pimeässä. Naisille suunnattu haku erikoisjoukkojen reservin tehtäviin oli ensimmäinen, mutta ei ole jäämässä ainoaksi kerraksi. Puolustusvoimat

Kyseessä on myös suurempi asenne- ja rakennemuutos. Vapaaehtoisten naisten määrä varusmiespalveluksessa on kasvanut jo vuosia, ja myös henkilökuntaan kuuluvien naisten määrä on lisääntynyt.

— Uskoisin, että Naiset, rauha ja turvallisuus -ideologia ja näkökulma ovat lyömässä pikkuhiljaa läpi asevoimissa. Siihen on alettu kiinnittää huomiota koko Puolustusvoimien tasolla paremmin, erikoissuunnittelija Esa Janatuinen pääesikunnasta sanoo.

Lue seuraavaksi