Hyppää sisältöön

Rahitunlammin alue Janakkalassa sopii monimuotoisuudellaan hyvin luonnonsuojelualueeksi

Hämeen ely-keskuksen mukaan Rahitussa kangasmetsää, pienvesiä sekä puustoista suota.

Rahitunlammea ympäröi harjumaasto, missä kasvaa myös hämeenkylmänkukkia. Kuva: Yle/ Risto Salovaara

Janakkalan kunta pohtii Rahitunlammin myymistä Hämeen ely-keskukselle luonnonsuojelualueeksi. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Leppäkosken Rahitusta (siirryt toiseen palveluun)myydään 12,7 hehtaarin määräala Hämeen ely-keskukselle.

Alue täyttää Hämeen elyn mukaan erinomaisesti I ja II-luokan METSO-ohjelman (siirryt toiseen palveluun) kriteerit luokassa monimuotoisuudelle merkittävät kangasmetsät sekä pieneltä osin pienvesien lähialueet ja puustoiset suot.

Hämeen ely-keskus on jättänyt Rahitunlammin alueesta tarjouksen ja on valmis maksamaan siitä 80 436 euroa (0,63 euroa/m²).

Rahitunlammin alueella on suuria korkeuseroja ja alue on tällä hetkellä virkistyskäytössä. Alueen puuston hyödyntämistä rajoittaa voimakkaasti rinteiden jyrkkyys, lammen ympäristön soisuus ja rantavyöhykkeen koskemattomuus.

Määräalan myynti ei vaikuttaisi alueen nykyiseen käyttöön. Alueen luonnon arvot ja monimuotoisuus turvataan tarjoajan toimesta.