1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. sukupuolten tasa-arvo

Kaavamaiset käsitykset ohjaavat yhä tyttöjen ja poikien ammatinvalintaa

Erot tyttöjen ja poikien koulutusvalinnoissa näkyvät jo peruskoulussa. Valintoihin vaikuttavat myös paikkakunnan työmarkkinat.

sukupuolten tasa-arvo
Oppilaat käyttävät tietokoneita kasvomaskit päällä.
Erityisen sukupuolittuneita valinnat ovat nuorten siirtyessä peruskoulusta toisen asteen ammatilliseen koulutukseen.Benjamin Suomela / Yle

Nuorten koulutusvalintojen sukupuolittuneisuudessa on aluekohtaisia eroja, kertoo Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan ja Naisjärjestöt Yhteistyössä ry:n selvitys sukupuolten tasa-arvosta kunnissa.

Erityisesti pojilla ja miehillä on suurempi taipumus tehdä sukupuolelleen epätyypillisiä ammattivalintoja paikkakunnilla, joilla on suuret työmarkkinat. Asuinalueen teollisuusvaltaisuus puolestaan lisää tyttöjen ja naisten todennäköisyyttä epätyypillisiin ammattivalintoihin. Erot tyttöjen ja poikien koulutusvalinnoissa näkyvät jo peruskoulun yläluokilla.

Selvitys valottaa sukupuolten tasa-arvon tilaa Suomen kunnissa.

– Stereotyyppiset käsitykset eri sukupuolille sopivista töistä ohjaavat edelleen liian usein lasten ja nuorten koulutusvalintoja ja vaikuttavat sitä kautta heidän tulevaisuuteensa, sanoo Naisjärjestöt Yhteistyössä -järjestön puheenjohtaja Saara-Sofia Sirén.

Jo peruskoulun yläluokilla tytöt ja pojat tekevät eri valintoja valinnaisissa oppiaineissa. Sukupuolivähemmistöön kuuluvien nuorten osalta tilastotietoa ei ole saatavilla.

Erityisen sukupuolittuneita koulutusvalinnat ovat nuorten siirtyessä peruskoulusta toisen asteen ammatilliseen koulutukseen.

Valinnoissa on kuitenkin havaittavissa alueellista vaihtelua Suomessa. Suurten työmarkkinoiden paikkakunnilla erityisesti pojilla ja miehillä on suurempi taipumus tehdä sukupuolelleen epätyypillisiä ammattivalintoja.

Myös asuinalueen olemassa oleva koulutustarjonta vaikuttaa naisten ja miesten valintoihin.

– Nuorten tulisi voida valita itselleen mielekkäin koulutussuuntaus niin sukupuolesta kuin asuinpaikasta riippumatta. Koulutusta ja kasvatusta koskevassa päätöksenteossa tulisi aktiivisesti pyrkiä koulutusalojen sukupuolisegregaation purkamiseen, sanoo Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja Jirka Hakala.

Lue seuraavaksi