Hyppää sisältöön

Miksi asiakkaat joutuvat jonottamaan ulkona päiväkausia? Yle esitti tämän ja yhdeksän muuta kysymystä Maahanmuuttoviraston ylijohtajalle

Jälleen kritiikin kohteeksi joutunut Migri vetoaa resurssipulaan ja toivoo automaatiosta helpotusta hakemussuman käsittelyyn.

Maahanmuuttoviraston ylijohtaja Jari Kähkösen mukaan palvelupisteiden asiakasmäärät ovat pysyneet ennallaan korona-aikana. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Maahanmuuttoviraston (Migri) Helsingin palvelupiste muutti viime viikon tiistaina uusiin tiloihin Malmille. Siitä lähtien suuri määrä asiakkaita on jonottanut päästäkseen asioimaan virastossa.

Koronarajoitusten takia Migri ei voi päästää palvelupisteen sisätiloihin kuin pienen määrän ihmisiä kerrallaan. Tästä syystä asiakkaat ovat saattaneet joutua odottamaan ulkopuolella jopa päivien ajan.

Migrin toiminnan hitaus on ollut kritiikin kohteena aiemminkin. Apulaisoikeuskansleri on huomauttanut (siirryt toiseen palveluun)Migriä toistuvasti määräaikojen ylittämisestä oleskelulupahakemusten käsittelyssä. Huomautus merkitsee sitä, että apulaisoikeuskansleri katsoo Maahanmuuttoviraston rikkoneen liian pitkillä käsittelyajoilla lakia.

Hallituksen tavoitteena on ollut sujuvoittaa Suomeen töihin pyrkivien oleskelulupaprosessia. Tavoitteelliseksi käsittelyajaksi on hallitusohjelmassa määritetty kuukausi.

Palvelupisteen ruuhkautuminen nosti Migrin ongelmat jälleen esille. Miten Migri aikoo päästä hallituksen esittämiin tavoitteisiin? Esitimme Migrin ylijohtajalle Jari Kähköselle kymmenen kysymystä. Kähkönen vastasi niihin sähköpostitse.

Maahanmuuttoviraston palvelupisteen edustalla Helsingissä oli keskiviikkona jonoa. Kuva: Kristiina Lehto / Yle

1. Mistä pitkät jonot Migrin toimipisteellä Helsingin Malmilla johtuvat?

Helsingin palvelupiste aloitti uusissa tiloissa Malmilla 6. huhtikuuta 2021. Sitä ennen palvelupiste oli suljettuna muuton takia.

Koronarajoitusten takia emme voi päästää palvelupisteen sisätiloihin kuin pienen määrän ihmisiä kerrallaan. Tämän takia asiakkaat ovat voineet joutua odottamaan palvelupisteen ulkopuolella jopa useita tunteja.

Ajanvarauksen ja siten myös jonotuksen ruuhkautumiseen on vaikuttanut myös resurssipula. Meillä on aloittanut uusia työntekijöitä alkuvuonna, ja palkkaamme palvelupisteisiin pian lisää väkeä.

2. Onko kohtuullista seisottaa ihmisiä perheineen päivätolkulla ulkona jonossa?

Ei tietenkään. Tilanne on vaikea, ja olemme aidosti hyvin pahoillamme siitä. Pyrimme kaikin keinoin lyhentämään jonoa.

Jonot ovat viime viikkoon nähden lyhentyneet hieman, ja kerromme pian lisätoimenpiteistä. Ymmärrämme hyvin, että asiakkaat odottavat meiltä sujuvaa ja laadukasta palvelua.

3. Millainen vaikutus koronalla on ollut asiakasmääriin ja käsittelyihin?

Palvelupisteiden asiakasmäärät ovat pysyneet entisellään korona-aikana.

4. Mikä on työperusteisten oleskelulupien keskimääräinen käsittelyaika tällä hetkellä?

Työperusteisia oleskelulupia on erilaisia. Käsittelyajat vaihtelevat lupien kesken, yleisimpiä työnteon perusteella haettavia oleskelulupia ovat työntekijän oleskelulupa ja erityisasiantuntijan oleskelulupa.

Työntekijän oleskeluluvan keskimääräinen käsittelyaika on tänä vuonna ollut 93 päivää, jatkolupahakemuksen 83 päivää. Erityisasiantuntijan oleskelulupahakemus käsitellään keskimäärin 21 päivässä, jatkolupahakemus 33 päivässä.

5. Lain mukaan työlupahakemus tulee ratkaista neljässä kuukaudessa. Mitä Migri aikoo tehdä, jotta käsittelyprosesseja saadaan nopeutettua?

Työ- ja opiskeluluvissa tavoitteena on kuukauden käsittelyaika vuonna 2023. Tavoite koskee myös perheenjäseniä ja jatkolupia. Erityisasiantuntijoiden, startup-yrittäjien ja heidän perheenjäsentensä luvissa tavoite on kahden viikon käsittelyaika vuoden 2021 aikana.

Automaation lisääminen on yksi keino nopeuttaa lupakäsittelyä ja tukea Suomea kilpailussa kansainvälisistä osaajista. Tällä hetkellä automaatiota hyödynnetään esimerkiksi erityisasiantuntijoiden jatkolupien käsittelyssä.

Automaatio on tarkoitus ottaa laajemminkin käyttöön. Nykyisen lainsäädännön puitteissa päätöksenteon täysautomaatio ei ole mahdollista. Tarkastelemme muutenkin kokonaisvaltaisesti prosessejamme ja pyrimme karsimaan pois kaikki kokonaisuuden kannalta turhat työvaiheet.

Resurssejakin tarvitaan. Saimme vuonna 2021 lisäresursseja, mutta viraston resurssit on tärkeää turvata myös vuodelle 2022 ja tuleville vuosille.

6. Apulaisoikeuskansleri on huomauttanut Maahanmuuttovirastoa toistuvasti hakemusten käsittelyn määräaikojen ylittämisestä. Miksi käsittelyajat ovat venyneet liian pitkiksi?

Yhä useampi muuttaa Suomeen työn, opiskelun ja perheen takia. Esimerkiksi viime vuonna hakemusmäärä kasvoi kaikissa työperäisissä lupatyypeissä. Maahanmuuttoviraston tehtävänkuva on laaja.

Käsittelyn ruuhkautumiseen on vaikuttanut osittain resurssipula. Käsittelyajat ovat venyneet, vaikka päätöksiä on tehty ennätysmäärä työntekijää kohden. Saimme tänä vuonna lisäresursseja. Viime vuoden keväällä priorisoimme huoltovarmuusalojen hakemuksia koronapandemian takia. Silloin muut joutuivat odottamaan.

7. Ovatko huomautukset johtaneet toimenpiteisiin Migrissä?

Kyllä. Kehitämme toimintatapoja lupien käsittelyssä. Keskeinen keino nopeuttaa käsittelyaikoja on lisätä automatisaatiota. Parhaillaan käynnissä on myös esimerkiksi iso projekti asiakasneuvonnan laadun parantamiseksi. Olemme uudistamassa muun muassa neuvontaa verkkopalveluissa ja avasimme alkuvuodesta uuden puhelinlinjan työnantajille.

8. Miten työpaine on vaikuttanut työntekijöiden jaksamiseen?

Henkilöstömme on venynyt hienosti, ja heidän jaksamisensa on meille tärkeää. Otamme myös henkilöstön hyvinvoinnin huomioon kehitystyössä.

9. Onko Maahanmuuttoviraston henkilöstöresursseja mahdollista kasvattaa, jotta tilannetta saadaan purettua?

Viraston määrärahoista päättävät poliittiset päättäjät. Meillä on aloittanut uusia työntekijöitä alkuvuonna, ja palkkaamme palvelupisteisiin pian lisää väkeä.

10. Hidas työlupien käsittely ei tee Suomesta houkuttelevaa maata huippuosaajille. Millaisena vaarana näette sen, että osaavat tekijät suuntaavat Suomen sijasta muualle tämän tilanteen takia?

Sujuvat ja laadukkaat oleskelulupaprosessit ovat tärkeitä, kun Suomi kilpailee kansainvälisistä osaajista. Työperusteinen maahanmuutto on tärkeää Suomen elinvoimaisuudelle, ja teemme parhaamme nopeuttaaksemme lupien käsittelyä.

Aiheesta voi keskustella torstai-iltaan 15.4.2021 klo 23 saakka.

Lisää aiheesta: