1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. metsäteollisuus

Sellun myynti Kiinaan kiskoo metsäteollisuutta koronakuopasta – paperikauppa pysyy alamaissa

Pellervon taloustutkimuksen metsäennusteen mukaan puukauppa virkistyy, mikä tuntuu myös yksityisen metsänomistajan kukkarossa tänä ja ensi vuonna.

metsäteollisuus
Ilmakuva Metsä Fibren Kemin sellutehtaan pääportista.
Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre korvaa Kemin sellutehtaan uudella suurella tehtaalla parin vuoden päästä.Antti Ullakko / Yle

Sellun ja sahatavaran myynti nostavat metsäteollisuutta koronan synnyttämästä kuopasta. Sen sijaan paperin vienti laskee edelleen. Kokonaisuudessaan metsäteollisuuden viennin arvo ei saavuta koronaa edeltävää aikaa, kertoo Pellervon taloustutkimuksen PTT:n metsäalan kevään ennuste.

Sellun menestystä pönkittää Kiina, jossa talous jälleen kasvaa ja kartonkien ja pehmopapereiden kysyntä lisääntyy.

– Alkuvuoden aikana pitkäkuituisen markkinasellun dollarihinta on Kiinassa noussut jopa 40 prosenttia ja Euroopassakin noin neljänneksen. Euroopassa ollaan siis lähestymässä vuoden 2018 huippuhintoja, metsäekonomisti Marjo Maidell toteaa PTT:n tiedotteessa.

Sellun vientihinta laski viime vuonna peräti viidenneksen, alimmilleen kymmeneen vuoteen. Hinta kääntyi kuitenkin nousuun loppuvuodesta.

Tänä vuonna sellun vientimäärä ja hinta nousevat ja sama taso säilyy ensi vuonna.

Kaikkien metsäteollisuuden tuotteiden vienti elpyy paperia lukuun ottamatta.

Oma sellu voi auttaa suomalaisia paperitehtaita

Paperin vienti romahti peräti neljänneksen koronavuonna edelliseen vuoteen nähden. Paperikapasiteetti väheni, kun Stora Enso sulki paperitehtaan Oulussa ja UPM Kaipolassa. Lisäksi korona heikensi kysyntää.

PTT arvioi, että graafisen paperin kysyntä elpyy hieman, kun ihmiset palaavat työpaikoilleen, mutta trendi on laskeva eikä koronaa edeltäneeseen tilanteeseen palata.

Markkinasellun hinnannousu heikentää entisestään paperintuotannon kannattavuutta. Tämä saattaa PTT:n mukaan auttaa suomalaisyrityksiä, joilla paperin raaka-aineena on omaa massantuotantoa.

Sahatavaran kysyntää lisää rakentaminen, jota talouksien avautuminen, elvytys ja asuntomarkkinoiden hyvä vire vauhdittavat.

PTT ennakoi, että sahatavaran viennissä ja hinnoissa nähdään tänä vuonna piikki, kun tuotteiden kysyntä kasvaa.

Myös kartongin kysyntä jatkuu vahvana. Sellun hinnan nousu tuntuu myös kartongin hinnassa.

PTT:n mukaan Stora Enson Oulussa käynnistämä tehdas vetää kartongin viennin yli kymmenen prosentin kasvuun tänä vuonna.

Puukauppa virkistyy

Koko metsäteollisuuden puunkäyttö kasvaa tänä vuonna neljä prosenttia ja ensi vuonna kaksi prosenttia.

Ensi vuonna metsäteollisuuden investoinnit nostavat puun tarvetta ja markkinahakkuut lisääntyvät noin neljällä prosentilla.

Viime vuonna puunkäyttö laski reilut seitsemän prosenttia 65,8 miljoonaan kuutiometriin.

Puukauppa romahti viime vuoden alussa, elpyi kesällä ja kääntyi selvään nousuun syksyllä.

Puun tarvetta vähensivät koronapandemian aiheuttaman maailmatalouden notkahdus ja työtaistelut. Pysyvämmin Kaipolan tehtaan sulkeminen vähentää kuusikuitupuun tarvetta kun taas Oulun kartongintuotanto lisää havupuiden käyttöä.

Esimerkiksi tukkien pystykauppamäärät olivat tammi–helmikuussa 75–93 prosenttia vuoden takaista suuremmat, mikä kertoo viime vuoden romahduksen syvyydestä.

Puunhinnat nousivat alkuvuodesta jyrkästi viime vuoden pudotukseen nähden, mutta vuoden mittaan kehitys tasaantuu.

Tuontipuu vähentää kotimaisen puun tarvetta

PTT arvioi koko vuoden puun pystykauppamäärän olevan 11 prosenttia viimevuotista suurempi. Ensi vuonna määrä nousee vielä viisi prosenttia tästä vuodesta. Tällä ennakoidaan Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaan ja Rauman sahan käynnistymistä.

Massateollisuuden puuntarvetta täyttää myös hakkeen tuonti.

Puun tuonti lisääntyy parilla prosentilla tänä vuonna ja kattaa noin kuudesosan metsäteollisuuden raakapuun käytöstä. Puuta tuodaan eniten Venäjältä.

Puun tuonnista hakkeen osuus nousi yli 40 prosenttiin viime vuonna. Haketta tuodaan lähinnä Venäjältä suomalaisomisteisilta sahoilta, joilla ei ole hakkeelle käyttöä.

Puukaupan virkistyminen tuntuu myös yksityisen metsänomistajan kukkarossa. Kun hakkuumäärät ja puun hinnat nousevat, yksityisten metsien tulot nousevat tänä vuonna 14 prosenttia ja ensi vuonna edelleen yhdeksän prosenttia.

Lue seuraavaksi