Hyppää sisältöön

Kuopion veden yhtiöittämisessä sattuneeseen virheeseen löytyi ratkaisu – ei vaikuta asiakasmaksuihin

Kuopion ja Siilinjärven valtuustot ja hallitukset päättävät korjaustoimien hyväksymisestä toukokuussa.

Kuopion ja Siilinjärven vesihuollot yhdistyivät vuonna 2020. Kuva: Laura Ruuskanen / Yle

Kuopion veden yhtiöittämisessä sattunut virhe korjataan maksuttomalla osakeannilla sekä alentamalla yhtiölle myönnettyjen lainojen korkoja.

Kuopion veden ja Siilinjärven vesihuollon yhdistämisessä havaittiin jälkeenpäin kirjanpidollinen virhe, kun ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat oli huomioitu yhtiöittämisselvityksessä vahingossa kahteen kertaan.

Virheen takia Kuopion omistusosuus yhtiöstä oli pari prosenttiyksikköä liian pieni ja Siilinjärven osuus vastaavasti saman verran liian suuri. Ilman virhettä Kuopion osuus yhtiöstä olisi 86 prosenttia ja Siilinjärven osuus 14 prosenttia.

Tämä esitetään korjattavaksi niin, että järjestetään yhtiössä suunnattu, maksuton osakeanti vain Kuopion kaupungille. Osakkeita siis siirretään Kuopion kaupungille vastaamaan korjattua omistusosuutta.

Lisäksi Kuopion ja Siilinjärven Kuopion vedelle myöntämien lainojen korkojen muuttamista niin, että Kuopion ja Siilinjärven saamat korkotulot vastaavat niiden yhtiöön siirtämän omaisuuden arvoa.

Se tarkoittaa, että Siilinjärven yhtiölle myöntämien lainojen korot alenevat seuraavan kymmenen vuoden aikana noin 130 000 euroa per vuosi.

Muutokset eivät aiheuta korotuksia asiakkaiden maksuihin.

Molempien kuntien tilintarkastajat ovat hyväksyneet ratkaisuesityksen. Se käsitellään kunnanhallituksissa ja -valtuustoissa toukokuussa.

Kuopio ja Siilinjärvi perustivat kuntien yhteisen vesihuoltoyhtiön Kuopion veden vuoden 2020 alussa.

Lue lisää:

.
.