Hyppää sisältöön

Yliannostuksen vasta-aine ehkä partiopoliisinkin pakkiin – poliisi vieroksuu lääkejakelijan tehtävää

Naloksoni kumoaa opioidien vaikutusta ja voi estää hengityslaman.

Poliisissa suhtaudutaan varauksellisesti ajatukseen, että opioidimyrkytyksen vasta-aine naloksoni lisättäisiin myös partiopoliisien varustukseen.

Yliannostuskuolemia estävää lääkettä saatetaan tulevaisuudessa jakaa ilmaiseksi huumeiden käyttäjille Suomessa. Asiaa setvii asiantuntijatyöryhmä.

Poliisihallituksen poliisitarkastajan Vesa Pihajoen mukaan olisi vaikeaa päästä tilanteeseen, jossa poliisi voisi antaa lääkitystä kenttätehtävissä.

– Poliisivankiloissa vartijat jakavat lääkärien määräämiä lääkkeitä, joissa annostukset on valmiiksi määritelty. Jo sitä varten on pitänyt järjestää koulutusta, että lääkkeiden jakelua pystytään hoitamaan, Pihajoki selvittää.

Monissa Euroopan maissa on naloksoniohjelma – aine kumoaa opioidien vaikutusta

Kuun alussa aloittanut huumekuolemien ehkäisyn asiantuntijaryhmä selvittää, pitäisikö naloksonia tarjota huumeita käyttäville samaan tapaan kuin esimerkiksi puhtaita ruiskuja.

Yliannostustilanteessa naloksoni kumoaa opioidien vaikutusta, kuten hengityslamaa. Useissa Euroopan maissa on jo naloksoniohjelmat, joissa ainetta jaetaan ilmaiseksi huumeiden käyttäjille ja heidän läheisilleen.

Suomessa esimerkiksi ensihoitajilla on naloksonia ambulanssissa, mutta muuten aine on reseptinvaraista. Naloksoni on helpoimmin annettavissa nenäsuihkeena.

Aineen antamisen lisäksi naloksoniohjelmissa käyttäjiä ja läheisiä koulutetaan muun muassa tunnistamaan yliannostus sekä pyytämään nopeasti lisäapua, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n erityisasiantuntija Sanna Rönkä.

– Myrkytystila voi olla pitkä ja on tärkeää, että aina soitetaan ambulanssi ja mennään ensihoitoon. Vaikka henkilö näyttäisi naloksonin antamisen jälkeen tokenevan, hänen tilansa voi huonontua uudelleen, Rönkä sanoo.

Naloksonin hyödyistä tarvitaan pilottitutkimus

Naloksonin vaikuttavuudesta Suomen oloissa tarvitaan vielä lisätietoa. Se tiedetään tehokkaaksi muun muassa heroiinin ja morfiinin yliannostuksissa, mutta Suomessa suurin osa opioidimyrkytyksistä johtuu buprenorfiinin, alkoholin ja bentsodiatsepiinin yhteiskäytöstä.

– Tutkimusta naloksoniohjelmien vaikuttavuudesta buprenorfiinimyrkytyskuolemien määrän vähentämisessä on vähän. Koska buprenorfiini on Suomessa eniten käytetty opioidi, naloksoniohjelmien vaikuttavuudesta tulisi käynnistää pilottitutkimus, THL:n Rönkä sanoo.

Naloksoniohjelma on yksi seitsemästä kehityskohteesta, joita asiantuntijaryhmä käsittelee. Lisäksi pohdinnassa ovat muun muassa huumeiden käyttöhuoneet sekä se, miten korvaushoitoon pääsyä voitaisiin nopeuttaa ja helpottaa.

.
.