1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. syövät

Lapsen sairastuminen syöpään vähentää vanhempien tuloja – äitien tulot ja työllisyys matalampia jopa viisi vuotta sairastumisesta

Tulojen vähentymiseen vaikuttaa lapsen sairastaman syövän vakavuus.

syövät
Uuden lastensairaalan nallelle tehdään "operaatiota".
Nallelle tehdään "operaatiota" Uudessa lastensairaalassa Helsingissä. Kuvituskuva.Carolina Husu / Yle

Sylva-säätiön ja THL:n tutkimuksen mukaan lapsen sairastuminen syöpään vähentää vanhempien tuloja. Vaikutus näkyy selkeimmin äitien tulotason kehittymisessä.

Tulojen vähentymiseen vaikuttaa lapsen sairastaman syövän vakavuus. Sosiaaliturvajärjestelmä paikkaa osittain lapsen syövästä aiheutuvia työtulomenetyksiä.

THL:n tutkijat selvittivät lasten sairastaman syövän vaikutuksia perheiden taloudelliseen tilanteeseen tutkimalla perheitä, joissa lapsi on sairastunut syöpään 5–15-vuotiaana vuosien 1999–2012 välillä. Tutkimus perustuu suomalaiseen rekisteriaineistoon.

Lasten sairastuminen syöpään vaikuttaa eniten äitien tuloihin

Tutkimuksesta käy ilmi, että lapsen sairastuminen aiheuttaa äideille keskimäärin noin 3 700 euron työtulojen menetyksen sairastumisvuonna ja 5 700 euron menetyksen tätä seuraavana vuonna. Äitien työtulot pysyvät verrokkiryhmää alemmalla tasolla jopa viisi vuotta lapsen syöpädiagnoosin jälkeen.

Työtulojen muutokset johtuvat suurelta osin muutoksista työllisyydessä. Työllisyysaste alenee eniten sairastumisvuotta seuraavana vuonna, mutta palautuu lähes ennalleen viisi vuotta sairastumisen jälkeen.

Tulokset ovat samansuuntaisia, mutta pienempiä isien kohdalla. Heidän työtulonsa alenevat sairastumisvuonna keskimäärin 1 400 euroa ja 2 500 euroa sitä seuraavana vuonna. Tämän jälkeen työtulomenetykset painuvat vähitellen nollaan. Työllisyydessä negatiivinen vaikutus näkyy vain sairastumisvuotta seuraavana vuonna.

– Naiset osallistuvat miehiä enemmän pienten lasten hoitoon ja heidän työssäkäyntinsä vähenee miehiä huomattavasti enemmän lapsen syöpädiagnoosin jälkeen. Tulos osoittaa sukupuoliroolien olevan vahvat silloin, kun lapsi sairastuu vakavasti. Sukupuolten epätasa-arvosta huolimatta sosiaalivakuutus mahdollistaa vanhempien täysipainoisemman osallistumisen lapsen toipumisen edistämiseen ilman, että vanhempien taloudelliset resurssit vähenisivät kohtuuttomasti, sanoo THL:n tutkimuspäällikkö Maria Vaalavuo Sylva-säätiön tiedotteessa.

Negatiivinen vaikutus vanhempien tulojen vähenemiseen on sitä suurempi mitä vaikeampi lapsen syöpä on. Akuutin lymfaattisen leukemian, lymfoblastisen lymfooman ja etenkin kuolemaan johtavien syöpätapausten kohdalla vaikutus vanhempien tuloihin on suurin.

lekrum åt barn på sjukhus
Lasten leluja odotustilassa Uudessa lastensairaalassa Helsingissä. Kuvituskuva.Yle/Carolina Husu

Sosiaaliturva paikkaa tulonmenetyksiä

Tutkimuksen mukaan sosiaaliturvajärjestelmä paikkaa lapsen syövästä aiheutuvia työtulomenetyksiä.

Sosiaaliturvaetuuksien ja toimeentulotuen lisäksi syöpää sairastavien lasten perheet saavat korvauksia hoidon kustannuksista, matkakuluista, lääkkeistä sekä yksityisestä terveydenhuollosta. Kotiin jäävä vanhempi voi myös saada Kelalta erityishoitorahaa ja omaishoitorahaa lapsen vakavan sairauden johdosta.

Taloudellisen tuen ansiosta kotitalouden käytettävissä olevat tulot eivät syöpädiagnoosista huolimatta muutu seurantajakson aikana. Taloudellinen tuki on erityisen tärkeää pienituloisille perheille, koska matalatuloisten äitien työtulot laskevat suhteellisesti eniten lapsen syöpädiagnoosin jälkeen.

Syöpäsairaiden lasten tutkimus- ja tukisäätiö Sylva ry:n tutkimusjohtajan Antti Karjalaisen mukaan perheet voivat hetkellisesti joutua taloudelliseen ahdinkoon, jos etuuksien hakemiseen ja myöntämiseen kuluu runsaasti aikaa ja energiaa.

– Nopeammilla prosesseilla ja reagoinnilla voimme tarjota tehokkaammin tukea etenkin sellaisille perheille, joiden tulot laskevat eniten syöpädiagnoosin varhaisessa vaiheessa. Perheen taloudellisen tilanteen arviointi tulisi tehdä välittömästi diagnoosin yhteydessä, hoitojen aikana ja niiden jälkeen.

Syöpä on merkittävin lasten ja nuorten kuolinsyy korkean tulotason maissa. Suomessa syöpään sairastuu vuosittain noin 150 lasta.

Tulot vaikuttavat lasten selviytymiseen syövästä

Aiemmasssa tutkimuksessa selvisi, että perheen tulotaso vaikuttaa lapsen eloonjäämisennusteeseen syöpäsairauden jälkeen. Kun lapsi sairastuu syöpään, korkeatuloisten jälkeläiset selviytyvät paremmin. Vaikka kaikki potilaat saavat taustoista riippumatta Suomessa samaa lääketieteellistä hoitoa, parantavat vanhempien suuremmat tulot lapsen syövästä selviytymisen todennäköisyyttä noin 30 prosenttia.

Tutkijoiden mukaan syy saattaa löytyä perheiden terveyslukutaidoista, eli siitä, kuinka hyvin pystyy tulkitsemaan ja ymmärtämään terveyteen liittyvää tietoa ja esimerkiksi lääkärin antamia hoito-ohjeita. Myös se voi olla selittävä tekijä, että matalatuloisten perheiden lapset saatetaan diagnosoida myöhemmin, koska hyvätuloiset käyvät herkemmin lääkärissä.

Sylva ry on syöpäsairaiden lasten ja nuorten aikuisten sekä heidän läheistensä valtakunnallinen yhdistys. Se tuottaa tutkimusta syöpään sairastuneiden lasten, nuorten ja nuorten aikuisten sekä heidän läheistensä elämästä. Tutkimuksen avulla säätiö tavoittelee syöpään sairastuneiden perheille parempaa tukea heidän taustastaan tai elämäntilanteestaan riippumatta. Sylva tukee sairastunutta ja tämän lähipiiriä tarjoamalla tietoa ja tukea.

Lue myös:

Tutkimus: Kun lapsi sairastuu syöpään, korkeatuloisten jälkeläiset selviytyvät paremmin

Terveyskuluvakuutusten suosio kasvaa yhä – Tutkija: “Suomessa on perheitä, joissa ei ole sukupolviin käyty terveyskeskuksessa“

Kun sairastut vakavasti, mistä rahat elämiseen? Kokosimme 7 hyödyllistä ohjetta arjessa selviämiseen

Lue seuraavaksi