Paikalliset uskovat kalastuspaineen siirtyvät Tenolta sivujoille lohenpyyntikiellon myötä – viranomaiset valmistautuvat valvontaan

Lapin ELY-keskuksesta arvioidaan, että kalastuksen valvontaa täytyy jonkin verran tehostaa ensi kesänä.

Niilo Aikion mielestä täytyy olla hyvä usko ja toivo, että ensi kesän kalastus tapahtuu rehellisin tarkoitusperin. Kuva: Vesa Toppari

Pulmankijärveläisellä Niilo Aikiolla on vuosikymmenten kokemus kalastuksesta Tenon vesistössä. Hän uskoo, että Suomen ja Norjan valtioiden ehdottama lohenkalastuksen täyskiellon Tenojoen vesistössä näkyy Tenon sivujoilla kalastuksen lisääntymisenä.

Jos kalastusta ei valvota tarpeeksi, voivat jotkut käyttää tilannetta hyödykseen, pelkää Aikio.

– On selvää, että ihmiset, eivät kaikki, mutta ne, jotka haluavat käyttää hyväksi näitä sivujokia, tietenkin menevät, hyväksikäyttävät ja kalastavat. Ja kun ei yksikään ole perään katsomassa, ne tekevät mitä haluavat, hän sanoo.

Tenon kalatalousalue on alkanut suunnitella, miten valvonta järjestetään ensi kesänä, kertoo toiminnanjohtaja Niilo I. Aikio. Kuva: Eeva-Maarit Aikio

Tenon kalatalousalue on ELY-keskuksen lisäksi yksi niistä toimijoista, joka valvoo kalastusta Tenojoen vesistössä. Myös kalatalousalueen toiminnanjohtaja Niilo I. Aikio uskoo, että jos lohenkalastus kielletään, tulee se näkymään sivujokien kalastuksen lisääntymisenä. Hän arvioi, että osa heistä, joilla on ollut tapana kalastaa Tenolla, menee sivujoille.

Tarkkaa arviota siitä, kuinka paljon kalastus tulee lisääntymään, ei voida sanoa, mutta siihen ollaan valmistautumassa.

– Tietenkin tulee enemmän työtä ja siihen pitää valmistautua, Niilo I. Aikio sanoo.

Kalatalousasiantuntija Kare Koivisto Lapin ELY-keskuksesta ei kuitenkaan usko, että paine Tenon sivujoilla lisääntyisi lohenpyyntikiellon myötä.

– En yhtäkkiä usko, että sivujoille tulee painetta, koska kyllähän kalastajat pääsiassa ymmärtävät sen, miksi tällaisia tiukempia säädöksiä ollaan tekemässä. Lohen hyväksihän uudet säädökset ovat tulossa, ja siksi, että tulevaisuudessakin olisi lohta pyydettäväksi. Varmaan lohikantojen säilyminen on kaikilla se suurin huoli, Koivisto sanoo.

Ensi kesän valvontaa suunnitellaan

Tähän saakka ELY-keskuksella on ollut neljä kalavalvojaa, jotka valvovat Tenon pääuomaa kesäaikaan. Valvontaa on tehty yhteistyössä norjalaisten kanssa. Kare Koivisto ELY-keskuksesta kertoo, että tulevan kesän kalastuksen valvonnasta on keskusteltu. Hän arvioi, että valvontaa täytyy jonkin verran tehostaa ja tehdä enemmän yhteistyötä kaikkien valvontaa tekevien osapuolien kanssa.

– Siitä keskustellaan varmaan tarkemmin, kun lakisäädökset tarkentuvat.

Myös Tenon kalatalousalue on alkanut suunnitella tulevan kesän valvontaa.

– Kalatalousalue on alkanut suunnitella ja lähettänyt kyselyn osakaskunnille, vesistöjen omistajille ja Metsähallitukselle, miten yhteistyötä voitaisiin edistää, sanoo toiminnanjohtaja Niilo I. Aikio.

Kyselyn perusteella suunnitellaan, miten yhteinen valvonta järjestetään. Aikio toivoo, että suunnitelma on valmis toukokuun puoleen väliin mennessä.

Muiden kalojen pyynnin valvontaan kiinnitetään huomiota

Kokonaan kalastajat eivät Tenojoen vesistöstä katoa, koska edelleen on lupa pyytää muita kaloja. Tenoon ehdotetaankin sen vuoksi uudenlaista vapakalastuslupaa.

Mutta mitä sitten, jos vieheeseen tarttuukin lohi? Silloin kala on päästettävä. Pulmankijärveläistä Niilo Aikiota mietityttää, muistavatko kalastajat laittaa lohet takaisin jokeen.

Kare Koivisto ELY-keskuksesta kertoo, että ensi kesänä aiotaan laittaa enemmän painoa Tenon vesistössä vielä luvallisen pyynnin valvontaan.

– Se on juuri niitä valvonnan painopistealueita, mihin tarkemmin puututaan ja tullaan seuraamaan, ettei semmosta tapahtuisi niin, että muun kalan pyynnin varjolla otetaan lohia, Koivisto sanoo.

Lapin ELY-keskuksen kalatalousasiantuntija Kare Koivisto ei usko, että kalastus sivujoilla lisääntyy. Kuva: Vesa Toppari / Yle

Myös Tenon kalatalousalueen toiminnanjohtajan mukaan lupa kalastaa muita kaloja tulee vaikuttamaan valvontaan.

– Jos siinä pitää sitäkin valvoa, että ihmiset eivät pyydä lohia, niin tietenkin se vaikuttaa. On monia asioita, joihin tulee nyt kiinnittää huomioita eri lailla kuin ennen, sanoo Niilo I. Aikio.

Niilo Aikio: “Meillä pitää olla hyvä usko ja toivo”

Pulmankijärveläinen Niilo Aikio näkee, että jos valvontaa lisätään ja kalastajille annetaan riittävästi tietoa siitä, mikä on luvallista ja mikä ei, sivujokien kalastus voidaan jossain määrin pelastaa. Vielä ei kuitenkaan voida sanoa, miten kalastus ensi kesänä lopulta menee. Sekä paikalliset että viranomaiset toivovat, että kalastajat noudattavat sääntöjä.

– Meillä pitää olla hyvä usko ja toivo, että pyynti tapahtuu tulevana kesänä rehellisillä tarkoitusperillä. Saa nähdä, Niilo Aikio sanoo.

ELY-keskuksessa odotetaan lopullista lainsäädäntöä, ennen kuin valvojat ohjeistetaan tulevan kesän töihin.

– Toivotaan että kalastaja ymmärtävät oman vastuunsa, sanoo Koivisto.

Niilo I. Aikio myös toivoo, että ihmiset malttaisivat olla pyytämättä tai ottamatta lohta, ja muistuttaa, että jos siitä jää kiinni, voi joutua maksamaan kovan hinnan ja menettää kalastusvälineensä.

– Siitä kyllä on hyvä muistuttaa ihmisiä, sanoo Niilo I. Aikio.

Lue myös: