Hyppää sisältöön

Asiantuntijat kehottavat hallitusta puoliväliriihessä näihin kuuteen keinoon luontokadon pysäyttämiseksi

Suomen Luontopaneeli penää muun muassa lisää rahaa luonnonsuojeluun ja ympäristökasvatusta.

Pitkälle viime syksyyn lennelleet sitruunaperhoset havahtuvat tervehtimään kevättä jo varhain ja lentelevät aina kesäkuulle saakka, ennen kuin on uuden sukupolven vuoro. Kuvituskuva. Kuva: Stefan Rotter / Alamy / AOP

Sanna Marinin (sd.) hallitus on sitoutunut (siirryt toiseen palveluun) luonnon monimuotoisuuden tilan parantamiseen ja luontokadon pysäyttämiseen. Luonnon ekosysteemien heikennys uhkaa elintärkeiden ekosysteemipalveluiden tuotantoa sekä ihmisten terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta.

Esimerkiksi Maailman talousfoorumi (siirryt toiseen palveluun) on nostanut luontokadon viiden vakavimman ihmiskuntaa uhkaavan riskin joukkoon. Suomessa luontotyyppien ja lajiston uhanalaisuustilanne on tutkimusten mukaan hälyttävä. Myös EU:n uusi biodiversiteettistrategia velvoittaa Suomea panostamaan luonnonsuojeluun entistä enemmän.

Huomenna alkavassa niin sanotussa hallituksen puoliväliriihessä päätetään keskeisistä linjauksistaan loppuhallituskauden ajalle.

Suomen Luontopaneeli nostaa kannanotossaan seuraavat kuusi keskeistä toimenpidettä luontokadon pysäyttämiseksi:

1. Kasvatetaan luonnonsuojelun määrärahoja nopeasti mutta pitkäjänteisesti

Suomen Luontopaneeli katsoo, että nykyinen luonnonsuojelun rahoituksen taso on ehdoton minimitaso. Vaikka rahoitus niukasti kattaa tämänhetkisten Helmi- ja METSO-ohjelmien tavoitteet, ohjelmien pinta-alatavoitteet ja rahoitus ovat riittämättömiä luontokadon pysäyttämiseen. Yksi kustannustehokas tapa lisätä luonnonsuojelun pinta-alaa on suojella valtionmaiden alueita.

2. Sitoudutaan luonnon kokonaisheikentymättömyyteen

Luontokadon hidastaminen siirtää luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien romahduksen ajankohtaa kauemmas tulevaisuuteen, mutta ei estä niitä. Tästä syystä luontokadon pysäyttäminen edellyttää sitoutumista luonnon kokonaisheikentymättömyyteen, joka tarkoittaa, että ekosysteemien tilaa ei heikennetä nykyisestä.

Kaikkien taloutta elvyttävien toimien, investointien ja tukien luontovaikutukset tulee arvioida sekä keskittyä vähiten haitallisiin toimiin. Erityisesti ympäristölle haitalliset tuet on nopeasti poistettava.

3. Käynnistetään luontohaittojen ylikompensoinnin velvoittavuuden valmistelu

Yhteiskuntia kehitettäessä kaikkia luontohaittoja ei pääsääntöisesti ole mahdollista välttää. Väistämättömien luontohaittojen hyvittäminen eli ekologinen kompensaatio on Luontopaneelin mukaan välttämätöntä, jotta luontokato saadaan pysäytettyä ja luonnon kokonaisheikentymättömyys voidaan saavuttaa. Velvoittamalla toiminnanharjoittajat haittojen ylikompensointiin luonnon tilaa voidaan paneelin mukaan jopa parantaa.

4. Tuetaan monimuotoisuutta ja työllisyyttä samanaikaisesti

Luonnon monimuotoisuuden tilan parantaminen ja koronasta kärsineen talouden elvytys on mahdollista samanaikaisesti hyvällä suunnittelulla. Luontopaneeli raportoi aiemmin tänä vuonna, että erityisesti panostamalla suojelualueiden laajentamiseen, saavutettavuuteen ja matkailuun, kosteikkojen ennallistamiseen ja hoitoon, soiden suojeluun ja ennallistamiseen sekä vesistöjen vaellusesteiden purkuun voidaan tukea samanaikaisesti sekä luonnon monimuotoisuutta että aluetaloutta ja työllisyyttä.

5. Lisätään ympäristökasvatusta

Luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen tapahtuu ilman, että suuri osa suomalaisista ymmärtää näin käyvän. Luontokadon ja ilmastonmuutoksen yhteenkietoutuvista syistä, seurauksista ja torjunnan keinoista on tuotettava helposti ymmärrettävää tietoa, jota kansalaiset voivat omaksua ja käyttää. Tämän tiedon tuottamista ja välittämistä kaikille ikäluokille tulee Luontopaneelin mukaan tukea, ja Marinin hallituksen tulee voimakkaammin kannustaa oppilaitoksia panostamaan ympäristökasvatukseen.

6. Toteutetaan vihreä siirtymä vähähiiliseen yhteiskuntaan

Vihreä siirtymä pitää toteuttaa päämäärätietoisesti. Suomen tilanteessa tämä tarkoittaa muun muassa turpeen energiakäytöstä luopumista ja muidenkin käyttömuotojen määrätietoista vähentämistä. Tavoitteen saavuttamiseksi on tärkeää, että tuetaan turpeesta luopuvia yrittäjiä eikä turpeen käytön lisäämiseksi esitettyjä tukia, investointeja ja mekanismeja toteuteta. Energiaturpeen käytöstä luovuttaessa tulee välttää sen korvaamista metsähakkeella, koska tämä johtaisi metsien lisääntyvään käyttöön, uhaten metsäluonnon monimuotoisuutta ja tehden osaltaan tyhjäksi muita ilmastotoimia.

Luontopaneeli on ympäristöministeriön vuonna 2015 asettama monitieteinen asiantuntijaryhmä, jonka tehtävä on edistää tieteen ja poliittisen päätöksenteon välistä vuorovaikutusta luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluita koskevissa asioissa. Luontopaneeli kokoaa luonnon monimuotoisuutta koskevaa tutkimustietoa päättäjien, asiantuntijoiden ja kansalaisten hyödynnettäväksi.

Lue myös:

Jättiraportti: Luonnolle tarvitaan hintalappu, koska taloutemme, elämämme ja hyvinvointimme on täysin riippuvainen luonnosta

Tutkijat: Luonto pitää ottaa huomioon kaikissa valmisteilla olevissa laeissa – luonnonsuojelulaki ei riitä turvaamaan luonnon monimuotoisuutta

Suomen valtio kaataa vanhoja metsiä, vaikka niistä on löydetty tuhansia uhanalaisia lajeja – asiantuntija: "En voi ymmärtää, miksi niin tapahtuu"

Tutkimus: Talouskasvu syö luonnon monimuotoisuutta Suomessa – Nyt biodiversiteetin köyhtyminen voidaan pysäyttää

Viisi tapaa pelastaa pörriäinen – valitse omasi ja merkkaa tekosi